Tarpoja ymmärtää, miten oma toiminta vaikuttaa luontoon. Hän huomaa, että Suomessakin on ympäristöongelmia. Tarpoja haluaa varjella luontoa.

Valikko

Suhde ympäristöön: Luonnonsuojelu Suomessa


Tavoite:

Tarpoja ymmärtää, miten oma toiminta vaikuttaa luontoon. Hän huomaa, että Suomessakin on ympäristöongelmia. Tarpoja haluaa varjella luontoa.

Kuvaus:

Tarpoja tutustuu suomalaiseen luonnon- ja ympäristönsuojeluun sekä suomalaisen luonnon uhkiin. Vartio perehtyy valitsemaansa aiheeseen eri lähteiden ja asiantuntijoiden avulla sekä tekee tutkimuksen kohteesta. Lopuksi vartio tekee saamistaan tutkimustuloksista johtopäätöksiä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarpojia aktiviteetin käytännön toteutuksessa. Hän hankkii aktiviteettien tekemisessä tarvittavat välineet ja perehtyy myös itse aiheeseen etukäteen. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa omalta osaltaan tarvittavien välineiden hankinnassa ja auttaa vartiota löytämään itselleen sopivan perehtymiskohteen. Luotsi esittää aktiviteetin tekemisen aikana tarpojille ajatuksia herättäviä kysymyksiä, joiden avulla tarpojat pääsevät ajattelussaan astetta pidemmälle.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Selviytyminen-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tehtävä: Mitä ilman et voi elää -räp Tässä aktiviteetissa tarpojat jaetaan pienryhmiin (noin 3–5 hlöä). Osallistujat miettivät, mitä ilman he eivät voi elää, ja listaavat nämä asiat paperille (5–10 asiaa). Sen jälkeen pienryhmät tekevät räpin, laulun tai runon näistä asioista. Esitykseen liitetään yksinkertainen koreografia ja kaikki pienryhmän jäsenet ovat esityksessä mukana jossain roolissa. Esitysten jälkeen on hyvä keskustella siitä, minkä puutteeseen ihminen menehtyy ensin. Oikea vastaus tähän on ilma. Ihminen kuolee puhtaan ilman puutteeseen ensimmäisenä ja kyse on minuuteista. Seuraavaksi tärkein on vesi ja tällöin kyse on päivistä. Seuraavaksi tulee ruoka ja tällöin kyse on parista kuukaudesta. Ystävät ja perhe sekä koti ovat myös tärkeitä, ja näistä voi keskustella miksi ne ovat tarpojalle tärkeitä asioita. Luotsin tehtävänä on jakaa tarpojat pienryhmiin ja varmistaa, että jokainen osallistuu aktiviteetin toteutukseen ja että jokainen tarpoja saa toteutuksen osalta jonkun roolin. Aktiviteetin tarkoitus on tuoda ilmi se, että elämän välttämättömimmät asiat tulevat luonnosta ja ympäristöstä, joten niiden suojelu vaikuttaa kaikkien elämään. Vinkki: WWF Alkuperäinen idea: Tarinoita muuttuvalta planeetalta -tehtäväpaketti

Jos vartio on valinnut tutkimuskohteeksi läheisen vesistön, tutkimuksen avuksi voi ottaa WWF:n Vesistömysteeri -mobiilipelin. Mobiilipelin voi ladata maksutta WWF:n verkkosivuilta löytyvillä ohjeilla. Pelistä löytyy tutkimustehtäviä liittyen rantaluonnon monimuotoisuuteen, veden laatuun sekä ihmisen tapaan käyttää rantaa. Tehdyt havainnot, kuten veden lämpötila, pH-arvo ja levätilanne, kannattaa ilmoittaa Havaintolähetillä Järviwiki-palveluun, jolloin tiedot saadaan tallennettua tutkimuskäyttöä varten.

Tarpojat tutustuvat paikalliseen jokeen ensin karttojen avulla. Minkälainen maasto jokea ympäröi? Missä asuu ihmisiä? Löytyykö joen reitiltä muita asioita, jotka voivat vaikuttaa jokeen? Tämän jälkeen tarpojat menevät paikan päälle ja tutustuvat jokeen kanootista, veneestä tai muusta vastaavasta käsin. Miltä joen ympäristö näyttää? Miten ihmiset ja joki vaikuttavat toisiinsa? Onko vesi puhdasta? Tarpojat liikkuvat jokea pitkin alavirtaan ja keräävät vesinäytteitä joen varrelta. Miten asutus vaikuttaa veden puhtauteen? Muuttuuko ympäristö kun liikutaan alavirtaan? Ovatko muutokset luonnollisia tai ihmisen aiheuttamia? Jos löytyy ihmisen toimintaa, joka vaikuttaa kielteisesti vesistöön, voisiko jotenkin vähentää tätä vaikutusta? Joutuvatko ihmiset jakamaan vesistöjen vettä? Voisiko tämä jossakin tapauksissa aiheuttaa konflikteja? Miltä joki voisi näyttää tulevaisuudessa? Mitä voimme tehdä sen eteen, että ihmisillä ja luonnolla jatkossakin on puhdasta vettä? Tarvikkeet: kartta, lasipurkkeja, paperia, kyniä, kanootteja/lautta, pelastusliiveja, halutessaan kamera Lähde: Scouterna

