Tarpoja tuntee olonsa turvalliseksi eri ympäristöissä. Hän osaa paikantaa itsensä ja liikkua ympäristössä karttaa, kompassia ja muita apuvälineitä käyttäen.

Valikko

Suunnistus


Tavoite:

Tarpoja tuntee olonsa turvalliseksi eri ympäristöissä. Hän osaa paikantaa itsensä ja liikkua ympäristössä karttaa, kompassia ja muita apuvälineitä käyttäen.

Kuvaus:

Tarpoja kertaa tarvittaessa suunnistuksen perustaidot. Hän harjoittelee uusia suunnistustaitoja opettelemalla käyttämään esimerkiksi koordinaatistoa.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Suunnistus
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja valmistelee kokoontumisen varaamalla paikalle tarvittavat materiaalit sekä suunnittelemalla ja rakentamalla etukäteen mahdollisen suunnistusradan. Tarvittaessa vartionjohtaja voi pyytää apua suunnistuksen opettamiseen joltakulta lippukunnan suunnistustaitoisemmalta jäseneltä tai paikallisen suunnistusseuran jäseneltä. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa tekemään tarpojavartiolle sopivan haastavan suunnistustehtävän. Tarvittaessa luotsi antaa vinkkejä henkilöistä, jotka voivat huolehtia suunnistustaitojen opettamisesta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Selviytyminen-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Korkeuskäyrien hahmottaminen. Tämä sopii ns. kuivaharjoitteluksi ennen suunnistamaan lähtöä. Vartionjohtaja muovailee muovailuvahasta tai suurehkosta kangaspalasta erikokoisia ja -muotoisia kumpareita, mäkiä, kuoppia ynnä muita vastaavia. Tarpojat piirtävät paperille korkeuskäyrien avulla, miltä kyseiset maastonmuodot näyttäisivät kartalla.

Palapeli: Vartio tekee palapelejä kartoista. Vartio liimaa kartan pahville ja leikkaa pahvin monimutkaisiin kuvioihin. Valmiit pelit kannattaa pelata oman ryhmän lisäksi myös esimerkiksi sudenpentujen kanssa. Lähde: DDS

Retken jälkeen vartio piirtää päiväkirjaansa karttakuvan kulkemastaan reitistä. Tarpojat voivat myös harjoitella kartan piirtämistä kahden tutun paikan, esimerkiksi kolon ja lähikaupan, välillä. Lähde: DDS

Tarpojavartio hiihtää hiihtolatua pitkin. Luotsi tai vartionjohtaja on käynyt etukäteen laittamassa rasteja ladun varrelle. Vartion tehtävänä on merkata rastit karttaan. Lähde: Norges speiderforbund

Suunnassa kulkeminen. Tarpoja harjoittelee suunnassa kulkemista ja askelparin käyttöä. Askelpariksi kutsutaan kahta askelta: vasen – oikea. Askelpariluku tarkoittaa askelparien lukumäärää sadalla metrillä. Jokaisen on tiedettävä suunnilleen oma askelparilukunsa rinkan kanssa, ilman rinkkaa ja juosten. Luvut ovat jotain 30–40 askelparin välillä sadalla metrillä. Suunnistaessa ryhmässä toinen voi laskea askelpareja toisen suunnistaessa. Harjoituksena voi olla esimerkiksi viuhkasuunnistus ilman karttaa. Ideana on, että tarpoja mittaa kartasta etäisyyden rastille ja ottaa oikean suunnan, jonka jälkeen hän pyrkii ilman karttaa ja askeleidensa pituutta arvioimalla löytämään enintään puolen kilometrin päässä olevan rastin. Toinen hyvä harjoitus on se, että koko vartio ottaa saman suunnan ja sovitaan jokaisen kulkevan sen mukaisesti. Vartionjohtaja lähtee viemään joukkoa tietoisesti sivuun suunnasta. Jälkeen päin katsotaan yhdessä kuinka paljon jouduttiin sivuun suunnitellusta määränpäästä esimerkiksi puolen kilometrin matkalla.

Vartio harjoittelee toimimaan eksymistilanteissa. Vinkkejä tilanteen hallitsemiseen löytyy esimerkiksi Olli Aulion teoksesta Suuri retkeilykirja. Asiaa voidaan harjoitella myös niin, että vartionjohtajan johdolla jonkin muun tekemisen yhteydessä keskellä maastoa vartionjohtaja kertoo vartion ”olevan eksyksissä” ja pyytää vartiota toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla ja hankkiutumaan takaisin lähtöpisteelle. Luotsin tehtävänä on huolehtia, että todellista eksymisvaaraa ei synny ja että oikeaoppinen toiminta eksymistilanteessa käydään lopuksi yhdessä lävitse.

