Tarpoja kokee yhteenkuuluvuutta vartionsa kanssa. Hän tuntee oman ryhmänsä toimintatavat.

Valikko

Meidän vartion pelisäännöt


Tavoite:

Tarpoja kokee yhteenkuuluvuutta vartionsa kanssa. Hän tuntee oman ryhmänsä toimintatavat.

Kuvaus:

Vartion jäsenet sopivat yhteisistä pelisäännöistä esimerkiksi kokouksissa toimimisen ja tiedonkulun suhteen. Kokouksessa käydään keskustelua siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia jokaisella ryhmän jäsenellä on.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kaveritaidot Partiokulttuuri Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa kokousta, mutta antaa vartion jäsenille tilaa ehdottaa asioita. Vartionjohtajan on hyvä miettiä etukäteen yhdessä luotsin kanssa tarvittavia pelisääntöjä. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa miettimään juuri kyseiselle ryhmälle sopivia ryhmäytymisharjoituksia. Harjoitusten aikana luotsi antaa vartionjohtajalle tilaa johtaa harjoitukset, jotta tarpojille muodostuu selkeä kuva siitä, että vartionjohtaja on ryhmän vastuullinen johtaja.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa tarpojaksi

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Vartio tutustuu tarpojien ihanteisiin ja lupaukseen. Millaisia oikeuksia jokaisella tulisi olla partiossa? Vartio miettii millaiset oikeudet luovat turvallisen ja yhteistyöhaluisen vartion, jossa kaikki tuntisivat olonsa niin turvalliseksi, että pystyvät kertomaan omista ajatuksistaan. Esimerkkejä tällaisista oikeuksista ovat oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti, oikeus ilmaista tunteitaan, oikeus muuttaa mieltään ja oikeus tehdä virheitä. Vartio kokoaa kaikki oikeudet isolle paperille koko vartiona tai pienemmissä ryhmissä. Oikeudet tuovat mukanaan myös velvollisuuksia. Oikeudet ovat arvokkaita ja niitä saadakseen tulee antaa jotain vastikkeeksi. Vartio miettii, mitkä velvollisuudet seuraavat jokaista oikeutta. Esimerkiksi oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti edellyttää velvollisuutta kunnioittaa ja kuunnella toisia. Vartio kirjaa myös pohditut velvollisuudet ylös isolle paperille. Tämän jälkeen vartio jakautuu pienempiin ryhmiin tekemään oikeuksista ja velvollisuuksista ehdotuksia vartion säännöiksi. Vartionjohtajan johdolla säännöt kootaan vartion päiväkirjaan tai seinäjulisteeksi. Jokainen hyväksyy säännöt allekirjoittamalla ne tai painamalla vaikka sormenjälkensä niiden alle. Lopuksi on hyvä keskustella myös siitä, miten sääntöjä valvotaan ja miten toimitaan, jos joku rikkoo sääntöä.

Vartio kirjoittaa yhteiset säännöt julisteeksi. Tarpojien säännöt koskevat tiedotusta, eväitä, puhelimen käyttöä koloilloissa, kiroilua jne. Samalla ryhmän identiteetti ja ryhmähenki vahvistuvat.

Lisää vinkki

Liite