Kaupan teot. Vartio tutkii lähikaupan ympäristön hyväksi tekemiä toimenpiteitä. Vartio sopii vierailusta etukäteen kauppiaan kanssa. Vartio havainnoi, mitä ympäristökuormituksen vähentämisen keinoja kauppa käyttää. Niitä ovat esimerkiksi ovet kylmien juomien kaapeissa, kannet pakastealtaissa, myynnissä kangaskasseja, myytävät muovikassit ovat uusiomuovisia ja biohajoavia pusseja on tarjolla hedelmille. Entä onko kauppa saanut jonkun ympäristösertifikaatin tai -diplomin tunnustukseksi työstä ympäristön hyväksi? Löytyykö kaupasta asiakkaille tarkoitettua ympäristötietoa esimerkiksi ilmoitustaululta tai esitteistä? Mitä tietoa on tarjolla? Vartio käy lopuksi kurkistamassa vielä kaupan ulkopuolelle. Onko kaupan pihalla kierrätyspiste asiakkaiden jätteille? Jos on, niin mille eri jätteille on keräysastiat. Entä löytyykö kaupan takaa liikkeen omia roskiksia? Kurkistakaa sekajäteastiaan. Onko siellä biojätettä (esim. leipää muovipakkauksissaan)? Vartion kannattaa kertoa havainnointiensa tulokset kauppiaalle ja vinkata mahdollisista tarvittavista parannuksista kauppiaalle. Kauppias voi myös esitellä vartiolle muita ympäristön hyväksi tekemiään tekoja. Vartio voi äänestää jaloillaan ja valita seuraavalla kerralla toisen kaupan retkiruokien ostamista varten, jos asiat eivät ole vielä hyvällä tolalla kaupassa. Vartio voi myös tehdä syvemmän tutkimuksen kauppaan WWF: Naturewatch Ostoksilla -materiaalin avulla. Lähde: WWF

Vartio tekee tutkimuksen lähimetsän tulevaisuudesta tutkimalla merkkejä ilmansaasteista. Vartio tutkii merkkejä ilmansaasteista kuvaamalla, piirtämällä ja näytteitä ottamalla. Vartio tutkii esimerkiksi jäkälän, naavan ja lupon määrää tai havupuiden kuntoa. Havupuiden kuntoa voi havainnoida tutkimalla neulasia suurennuslasilla, luupilla tai mikroskoopilla tai tutkimalla neulasvuosikertoja. Vartio myös selvittää, mistä ilmansaasteita syntyy ja mikä syistä on todennäköisin tässä metsässä. Vartio selvittää, millä tavalla ihmiset ovat muuttaneet, parhaillaan muuttavat tai tulevat muuttamaan aluetta. Vartio haastattelee metsänomistajaa siitä, mitä metsälle on ajateltu tehtävän ja miten metsää on hoidettu. Vartio kokoaa tutkimustulokset ja tekee johtopäätökset. Vartio yrittää päätellä, minkälaisia muutoksia metsässä voi tapahtua seuraavien vuosien aikana. Millainen on metsän tulevaisuus? Miten siinä tulee näkymään ihmisen toiminta? Miten metsän asukkaat tulevat viihtymään metsässä? Minkä vartio haluaisi ehdottomasti säilyvän metsässä? Mitä ihmiset voisivat tehdä? Vartio julkaisee tutkimustuloksensa esimerkiksi lippukunnan lehdessä, kotisivuilla tai paikallislehdessä.

Lähivesistön tulevaisuus. Tarpojavartio tekee tutkimuksen lähivesistön tulevaisuudesta tutkimalla merkkejä happamoitumisesta ja rehevöitymisestä. Vartio tutkii valitsemassaan kohteessa esimerkiksi veden kirkkautta ja näkösyvyyttä sekä auringon valon tunkeutumissyvyyttä. Vartio voi myös mitata veden pH-arvon sekä tutkia, mitä eliöitä vedessä tavataan. Vartio selvittää, mistä päästöjä syntyy ja mikä syistä on todennäköisin tässä vesistössä. Vartio selvittää, millä tavalla ihmiset ovat muuttaneet, parhaillaan muuttavat tai tulevat muuttamaan aluetta ja kokoaa tutkimustulokset ja tekee johtopäätökset. Ihmisen aiheuttamia muutoksia voi selvittää tutkimalla seuraavia aiheita: tehtaiden ja laitosten päästöjen käsittely, maatilat, kesämökit, kunnan ympäristöviranomaisen haastattelu. Vartio päättelee, minkälaisia muutoksia vesistössä voi tapahtua seuraavien vuosien aikana. Millainen on vesistön tulevaisuus? Miten siinä tulee näkymään ihmisen toiminta? Minkä vartio haluaisi ehdottomasti säilyvän vesistössä? Mitä ihmiset voisivat tehdä? Vartio julkaisee tutkimustuloksensa esimerkiksi lippukunnan lehdessä, kotisivuilla tai paikallislehdessä.

Lisää vinkki

Liite