Tarpoja tuntee oman ikäkautensa lupauksen ja ihanteet.

Valikko

Tarpojien lupaus ja ihanteet


Tavoite:

Tarpoja tuntee oman ikäkautensa lupauksen ja ihanteet.

Kuvaus:

Tapoja tutustuu tarpojien ihanteisiin ja lupaukseen. Hän antaa tarpojalupauksen.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Partiokulttuuri
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja tiedottaa lupauksenannosta ja ohjeistaa vartiota käytännön asioissa. Vartionjohtaja esittelee tarpojien ihanteet ja lupauksen sisällön tarpojille. Luotsin tehtävä: Luotsi avaa keskustelua lupauksen ja ihanteiden merkityksestä ja auttaa tarpojia niiden pohtimisessa. Luotsi järjestää lupauksenantotilaisuuden tarpojille, jos lupausta ei anneta jossain koko lippukunnan tapahtumassa. Lupauksen voi järjestää tarpojakasteen tai siirtymän päätteeksi esimerkiksi retkellä, vaelluksella tai kaupunkiseikkailussa. Olennaista on, että lupauksenantotilaisuus on tarpojille mieleenpainuva kokemus ja juhlallinen tilaisuus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa tarpojaksi

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Vartio kertaa seikkailijoiden ihanteet ja lupauksen. Vartionjohtaja esittelee tarpojaikäkaudessa mukaan tulevat ihanteet. Vartionjohtaja on kirjoittanut etukäteen jokaisen ihanteen omalle lapulle. Vartion tehtävänä on laittaa ihanteet vartion mielestä tärkeysjärjestykseen. Jokainen voi myös valita itselleen tärkeimmän ihanteen ja perustella toisille valintaansa. Koko vartion tärkeysjärjestys kannattaa kirjata ylös esimerkiksi vartion päiväkirjaan. Seuraavan tarpon alussa vartio voi tehdä tehtävän uudelleen ja verrata, muuttuiko järjestys.

Vartionjohtaja ja luotsi näyttelevät ihanteet ja vartion tehtävänä on arvata niiden sisältö. Kun ihanteet ovat tuttuja, voi vartio jakautua pienempiin ryhmiin ja jokainen ryhmä esitellä tai arvuutella ihanteita toisille näytelmien, pantomiimien tai Pictionary-tyylisten piirrosten avulla.

Jotta jokainen tarpoja todella ymmärtää ihanteiden ja lupauksen sisällön, on esimerkiksi iltahiljentymisen yhteydessä hyvä miettiä, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Vartionjohtaja tai luotsi voi jakaa jokaiselle yhden kohdan ihanteista ja lupauksesta tai niitä voidaan käsitellä koko ryhmä yhdessä. Tarkoitus on pohtia, mitä esimerkiksi Rakentaa ystävyyttä yli rajojen tarkoittaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi lippukunnan muiden tarpojien tapaamista KITT-illoissa, mutta mitä se tarkoittaa esimerkiksi koulussa tai kotona?

Vartio käy yhdessä lävitse tarpojien ihanteet. Ensimmäinen tehtävä tietysti on löytää ne jostakin luettavaksi. Ihanteet luettuaan tarpojat keksivät symbolin joka ihanteelle, esimerkiksi rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä – kierrätysmerkki, olla luotettava – kello. Lähde: Scouterna

Vartio tekee yhdessä superpartiolaisen lumesta, hiekasta, savesta tai piirtämällä. Teoksessa pitää näkyä mitä ominaisuuksia superpartiolaisella on. Kun superpartiolainen on valmis, esittelee vartio teoksensa johtajalle tai ryhmän muille tarpojille. Samalla on hyvä miettiä, millaisia ominaisuuksia vartiolaisilla itsellään on. Täydentävätkö vartion jäsenet toisiaan, jotta yhdessä vartiosta muodostuu melkein superpartiolainen? Lähde: Scouterna

Tarpojat pohtivat ensin mitä muistavat seikkailijoiden ihanteista. Tämän jälkeen vartio käy läpi uutta ihannetta ”rakentaa ystävyyttä yli rajojen”. Tarpojat keskustelevat siitä, mikä heidän mielestään yksilöinä ja vartiona on tärkein ihanne. Tarpojat tekevät yhdessä piirustuksen tai kollaasin tai julisteen tarpojan ihanteista. Samalla he pohtivat miksi meillä partiossa on ihanteet ja lupaus. Yksi syy tähän on, että haluamme rakentaa paremman maailman ja ihanteet näyttävät meille suunnan sille. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet antavat samalla tavalla suunnan kaikille ihmisille ympäri maailman paremman maailman rakentamisessa. Tarpojat tutustuvat tämän jälkeen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Netistä löytyy hyviä kuvia ja videoita tähän. Minkä tavoitteen eteen tarpojat mieluiten haluaisivat tehdä töitä? Lähde: DDS

Luotsi tai vartionjohtaja valmistelee ihannerastiradan kolon ympäristöön. Rastitehtävät voivat olla esimerkiksi seuraavat: Rasti 1: Kunnioittaa toista ihmistä: Tarpojat tekevät muovailuvahasta patsaan joka kuvastaa ihannetta. Rasti 2: Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä: Tarpojat näyttelevät ihannetta pantomiimilla. Rasti 3: Olla luotettava: Tarpojat tekevät ihmispatsaan ihanteesta. Rasti 4: Rakentaa ystävyyttä yli rajojen: Tarpojat piirtävät kuvan ihanteesta puhumatta toistensa kanssa ja vetämällä vuorotellen yhden viivan kuvaan. Kun kuva on valmis tarpojat kertovat toisilleen, mitä yrittivät piirtää. Rasti 5: Tarpojat keskustelevat siitä, miten tarpojan ihanteet näkyvät heidän joka päiväisessä elämässä ja miten voisi elää vielä enemmän ihanteiden mukaisesti. Lähde: DDS

Lisää vinkki

Liite