Tarpoja tuntee keskeisimmät asiat partiohistoriasta. Tarpoja ymmärtää että partiota on oman vartion ja lippukunnan ulkopuolellakin. Tarpoja luo kaverisuhteita muihin ikäisiinsä partiolaisiin. Tarpoja ymmärtää partion kansainvälisyyden.

Valikko

Partiomaailma


Tavoite:

Tarpoja tuntee keskeisimmät asiat partiohistoriasta. Tarpoja ymmärtää että partiota on oman vartion ja lippukunnan ulkopuolellakin. Tarpoja luo kaverisuhteita muihin ikäisiinsä partiolaisiin. Tarpoja ymmärtää partion kansainvälisyyden.

Kuvaus:

Vartio kertaa partion historiaa, kuten Pyhän Yrjön legendan, B-P:n tarinan ja Brownsea Islandin tapahtumat. Tarpoja ottaa selvää Suomen partioliikkeen ja oman lippukunnan historian tärkeimmistä käänteistä. Vartio tutkii partiohenkilöiden tarinoita ja tunnistaa heitä nimeltä. Vartio tutkii miksi partion maailmanjärjestöt (WOSM ja WAGGGS) ovat olemassa. Vartio tutustuu toisiin partiolaisiin alueen, piirin tai keskusjärjestön tapahtumassa. Vartio ottaa yhteyttä partiolaisiin ulkomailla.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Kansainvälisyys Kaveritaidot Partiokulttuuri
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja tuo mukanaan kokoukseen materiaalia partiohistoriaan tutustumista varten. Partiohistoriaa löytyy erilaisista kirjoita, netistä tai partiohistorian taitajia haastattelemalla. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa etsimään tietoa lippukunnan ja partion historiasta sekä ottamaan yhteyttä vanhoihin partiolaisiin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Ulkona toteutettava: partiohistorian kertaaminen rastiradalla. Rastirata voi pitää sisällään kuvia tunnuksista, väittämiä tai tehtäviä, joissa etsitään netistä vastaukset seuraaviin kysymyksiin Robert Baden-Powellista. Johtaja voi käydä etukäteen viemässä rastit paikoilleen tai tarpojille annetaan kartta johon on merkitty rastit ja yhdessä suunnistetaan rastipaikalle, jossa johtaja antaa tehtävät. Suunnistusta tulee harjoiteltua samalla.

Vartio tutustuu partion peruskirjaan. Vartio selvittää esimerkiksi haastattelemalla jotakuta keskusjärjestössä tai piirissä pestissä olevaa tai nettiä tutkimalla vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Mikä peruskirja on? Miksi sellainen on kirjoitettu? Mitä peruskirja kertoo partion arvoista? Kun vartiolla on käsitys siitä, mikä peruskirja oikein on, se voi halutessaan käydä keskustelua siitä, mitä mieltä peruskirjasta on. Vastaavatko peruskirjassa esille nostetut arvot tarpojien omia arvoja? Pitäisikö jotain peruskirjassa muuttaa? Entä pitäisikö lippukunnan toiminnassa muuttaa jotakin, jotta se vastaisi paremmin partion arvoja?

Vartio tekee Kahoot-pelin tai muun vastaavan digitaalisen pelin partiohistoriasta, ja haastaa jonkun toisen vartion tekemään sen. Kahoot-peli voidaan vartion haluista ja kielitaidosta riippuen tehdä myös englanniksi tai ruotsiksi. Luotsin tehtävänä on löytää sopiva ”ystävyysvartio” eri piiristä tai maasta.

Tarpojavartio osallistuu piirin tai keskusjärjestön järjestämään tapahtumaan kuten tarpojien taitopäiville, piirimajakkaan, piirileirille tai keskusjärjestön leirille tai tapahtumaan. Jokainen vartion jäsen pyytää tapahtumassa ainakin yhden uuden partioystävän yhteystiedot ja pitää tähän yhteyttä tapahtuman jälkeen.

Tarpojavartio tutustuu toisiin tarpojiin osallistumalla lippukunnan tai useamman lippukunnan yhteiseen tapahtumaan, kuten koko ikäkauden tapaamiseen tai retkeen. Tapahtumassa toimitaan tietoisesti myös muiden kuin oman vartion jäsenten kanssa. Tapahtuman jälkeen uusia tuttavuuksia muistetaan esimerkiksi sähköpostilla, postikortilla tai valokuvalla.

Vartio ottaa yhteyttä ulkomaalaisiin oman ikäisiinsä partiolaisiin. Partiolaisia voi etsiä esim. sosiaalisen median avulla. Partiosanastoa englanniksi tai muilla kielillä voi harjoitella etukäteen esim. muistipelin avulla. Vartio voi osallistua esimerkiksi JOTI-JOTA -tapahtumaan.

Vartio selvittää, miksi partiolla on maailmanjärjestöt ja mitä ne tekevät. Vartio tutkii missä maissa ei vielä ole partiotoimintaa ja etsii ne kartalta. Maailmanjärjestöjen toimintaan voi tutustua esimerkiksi osallistumalla kehitysyhteistyöprojektiin. Projektit vaihtuvat muutaman vuoden välein ja niissä on projektista riippuen erilaisia aktiviteetteja.

Vartio tutustuu syvällisemmin ainakin yhteen seuraavista henkilöistä ja selvittää hänen vaikutuksensa partioliikkeen kehittymiseen: Robert Baden-Powell, Anni Collan, Verneri Louhivuori, Alfons Åkerman, Kurt Stenius, C. G. E. Mannerheim, Helvi Sipilä, Kim, Agnes Baden-Powell, Olave Baden-Powell, Doris Stockmann. Henkilöistä voi valmistaa vaikka julisteen tai tehdä sarjakuvan seikkailijoille tai sudenpennuille.

Vartio voi eläytyä johonkin partiohistorian tilanteeseen näytelmän tai leikin keinoin. Partioliikkeen historiasta yleisellä tasolla kerrotaan tarpojien Reppu-kirjassa. Oman paikkakunnan partiosta osaa parhaiten kertoa lippukunnanjohtaja tai muu aikuinen kauan partiossa ollut jäsen. Lippukunnalla voi mahdollisesti olla myös oma historiikki. Kirjastossa voi olla arkisto paikallislehdistä, joista voi myös löytyä artikkeleita, kuvia paikallisesta partiotoiminnasta tai kokouskutsuja. Vartio voi kutsua vanhan partiolaisen kertomaan tarinoita partiosta yhteiselle iltanuotiolle.

Lisää vinkki

Liite