Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Valikko

Johtamis- tai vastuutehtävä: Yhteiskunta


Tavoite:

Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Kuvaus:

Tarpoja toteuttaa yksin tai yhdessä parinsa kanssa tilapäisen ja ohjatun johtamis- tai vastuutehtävän ryhmässä tai ryhmän ulkopuolella ja saa palautetta tehtävän tekemisestä. Tarpoja saa tukea tehtäväänsä vartionjohtajalta tai aikuiselta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee yhdessä luotsin ja vartion kanssa johtamis- tai vastuutehtäviä, jotka ovat kullekin tarpojalle tai tarpojaparille sopivia.  Vartionjohtaja auttaa tarpojia suunnittelemaan johtamis- tai vastuutehtävät ja niiden sisällöt. Hän huolehtii siitä, että jokainen tarpoja tietää mitä on tekemässä ja että jokaisella tarpojalla on saatavilla aktiviteetissa tarvittavat välineet. Vartionjohtaja antaa yhteistyössä luotsin kanssa palautetta tarpojille heidän tehtävistään. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa tehtävää suoraan tai vartionjohtajan kautta. Hän varmistaa, että johtamis- tai vastuutehtävä on sopivan kokoinen kullekin tarpojalle. Johtamis- tai vastuutehtäviä mietittäessä on hyvä muistaa, että kyse on ohjatusta ja tilapäisestä johtamis- tai vastuutehtävästä. Luotsi auttaa yhteydenpidossa ja käytännönjärjestelyjen sopimisessa. Tarvittaessa luotsi auttaa myös vastuu- tai johtamistehtävän toteutuksen suunnittelussa esimerkiksi ohjaamalla tarpojia miettimään millaiset aktiviteetit toimivat nuoremmilla ikäkausilla ja antamalla tarvittaessa myös konkreettisia vinkkejä aktiviteetin suunnitteluun ja vetämiseen. Luotsi myös ohjaa palautekeskustelua tehtävän jälkeen. Jos aktiviteetti on toteutettu johtamisharjoitteluna, on tilanteessa hyvä hyödyntää myös palautetta sammoilta tai akeloilta. Luotsi huolehtii siitä, että sampo ja akela tietävät myös, millaisesta tehtävästä on ollut kyse. Palautekeskustelu kannattaa käydä melko pian aktiviteetin toteutuksen jälkeen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vartio käy lukemassa vanhuksille sanomalehtiä vanhainkodissa tai palvelutalossa. Vartio miettii vierailun jälkeen miltä se tuntui. Millaista palautetta muut antoivat toiminnasta? Millainen olo itselle tempauksesta jäi? Millaisia asioita jatkossa voisimme tehdä toisten auttamiseksi?

Vartio järjestää roskienkeruutempauksen, johon voidaan kutsua muitakin ryhmiä. Vartion jäsenillä voi olla erilaisia vastuita tehtävän aikana esimerkiksi makkaran paisto tai mehutarjoilun ylläpitäminen talkoo väelle, tarvittavan välineistön hankkiminen. Vartion tekee lippukunnan muille ryhmille tapahtumaan kutsun.

Tarpoja kutsuu partion ulkopuolisen kaverinsa osallistumaan kanssaan vapaaehtoisena johonkin keräykseen, esimerkiksi Taksvärkkipäivään, Janopäivä- tai Nälkäpäiväkeräykseen tai Unicef-kävelyyn. Tarpoja opettaa kaverilleen, miten kerääjänä toimitaan. Vartio keskustelee aiheesta ennen ja jälkeen keräyksen esimerkiksi näistä aiheista. Miksi kerätään? Kenen keräyksessä haluamme olla mukana? Millaisia keräyksiä kirkolla on? Minne rahat kulkevat ja miksi kirkko kerää? Mitä voin tehdä itse, jos en voi osallistua keräämällä tai rahalla?

Vartio suunnittelee ja toteuttaa geokätkön. Vartio vinkkaa kätköstä lippukunnassa tai alueen tarpojatapahtumassa. Vartio huolehtii kätkön kunnosta geokätköilysääntöjen mukaisesti.

Tarpojat käy pareittain tai koko vartion kanssa tekemässä lumityöt kololla tai kolon taloyhtiössä tai sen naapurissa. Tarpoja miettii vierailun jälkeen miltä se tuntui. Millaista palautetta muut antoivat toiminnasta? Millainen olo itselle tempauksesta jäi? Millaisia asioita jatkossa voisimme tehdä toisten auttamiseksi?

Lisää vinkki

Lisää liite