Tarpoja hahmottaa erilaisia medioita. Tarpoja osaa olla mediakriittinen.

Valikko

Mediavastuu


Tavoite:

Tarpoja hahmottaa erilaisia medioita. Tarpoja osaa olla mediakriittinen.

Kuvaus:

Tarpoja tutustuu erilaisiin medioihin ja niiden tyylillisiin eroihin. Tarpoja miettii miten eri medioissa käsitellään samaa uutista. Tarpoja tuottaa itse sisältöä erilaisiin medioihin ja valitsee uutiselleen sopivan median. Tarpoja tiedostaa hyvän käyttäytymisen merkityksen sosiaalisessa mediassa. Tarpoja ottaa selvää millaisia vaaroja internetin käytössä voi olla.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Medialuku Turvallisuus Viestintä
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hankkii tarvittaessa yhdessä luotsin kanssa aktiviteetissa tarvittavan materiaalin. Vartionjohtaja ottaa tarvittaessa ensin itse selvää erilaisista medioista ja nettikäyttäytymisestä. Vartionjohtaja auttaa tarpoja vartiota valitsemaan sopivan tavan aktiviteetin tekemiseen. Hän kannustaa tarpojia tehtävässä ja ideoinnissa. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on varmistaa, että vartionjohtajalla on riittävät tiedot ja taidot aktiviteetin totuettamiseksi. Tarvittaessa luotsi auttaa vartionjohtajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan aktiviteetin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Hyviin ympäristöuutisiin liittyvän tehtävän voi toteuttaa myös toisella tavalla. Tarpojat voivat itse etsiä eri medioista 10 hyvää ympäristöuutisia. Uutisten etsiminen voidaan toteuttaa pienissä, noin kolmen hengen, ryhmissä. Kun ryhmät ovat löytäneet heidän mielestään 10 parasta hyvää uutista, käydään uutisia yhdessä läpi kaikkien kanssa, luotsin johdolla. Jos ryhmillä on paljon eriäviä uutisia, valitaan yhdessä koko vartion kanssa 10 parasta uutista, jotka päätyvät näyttelyyn esille. Näistä kymmenestä näyttelyyn valitusta uutisesta kirjoitetaan lyhyet tiivistelmät, halutessa ja piirretään kuva. Tiivistelmien teko ja piirtäminen voidaan toteuttaa samoissa pienryhmissä, jotka on jaettu jo aiemmin, tai tehdä uusi ryhmäjako. Mallia tiivistelmien ja kuvan piirtämisen toteutukseen voi ottaa WWF:n valmiista hyvistä uutisista ja niiden kuvista.

Tarvikkeet: tulostetut uutiset, siimaa/ narua, jotain millä kiinnittää laput siimaan/ narulle (esim. pyykkipoikia, sinitarraa, teippiä) Tässä tehtävässä tutustutaan ”Hyvien uutisten näyttelyyn”. Tehtävän ohjeet ja tarvittavat materiaalit löytyvät osoitteesta wwf.fi/opetusmateriaalit hakusanalla Hyvien uutisten näyttely. Luotsin tehtävänä on tulostaa näyttelyn kyltit ennakkoon WWF:n opetusmateriaaleista. Tehtävän tavoitteena on tuoda esiin myös positiivisia ympäristöuutisia, jotka voivat jäädä huomiotta negatiivisten uutisten rinnalla. Näyttelyyn kuuluu kymmenen jo tapahtunutta hyvää uutista, kolme tulevaisuuden hyvää uutista, kolme ympäristötekoa sekä äänestyspiste. Tarpojat tutustuvat näyttelyn uutisiin ja äänestävät lopuksi, mitä ympäristötekoja he olisivat valmiita tekemään, jotta tulevaisuuden hyvät ympäristöuutiset toteutuisivat. Vinkki: WWF

Nuorten mielenterveysseura Yeesi on tehnyt SomeGame-korttipelin. SomeGame on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu peli sosiaalisesta mediasta ja itsetunnosta. Pelin tehtävien tarkoituksena on saada aikaan keskustelua ja herättää ajatuksia itsetunnosta, sosiaalisesta mediasta sekä niihin liittyvistä tekijöistä. Lisäksi tarkoituksena on tunnistaa, millä tavoin voi tukea omaa, sekä muiden itsetuntoa. Peli on korttipeli, jota pelataan pienissä ryhmissä. Peli on monikäyttöinen. Sitä voidaan pelata esimerkiksi viiden kortin verran, koko pakka kerrallaan, 10 minuutin ajan tai yhden tunnin ajan riippuen siitä, miten tarkasti ja monipuolisesti aihetta halutaan käsitellä. Peliä voidaan pelata tiettyä teemaa käsitellen, tiettyä tehtävätyyppiä tehden, tai tekemällä kaikkia tehtäviä satunnaisessa järjestyksessä. Pelikortit ja pelin ohjeet voi ladata ilmaiseksi pdf-muodossa Yeesin nettisivuilta tai liitteestä: http://yeesi.fi/ammattilaisille/hyvan-mielen-harjoitteita/somegame-peli-sosiaalisesta-mediasta-ja-itsetunnosta/

Vartio kirjoittaa mielipidekirjoituksen itselleen tärkeästä aiheesta. Vartio pohtii missä mediassa kirjoitusta kannattaisi julkaista ja tekee siitä tarvittaessa eri pituisia versioita eri medioihin. Mediat voivat olla esimerkiksi paikallislehden mielipidepalsta, koulun ilmoitustaulu, lippukunnan Facebook-sivu ja Youtube.

