Tarpoja oppii erilaisten medioiden käyttöä tiedonvälityksessä.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Päivä toimittajana


Tavoite:

Tarpoja oppii erilaisten medioiden käyttöä tiedonvälityksessä.

Kuvaus:

Vartio käyttää erilaisia medioita tuottamalla uutisia ja dokumentteja esimerkiksi lippukunnan sudenpentujen tai seikkailijoiden retkeltä, lippukunnan partiotaitokilpailuista tai muusta päiväretkestä tai paikkakunnalla järjestettävästä tapahtumasta.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luovuus Partiokulttuuri Viestintä Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on ohjata tarpojia suunnittelemaan sopivan kokoinen mediatuotanto retkestä tai tapahtumasta. Luotsi huolehtii, että kaikkien mielipidettä ja toiveita kuunnellaan tehtävien jakamisessa. Luotsi osallistuu majakan toteuttamiseen niin, että hän pystyy antamaan toteutumisesta palautetta. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja osallistuu vartion kanssa suunnitelman tekemiseen. Vartionjohtaja huolehtii, että tarpojat muistavat median hyvät tavat ja ottavat huomioon julkaisussa tarvittavat luvat henkilöiltä. Vartionjohtaja Valmistelu: Vartio suunnittelee millaista mediatuotantoa tapahtumasta tehdään. Näitä voivat olla somejulkaisut, video- tai radiohaastattelut, valokuvakollaasit tai myöhemmin julkaista dokumenttielokuva. Vartio miettii millaiselle kohderyhmälle mikäkin media on sopiva ja mikä on heille kiinnostava aihe. Vartio sopii työnjaon päivän ajaksi ja tekee julkaisuaikataulun tuottamilleen jutuille. Vartio ottaa selvää valokuvausluvista ja sopii etukäteen julkaisupäivän vaikka paikallislehteen laajemmasta jutusta. Toteutus: Vartio tekee suunnittelemansa lehtijutut, videot tai haastattelut tapahtumapäivän aikana tai sen jälkeen. Tarpojat auttavat toisiaan jos jokin tehtävä osoittautuu liian vaativaksi tai työlääksi. Arviointi: Kun kaikki suunnitellut mediatuotannot on tehty, vartio kokoontuu arvioimaan miten he omasta mielestään onnistuivat tehtävässä. Vartio voi käyttää arvioinnin pohjana vaikka somen tykkäyksien määrää, kommenttien määrää tai arvioida onnistumistaan jonkin muun saadun palautteen perusteella. Luotsi auttaa arvioimaan vartion yhteistoimintaa ja onnistumista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tehtävä: Päivä toimittajana Tarvikkeet: kynä, paperia, kamera, tietokone Tässä tehtävässä tarpojat ottavat yhteyttä johonkin kotipaikkansa paikallislehteen ja kertovat halustaan kirjoittaa lehtiartikkeli heitä kiinnostavasta ympäristöaiheesta. Ottamalla yhteyttä etukäteen voitte tiedustella, millaisen näkökulman jutulle kyseinen lehti haluaa, onko toimituksella tarkempia toiveita artikkelista, kuinka pitkä artikkelin tulisi olla ja voiko tarpojaryhmä ottaa valokuvia artikkelia varten. Artikkeli voi käsitellä tarpojille tärkeää aihetta, kuten ympäristönsuojelua, luontoretkien tärkeyttä, halua kehittää ympäristökasvatusta tai miksi luonto on niin tärkeä asia partioharrastuksessa. Voitte yhdessä koko partioryhmän kanssa etsiä sopivia vaihtoehtoja artikkelin aiheeksi, ja lopuksi äänestää parasta ideaa. Inspiraatiota artikkelin aiheeksi löytyy esimerkiksi osoitteesta www.wwf.fi. Tehtävän avulla tarpojat oppivat toimimaan kuin ammattitoimittajat, kun he kuuntelevat lehtitoimituksen toiveita ja rakentavat artikkelia niiden puitteissa. Lisäksi tehtävän avulla opitaan ottamaan lehteen soveltuvia valokuvia, toimimaan tiimissä ja kuuntelemaan muiden ideoita ja palautteita. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on ohjata tarpojia suunnittelemaan sopivan mittainen lehtijuttu paikallislehden toimituksen ohjeiden pohjalta ja varmistaa, että artikkelissa on selkeä aloitus- ja lopetuskappale, kielioppi kunnossa ja asiallinen kirjoitustyyli. Luotsi jakaa tarpojat vastuualueisiin, joita voivat olla esimerkiksi 1) yhteydenottoviesti paikallislehden toimitukseen 2) artikkelin tekstin suunnittelu 3) artikkelin kirjoittaminen 4) valokuvien ottaminen. Kutakin vastuualuetta voi hoitaa noin 2-3 henkilöä. Luotsi huolehtii, että kaikkien mielipiteitä ja toiveita kuunnellaan tehtävien jakamisessa, ja että jokainen saa halutessaan ilmaista mielipiteensä jokaisessa prosessin vaiheessa. Luotsi varmistaa myös jokaisen tehtäväalueen osalta, että kaikki tarvittavat asiat on varmasti tehty. Luotsi antaa prosessin eri vaiheista jokaiselle palautetta. Kun vastuualueiden vetäjät uskovat olevansa valmiita oman tehtävänsä suhteen, käydään tehdyt asiat yhdessä läpi kaikkien tarpojien kanssa. Tällöin muut tarpojat voivat antaa palautetta ja esittää muokkausehdotuksia. Palautteiden antaminen toteutetaan luotsin johdolla. Artikkelissa voi pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Miksi käsittelemänne aihe on tärkeä?
 • Liittyykö aiheeseenne jokin ongelma? Miten itse ratkaisisitte ongelman?
 • Miksi muiden ihmisten tulisi olla kiinnostunut teidän kirjoittamastanne asiasta? Mitä hyötyä siitä on?
Kun artikkelin palaset ovat valmiita, kootkaa ne tietokoneella yhtenäiseksi kokonaisuudeksi lehtitoimituksen antamien ohjeiden mukaan, ja lähettäkää juttunne lehteen. Jos toimituksella on muokkausehdotuksia, käykää ne yhdessä läpi ja muokatkaa artikkelia palautteen pohjalta. Jos muokkausehdotuksia ei tule, voitte silti pyytää palautetta toimitukselta. Kun artikkeli on valmis, keskustelkaa luotsin johdolla seuraavista asioita:
 • Mitä uutta opin tehtävän avulla?
 • Olivatko jotkut asiat minulle täysin uusia?
 • Mikä oli parasta tehtävässä? Mikä haastavinta?
 • Jos nyt tekisin tehtävän uudelleen, mitä asioita tekisin toisin?
Vinkki: WWF

