Tarpoja ymmärtää, miten oma toiminta vaikuttaa luontoon. Hän huomaa, että Suomessakin on ympäristöongelmia. Tarpoja haluaa varjella luontoa.

Valikko

Suhde ympäristöön: Luonnonsuojelu Suomessa


Tavoite:

Tarpoja ymmärtää, miten oma toiminta vaikuttaa luontoon. Hän huomaa, että Suomessakin on ympäristöongelmia. Tarpoja haluaa varjella luontoa.

Kuvaus:

Tarpoja tutustuu suomalaiseen luonnon- ja ympäristönsuojeluun sekä suomalaisen luonnon uhkiin. Vartio perehtyy valitsemaansa aiheeseen eri lähteiden ja asiantuntijoiden avulla sekä tekee tutkimuksen kohteesta. Lopuksi vartio tekee saamistaan tutkimustuloksista johtopäätöksiä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: metsä
Taitoalueet: Luonnonsuojelu Ympäristö
Kesto: 3 h
Kasvatustavoitteet: Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarpojia aktiviteetin käytännön toteutuksessa. Hän hankkii aktiviteettien tekemisessä tarvittavat välineet ja perehtyy myös itse aiheeseen etukäteen. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa omalta osaltaan tarvittavien välineiden hankinnassa ja auttaa vartiota löytämään itselleen sopivan perehtymiskohteen. Luotsi esittää aktiviteetin tekemisen aikana tarpojille ajatuksia herättäviä kysymyksiä, joiden avulla tarpojat pääsevät ajattelussaan astetta pidemmälle.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Selviytyminen-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Lähivesistön tulevaisuus. Tarpojavartio tekee tutkimuksen lähivesistön tulevaisuudesta tutkimalla merkkejä happamoitumisesta ja rehevöitymisestä. Vartio tutkii valitsemassaan kohteessa esimerkiksi veden kirkkautta ja näkösyvyyttä sekä auringon valon tunkeutumissyvyyttä. Vartio voi myös mitata veden pH-arvon sekä tutkia, mitä eliöitä vedessä tavataan.

Vartio selvittää, mistä päästöjä syntyy ja mikä syistä on todennäköisin tässä vesistössä. Vartio selvittää, millä tavalla ihmiset ovat muuttaneet, parhaillaan muuttavat tai tulevat muuttamaan aluetta ja kokoaa tutkimustulokset ja tekee johtopäätökset. Ihmisen aiheuttamia muutoksia voi selvittää tutkimalla seuraavia aiheita: tehtaiden ja laitosten päästöjen käsittely, maatilat, kesämökit, kunnan ympäristöviranomaisen haastattelu. Vartio päättelee, minkälaisia muutoksia vesistössä voi tapahtua seuraavien vuosien aikana. Millainen on vesistön tulevaisuus? Miten siinä tulee näkymään ihmisen toiminta? Minkä vartio haluaisi ehdottomasti säilyvän vesistössä? Mitä ihmiset voisivat tehdä? Vartio julkaisee tutkimustuloksensa esimerkiksi lippukunnan lehdessä, kotisivuilla tai paikallislehdessä.

Vartio tekee tutkimuksen lähimetsän tulevaisuudesta tutkimalla merkkejä ilmansaasteista. Vartio tutkii merkkejä ilmansaasteista kuvaamalla, piirtämällä ja näytteitä ottamalla. Vartio tutkii esimerkiksi jäkälän, naavan ja lupon määrää tai havupuiden kuntoa. Havupuiden kuntoa voi havainnoida tutkimalla neulasia suurennuslasilla, luupilla tai mikroskoopilla tai tutkimalla neulasvuosikertoja. Vartio myös selvittää, mistä ilmansaasteita syntyy ja mikä syistä on todennäköisin tässä metsässä. Vartio selvittää, millä tavalla ihmiset ovat muuttaneet, parhaillaan muuttavat tai tulevat muuttamaan aluetta. Vartio haastattelee metsänomistajaa siitä, mitä metsälle on ajateltu tehtävän ja miten metsää on hoidettu. Vartio kokoaa tutkimustulokset ja tekee johtopäätökset. Vartio yrittää päätellä, minkälaisia muutoksia metsässä voi tapahtua seuraavien vuosien aikana. Millainen on metsän tulevaisuus? Miten siinä tulee näkymään ihmisen toiminta? Miten metsän asukkaat tulevat viihtymään metsässä? Minkä vartio haluaisi ehdottomasti säilyvän metsässä? Mitä ihmiset voisivat tehdä? Vartio julkaisee tutkimustuloksensa esimerkiksi lippukunnan lehdessä, kotisivuilla tai paikallislehdessä.

Kaupan teot. Vartio tutkii lähikaupan ympäristön hyväksi tekemiä toimenpiteitä. Vartio sopii vierailusta etukäteen kauppiaan kanssa. Vartio havainnoi, mitä ympäristökuormituksen vähentämisen keinoja kauppa käyttää. Niitä ovat esimerkiksi ovet kylmien juomien kaapeissa, kannet pakastealtaissa, myynnissä kangaskasseja, myytävät muovikassit ovat uusiomuovisia ja biohajoavia pusseja on tarjolla hedelmille. Entä onko kauppa saanut jonkun ympäristösertifikaatin tai -diplomin tunnustukseksi työstä ympäristön hyväksi? Löytyykö kaupasta asiakkaille tarkoitettua ympäristötietoa esimerkiksi ilmoitustaululta tai esitteistä? Mitä tietoa on tarjolla? Vartio käy lopuksi kurkistamassa vielä kaupan ulkopuolelle. Onko kaupan pihalla kierrätyspiste asiakkaiden jätteille? Jos on, niin mille eri jätteille on keräysastiat. Entä löytyykö kaupan takaa liikkeen omia roskiksia? Kurkistakaa sekajäteastiaan. Onko siellä biojätettä (esim. leipää muovipakkauksissaan)?

Vartion kannattaa kertoa havainnointiensa tulokset kauppiaalle ja vinkata mahdollisista tarvittavista parannuksista kauppiaalle. Kauppias voi myös esitellä vartiolle muita ympäristön hyväksi tekemiään tekoja. Vartio voi äänestää jaloillaan ja valita seuraavalla kerralla toisen kaupan retkiruokien ostamista varten, jos asiat eivät ole vielä hyvällä tolalla kaupassa. Vartio voi myös tehdä syvemmän tutkimuksen kauppaan WWF: Naturewatch Ostoksilla -materiaalin avulla. Lähde: WWF

Lisää vinkki

Lisää liite