Tämä vinkki sopii hyvin esimerkiksi KITT:iin tai tarpojien taitopäiville. Johtaja kertoo tarpojille, että viranomaiset ovat muuttamassa ympäristönsuojelua koskevia lakeja. Ympäristöministeriö on pitänyt lehdistötilaisuuden, jossa ministeriö on kertonut kantansa. Tilaisuuden ulkopuolella oli mielenosoitus, joka johti yhteenottoon poliisin kanssa. Vartion tehtävänä on miettiä, miten uutista kerrottaisiin sosiaalisessa mediassa, lehdessä, radiossa tai televisiossa. Miten eri kanavissa julkaistavat uutiset eroaisivat ja miksi? Vartio jakautuu pienempiin ryhmiin. Jokaisen ryhmän tehtävänä on tuottaa lyhyt uutispätkä tapahtumasta. Jokaisella vartiolla on eri media. Mediat voivat olla esimerkiksi: 1. Radioasema, jolla oli oma toimittaja paikalla (20 sekuntia aikaa) 2. Ympäristöaktivistien pyörittämä nettilehti (1/2 sivua) 3. Poliisin uutislehti (1/2 sivua) 4. Paikallislehti (1/2 sivua) 5. YLE:n uutiset (1-2 min) Vartio vertailee uutisia. Miten media vaikuttaa uutistyyppiin? Lähde: Pedagogies of Media and Information Literacies UNESCO IITE, Moscow 2012

Vartio tunnistaa erilaisia nettikiusaamisen muotoja. Se voi esimerkiksi vierailla julkisuuden henkilöiden sosiaalisen median tileillä ja seurata millaista kommentointia niillä esiintyy. Mitkä kommenteista ovat kiusaamista, mitkä kannustavia puheenvuoroja? Miltä kommentit julkisuuden henkilöstä tuntuvat? Mitä julkkiksen täytyy kestää, entäpä mitä tavallisen ihmisen? Miten nettikiusaamiseen voidaan puuttua? Mitä jokainen voi tehdä? Vartio voi tutustua myös nettipoliisin toimintaan.

Vartio etsii netistä erilaisia julkaisuja. Millainen on hyvä julkaisu netissä? Minkälaista ei kannata julkaista? Vartio tekee esimerkiksi aiheeseen liittyvän sarjakuvan. Vartio ottaa selvää, miten toimia jos nettiin päätyisi vartion mielestä asiaton julkaisu itsestä tai kaverista. Vartio etsii internetistä muokattuja kuvia. Vartio vertailee aitoa kuvaa ja muokattua kuvaa. Se voi myös tehdä itse muokattuja kuvia.

Vartio tutustuu erilaisiin partioaiheisiin nettisivuihin ja lehtiin. Vartio miettii yhdessä minkälaisen kuvan ulkopuoliset lukijat partiosta näiden perusteella saavat. Vastaako mielikuva todellisuutta? Vartio perustaa oman kotisivun, sosiaalisen median sivun tai muun julkisen median, jossa vartio julkaisee kuvia ja juttuja omista retkistään.

Vartio seuraa saman jutun uutisointia eri kanavilta ja erilaisista lehdistä. Tarpoja pohtii, mitä eroja uutisoinnissa on ja mistä erot voivat johtua. Vartio valmistelee edellisessä kokouksessa mediapäiväkirjapohjan, johon listataan ne mediat, joita vartio haluaa seurata, esimerkiksi internet, televisio, sanomalehdet, aikakauslehdet. Tarpoja täyttää korttia noin viikon ajan. Jokaiselle voidaan antaa myös oma uutispäivä. Tarpoja valitsee uutispäivänään päivän uutisen, joka löytyy mahdollisimman monesta mediasta. Kokouksessa jokainen esittelee valitsemansa uutisen ja kertoo, miten ja mitä eri mediat uutisesta kertoivat. Vartio pohtii yhdessä, mistä erot eri medioiden uutisoinnissa voivat johtua. Päivän uutisista vartio voi koota viikon uutistapahtumat -julisteen.

Vartio tekee itsestään tai lippukunnastaan esittelyn johonkin partiomediaan kuten lippukunnan lehteen, nettisivuille, partiopiirin lehteen tai paikallislehteen. Esittely voi sisältää tekstiä, kuvia ja videota. Esittely voi koskea myös lippukunnan historiaa tai muuta teemaa, ja sen voi toteuttaa haastattelemalla lippukunnan vanhoja jäseniä. Vartio miettii esittelyä tehdessään millainen esittely on kiinnostava ja sopiva valittuun mediaan.

Lisää vinkki

Liite