Tehtävä: Kirje päättäjille Tarvikkeet: kynä, paperi, mahdollisesti tietokone Tässä tehtävässä partioryhmä ottaa yhteiskunnallisesti kantaa ympäristöasioiden edistämiseksi. Ryhmä suunnittelee, kirjoittaa ja lähettää kirjeen eri puolueiden eduskuntaryhmille. Kirjeen tarkoitus on kertoa päättäjille, miksi luonnon monimuotoisuuden edistäminen on niin tärkeää. Lisäksi tarpoja oppii kirjoittamaan asiallista tekstiä, kohdistamaan sanomansa tietylle kohteelle, toimimaan ryhmässä sekä kuuntelemaan muiden ehdotuksia, ideoita ja palautetta. Kirjeen kirjoittaminen toteutetaan seuraavasti:

 • Tarpojat jaetaan pieniin ryhmiin (noin 2-3 henkeä) ja kukin ryhmä kirjoittaa oman versionsa virallisesta kirjeestä.
 • Kun pienryhmien kirjeet ovat valmiit, käydään ne yhdessä kaikkien tarpojien kanssa läpi, jonka jälkeen kaikki tarpojat saavat osallistua antamaan kirjeille rakentavaa palautetta. Luotsi ohjaa palautteen antoa.
 • Kun kaikki kirjeet on luettu, yhdistellään seuraavaksi jokaisen kirjeen parhaat asiat uuteen kirjeeseen, josta muodostetaan lopullinen versio. Tämä versio lähetetään valmiina puolueiden eduskuntaryhmille.
Pienryhmät voivat suunnitella ja tuottaa kirjeen sisällön itse esimerkiksi kokoontuessaan kololla. Kirjeeseen liittyen tarpojat voivat pohtia seuraavia kysymyksiä:
 • Mitä haluaisit sanoa päättäjille luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä itsellesi sekä muille lajeille?
 • Miksi monimuotoisuuden edistäminen on tärkeää?
 • Mitä luonto sinulle itsellesi merkitsee?
Luotsin tehtävä on ohjeistaa tarpojia, mitä asioita kirjeeseen voisi kirjoittaa, ja miten virallisempi kirje tulisi kirjoittaa. Luotsi painottaa, että kirje kirjoitetaan kirjakielellä ja kieliopin mukaisesti. Apua kielioppiin löytyy esimerkiksi kielitoimiston sanakirjasta www.kielitoimistonsanakirja.fi ja kotimaisten kielten keskuksesta www.kotus.fi. Lisäksi luotsi ohjeistaa, mistä tarpojat voivat löytää luotettavaa tietoa luonnon monimuotoisuudesta. Tällaisia sivuja ovat muun muassa www.wwf.fi, www.sll.fi ja www.ymparisto.fi. Luotsi varmistaa, että jokainen tarpoja on saanut pienryhmäkirjeeseen kerrottua omia ajatuksiaan ja että kaikki ryhmässä osallistuvat kirjeen tekoon. Kun kirje on valmis sisällöltään ja kirjoitusasultaan, se lähetetään eduskuntaryhmille. Eduskuntaryhmien yhteistiedot löytyvät osoitteesta www.eduskunta.fi.

Lisää vinkki

Liite