Koordinaatisto. Tarpoja tutustuu koulustakin tuttuun  koordinaattijärjestelmään.  Koordinaatit on helpompi hahmottaa, kun niitä katsotaan karttapallolta. Johtaja voi hankkia myös suuren pyöreän ilmapallon ja piirtää siihen maantieteellisen koordinaatiston. Yhdessä voidaan pohdiskella, miten muut koordinaatistot sijoittuvat siihen. Kun tarpojat ovat ymmärtäneet koordinaatiston periaatteen, voidaan sen käyttöä harjoitella monin eri tavoin. Vartion voi esimerkiksi piirtää kolon pohjapiirroksen tai karttaluonnoksen pihapiiristä, joka sitten sovitetaan johonkin olemassa olevaan koordinaattijärjestelmään. Tässä käyttötarkoituksessa koordinaatiston kilometri voidaan jakaa esimerkiksi tuhanteen osaan. Vartionjohtaja tai luotsi voi myös järjestää tarpojille suunnistusharjoituksen, jossa rastit ilmoitetaan koordinaatteina. Lopussa voi olla myös parin rastivälin kreppiratakiritaival, jonka varrella olevien pisteiden koordinaatit pitää määrittää. Harjoitus voi olla myös koko päivän mittainen, jossa liikutaan ympäri lähikaupunkia julkisilla kulkuvälineillä, autoilla, polkupyörillä tai kävellen. Sisätiloissa koordinaatiston käyttöä voidaan harjoitella niin, että johtaja sanoo jonkin karttamerkin. Tarpojilla on käytössään samanlaiset kartat, joilta he yrittävät mahdollisimman nopeasti löytää kyseisen karttamerkin ja ilmoittaa sen sijainnin johtajalle koordinaatteina.

Yösuunnistus. Vartio kertaa ensin yhdessä yösuunnistuksen niksejä muun muassa miettimällä reittivalintojen eroja kartalla yö- ja päiväsuunnistuksessa. Yösuunnistuksen voi järjestää monella eri tapaa. Vartio voi esimerkiksi haastaa naapurilippukunnan tarpojaryhmä yösuunnistuskisaan ja pyytää ratamestariksi lippukunnan suunnistavan partionjohtajan. Moni partiopiiri järjestää myös yösuunnistuskisoja. Myös paikallisilla suunnistusseuroilla saattaa olla syksymmällä pimeään aikaan sijoittuvia kuntorasteja. Yösuunnistus sopii hyvin myös vartion tai lippukunnan retken yhteyteen. Yösuunnistusta kannattaa harjoitella vartiona tai pareittain. Lisää turvallisuudentunnetta tuo suunnistusradan rakentaminen kärrynpyörän malliin, jolloin on helppo palata keskusrastille kysymään neuvoa, jos ei löydä perille.

Suunnistusta maastossa. Tarpojavartio kertaa maastokartan merkit. Merkit voi kerrata esimerkiksi karttamerkeistä tehdyn muistipelin tai dominon avulla. Toinen hyvä tapa kertaamiseen on piirtää yhdessä vartion kanssa kartta (esimerkiksi 1:500) pihapiiristä tai lähipuistikosta oikeita karttamerkkejä käyttämällä ja pienimmätkin yksityiskohdat merkitsemällä. Maastosta karttamerkkejä voidaan kerrata tunnistamalla kohteita. Tällöin vartionjohtaja voi aika ajoin kysyä “Millä karttamerkillä merkitään?” ja osoittaa siltaa, aitaa, avosuota tai muuta vastaavaa maaston kohdetta. Tämän jälkeen vartio kertaa kartan suuntaamisen kompassin ja maaston avulla sekä suunnanoton. Kun perustaidot on kerrattu, vartio suunnistaa maastokartalla johtajan opastuksella ja kertaa seuraavat asiat: korkeuskäyrät ja pinnanmuodot, itsensä paikantamisen, reitinvalinnan, rastin oton, maastossa etenemisen ja kartan mittakaavan. Kun perustaidot ovat palautuneet vartion mieleen, osallistuvat tarpojat yksin tai pienissä ryhmissä muutaman rastin suunnitukseen joko vartionjohtajan tekemällä radalla tai paikallisen suunnistusseuran viikkorasteilla.

Lisää vinkki

Liite