Tarpoja tuntee keskeisimmät asiat partiohistoriasta. Tarpoja ymmärtää että partiota on oman vartion ja lippukunnan ulkopuolellakin. Tarpoja luo kaverisuhteita muihin ikäisiinsä partiolaisiin. Tarpoja ymmärtää partion kansainvälisyyden.

Valikko

Partiomaailma


Tavoite:

Tarpoja tuntee keskeisimmät asiat partiohistoriasta. Tarpoja ymmärtää että partiota on oman vartion ja lippukunnan ulkopuolellakin. Tarpoja luo kaverisuhteita muihin ikäisiinsä partiolaisiin. Tarpoja ymmärtää partion kansainvälisyyden.

Kuvaus:

Vartio kertaa partion historiaa, kuten Pyhän Yrjön legendan, B-P:n tarinan ja Brownsea Islandin tapahtumat. Tarpoja ottaa selvää Suomen partioliikkeen ja oman lippukunnan historian tärkeimmistä käänteistä. Vartio tutkii partiohenkilöiden tarinoita ja tunnistaa heitä nimeltä. Vartio tutkii miksi partion maailmanjärjestöt (WOSM ja WAGGGS) ovat olemassa. Vartio tutustuu toisiin partiolaisiin alueen, piirin tai keskusjärjestön tapahtumassa. Vartio ottaa yhteyttä partiolaisiin ulkomailla.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: Kansainvälisyys Kaveritaidot Partiokulttuuri
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja tuo mukanaan kokoukseen materiaalia partiohistoriaan tutustumista varten. Partiohistoriaa löytyy erilaisista kirjoita, netistä tai partiohistorian taitajia haastattelemalla. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa etsimään tietoa lippukunnan ja partion historiasta sekä ottamaan yhteyttä vanhoihin partiolaisiin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vartio voi eläytyä johonkin partiohistorian tilanteeseen näytelmän tai leikin keinoin. Partioliikkeen historiasta yleisellä tasolla kerrotaan tarpojien Reppu-kirjassa. Oman paikkakunnan partiosta osaa parhaiten kertoa lippukunnanjohtaja tai muu aikuinen kauan partiossa ollut jäsen. Lippukunnalla voi mahdollisesti olla myös oma historiikki. Kirjastossa voi olla arkisto paikallislehdistä, joista voi myös löytyä artikkeleita, kuvia paikallisesta partiotoiminnasta tai kokouskutsuja. Vartio voi kutsua vanhan partiolaisen kertomaan tarinoita partiosta yhteiselle iltanuotiolle.

Vartio tutustuu syvällisemmin ainakin yhteen seuraavista henkilöistä ja selvittää hänen vaikutuksensa partioliikkeen kehittymiseen: Robert Baden-Powell, Anni Collan, Verneri Louhivuori, Alfons Åkerman, Kurt Stenius, C. G. E. Mannerheim, Helvi Sipilä, Kim, Agnes Baden-Powell, Olave Baden-Powell, Doris Stockmann. Henkilöistä voi valmistaa vaikka julisteen tai tehdä sarjakuvan seikkailijoille tai sudenpennuille.

Vartio selvittää, miksi partiolla on maailmanjärjestöt ja mitä ne tekevät. Vartio tutkii missä maissa ei vielä ole partiotoimintaa ja etsii ne kartalta. Maailmanjärjestöjen toimintaan voi tutustua esimerkiksi osallistumalla kehitysyhteistyöprojektiin. Projektit vaihtuvat muutaman vuoden välein ja niissä on projektista riippuen erilaisia aktiviteetteja.

Vartio ottaa yhteyttä ulkomaalaisiin oman ikäisiinsä partiolaisiin. Partiolaisia voi etsiä esim. sosiaalisen median avulla. Partiosanastoa englanniksi tai muilla kielillä voi harjoitella etukäteen esim. muistipelin avulla. Vartio voi osallistua esimerkiksi JOTI-JOTA -tapahtumaan.

Tarpojavartio tutustuu toisiin tarpojiin osallistumalla lippukunnan tai useamman lippukunnan yhteiseen tapahtumaan, kuten koko ikäkauden tapaamiseen tai retkeen. Tapahtumassa toimitaan tietoisesti myös muiden kuin oman vartion jäsenten kanssa. Tapahtuman jälkeen uusia tuttavuuksia muistetaan esimerkiksi sähköpostilla, postikortilla tai valokuvalla.

Tarpojavartio osallistuu piirin tai keskusjärjestön järjestämään tapahtumaan kuten tarpojien taitopäiville, piirimajakkaan, piirileirille tai keskusjärjestön leirille tai tapahtumaan. Jokainen vartion jäsen pyytää tapahtumassa ainakin yhden uuden partioystävän yhteystiedot ja pitää tähän yhteyttä tapahtuman jälkeen.

Lisää vinkki

Lisää liite