Tarpoja tietää, mitä mitä on vertaissovittelu ja osaa tarvittaessa toimia sovittelijana. Tarpoja uskaltaa puuttua kiusaamiseen ja kiistatilanteisiin.

Valikko

Suhde toiseen: Vertaissovittelu


Tavoite:

Tarpoja tietää, mitä mitä on vertaissovittelu ja osaa tarvittaessa toimia sovittelijana. Tarpoja uskaltaa puuttua kiusaamiseen ja kiistatilanteisiin.

Kuvaus:

Tarpoja perehtyy vertaissovitteluun. Hän harjoittelee kiusaamiseen puuttumista ja kiistatilanteiden ratkaisemista.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Kaveritaidot Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa harjoitukset. Hänelle saattaa olla omakohtaista kokemusta tai tietoa paikkakunnan vertaissovittelun käytänteistä. Tällöin on hyvä, että vartionjohtaja kertoo niistä etukäteen luotsille ja myöhemmin myös tarpojille. Vartionjohtaja huolehtii, että tarpojat malttavat suhtautua harjoituksiin riittävällä vakavuudella. Vartionjohtaja kannustaa tarpojia osallistumaan ja ilmaisemaan omia mielipiteitään. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on selvittää etukäteen oman paikkakunnan käytäntöjä. Hän voi olla yhteydessä esimerkiksi paikkakunnan yläkouluun tai nuorisotoimeen ja selvittää miten ristiriita- ja kiusaamistilanteita kunnassa ratkotaan. Luotsi huolehtii siitä, että harjoituksissa säilyy turvallinen ilmapiiri keskusteluissa ja harjoituksissa. Jollekin tarpojalle kiusaamiseen tai vertaissovitteluun liittyvät asiat voivat olla hyvin henkilökohtaisia.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tarpojavartio ratkaisee vartiossa esiintyneen kiistatilanteen. Tällaisia tilanteita voi tulla vastaan esimerkiksi leireillä tai retkillä. Tarpojat voivat havaita niitä myös esimerkiksi nuorempien ikäkausien toiminnassa paremmin kuin aikuiset johtajat. Kun jokin ratkaistava tilanne tulee vastaan, tulee tarpojien kertoa asiasta aikuiselle johtajalle. Aikuinen ei toimi tilanteen ratkaisijana, mutta hänellä on oltava tieto siitä, mitä on tapahtunut ja mihin ongelmaan haetaan ratkaisua. Hyvä on, jos vartio on ehtinyt etukäteen perehtyä vertaissovitteluun ja tehdä esimerkiksi siihen liittyviä näytelmiä. Tällöin vartion jäsenet osaavat paremmin tarttua ongelman eri puoliin. Lippukunnassa voidaan myös esimerkiksi etukäteen sopia, että vaikkapa kesäleirillä tarpojavartio vastaa leirin aikana eteen tulevista vertaissovitteluun sopivista ongelmatilanteista yhdessä leirijohtajan kanssa.

Eläydymme ja näyttelemme. Tarpojat selvittävät, mitä on vertaissovitttelu ja tekevät siitä itse näytelmän. Näytelmä voidaan esittää vaikka toiselle tarpojaryhmälle KITTin yhteydessä. Näytelmän aiheina voi olla esimerkiksi kiusaamistilanne, mielen pahoittaminen jostain asiasta tai ristiriita vartionjohtajan kanssa. Vartio käy näytelmän läpi, miten näytelmässä hoidettiin vertaissovittelutilanne? Millainen lopputulos oli ja miksi? Toisen vartion kanssa voidaan keskustella tai väitellä siitä millainen ratkaisu olisi paras.

Mietimme ratkaisuja. Luotsi keksii tai kirjaa ylös etukäteen yhdessä vartionjohtajan kanssa erilaisia ristiriitatilanteita, joita tarpojille voi tulla vastaan partiotoiminnassa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tavaran lainaaminen kaverilta ilman lupaa, kolon väärinkäyttäminen tai toisen arvojen pilkkaaminen. Hyvä esimerkki on myös tilanne, jossa joku vartion jäsen vahingossa rikkoo toisen vartion jäsenen omaisuutta. Miten rikkoutunut tavara korvataan? Vartion jäsenet ottavat roolit tapauksen vertaissovittelijoina ja pyrkivät löytämään tilanteeseen ratkaisun. Vartionjohtajan ja luotsin tehtävänä on haastaa tarpojia keksimään toimivia ratkaisuja.

Tarpojat ottavat selvää, mitä on vertaissovittelu. Tarpojat selvittävät, miten omalla paikkakunnalla vertaissovittelu on järjestetty. Onko tarpojien koululla käytössä vertaissovittelu? Mistä vertaissovitteluoppilaat saavat koulutuksen tehtäväänsä? Voisiko vertaissovittelua käyttää vartion tai vaikka lippukuntaleirillä apuna? Tarpojat listaavat tilanteita, joissa vertaissovittelu voisi toimia partiossa. Lisätietoja vertaissovittelusta löytyy VERSO-ohjelman kotisivuilta.

Lisää vinkki

Liite