Tarpoja ymmärtää, että olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia.

Valikko

Suhde toiseen: Sisua


Tavoite:

Tarpoja ymmärtää, että olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia.

Kuvaus:

Tarpoja kokeilee millaista on elää ilman jotakin tiettyä aistia.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Moninaisuus Rohkeus
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa ennalta selvää sisupartiotoiminnasta. Hän kannustaa tarpojia osallistumaan ja heittäytymään aktiviteettiin. Vartionjohtaja hankkii ennalta tarvitsemansa materiaalin aktiviteetin toteuttamiseen. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa ideoimaan ja toteuttamaan aktiviteetin. Myös materiaalin hankinnassa saattaa olla tarpeen auttaa vartionjohtajaa. Luotsi osallistuu tarvittaessa aktiviteetin toteutukseen. Hän on tarvittaessa yhteydessä sisuryhmän johtajaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Ryhmä listaa kokouksen alussa asioita, joiden osalta kaikki maailman ihmiset ovat erilaisia. Kuinka monta eri asiaa mieleen juolahtaa? Mitä eroja ihmisistä löytyy? Listauksen jälkeen ryhmä leikkii ”Samanlaisuuden hedelmäsalaattia”:
Ryhmä seisoo piirissä. Keskellä oleva kertoo yhden ominaisuutensa. Kaikki, joilla on sama ominaisuus, vaihtavat paikkaa keskenään ja keskellä oleva yrittää päästä jonkun paikalle. Ilman paikkaa jäänyt jää keskelle ja kertoo vuorostaan yhden ominaisuutensa. Oliko helppoa keksiä ominaisuuksia, jotka saivat kaikki leikkijät liikkeelle? Missä asioissa olemme kaikki samanlaisia? Mitkä ovat kenellekin ominaisia piirteitä?
Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa paperille itseään kuvaavia asioita. Listauksen jälkeen johtaja lukee papereita sekalaisessa järjestyksessä ääneen ja ryhmä yrittää tunnistaa, kenestä on kyse.
Löytyykö jokaisesta jotain ainutlaatuista helposti, vai onko tehtävä vaikea? Johtajan tehtävä on huolehtia, ettei kenenkään arkoja paikkoja tai heikkouksia tuoda liikaa esille eikä kukaan tunne itseään pilkatuksi.

Lähde: Yhteiseen partioon

Jokainen piirtää kuvan ulkomaalaista ihmisestä. Kuvan viereen kirjoitetaan kaksi kuvan henkilölle ominaista asiaa. Lopuksi koko ryhmä vertailee kaikkien piirroksia keskenään. Mitä samankaltaisuuksia kuvista löytyy? Mistä samankaltaisuus johtuu? Entä mistä erot johtuvat?
Tarkoituksena on huomata, että meillä ihmisillä on vahvoja käsityksiä toisista ihmisistä, vaikka emme tunne heitä. Kenties kaikki ovat piirtäneet henkilölle tietynlaiset vaatteet tai valinneet hänelle saman luonteenpiirteen. Esimerkkinä ennakkoluuloista voidaan käyttää partiolaisia. Ne, jotka eivät harrasta partiota, olettavat usein
että kaikki partiolaiset pitävät samoista asioista. Me partiolaiset kuitenkin tiedämme, että olemme kaikki erilaisia.

Ryhmä keskustelee yhdessä kokemuksistaan ennakkoluuloista. Minkälaisia ennakkoluuloja ryhmän jäsenillä on ollut esimerkiksi toisiaan, lippukunnan muita jäseniä tai esimerkiksi julkisuuden henkilöitä kohtaan? Entä tietääkö joku,
millaisia ennakkoluuloja häntä itseään kohtaan on ollut jollakulla? Miksi ihmisillä on ennakkoluuloja?
Alustuskeskustelun jälkeen ryhmä valmistelee tarinan tai näytelmän, joka kertoo ennakkoluuloista.

Lähde: Yhteiseen partioon

Finlands Svenska Scouter on julkaissut ruotsiksi viitotun esittelyn partiosta. Se löytyy osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=8seZ_nPU4FM
Esittely partioihanteista löytyy osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=s9pPQV0Bvmo

Vartio lainaa pyörätuolin ja kokeilee miten sillä pääsee erilaisiin paikkoihin. Testipaikkoja voivat olla oma kolo, kirjasto, koulu tai kaupungin kadut, paikalliset luontopolut tai muut retkipaikat. Pyörätuolia voi kysellä lainaksi lähimmästä terveyskeskuksesta.

Vartio suunnittelee ja toteuttaa ohjelmaa sisuvartiolle. Vartio suunnittelee yhdessä luotsin tai sisujohtajan tuella vedettävän ohjelman sisuvartiolle. Tärkeää on huomioida sisujen mahdollisuudet liikkua, kuulla ja nähdä.

Vartio tutustuu vähintään yhteen puhetta tukevaan menetelmään. Vartio tutustuu sellaisten sisujen elämään, jotka eivät pysty juttelemaan normaalisti. Vartio tutustuu esimerkiksi bliss-symboleihin, esinekommunikaatioon, pictoihin, tukiviittomiin tai pistekirjoitukseen.

Vartio tutustuu leikkien avulla siihen, millaista on toimia ilman jotain aistia. Vartio leikkii leikkejä, joissa yritetään pärjätä ilman jotakin aistia tai jalkoja tai käsiä. Lisäksi vartio tutustuu vammaisurheilulajeihin, kuten pyörätuolikeilaukseen, istumalentopalloon tai sokeiden käsipalloon.

Lisää vinkki

Lisää liite