Tarpoja syventää tietämystään jokamiehenoikeuksista. Tarpoja osaa myös kertoa jokamiehenoikeuksista muille.

Valikko

Suhde yhteiskuntaan: Jokamiehenoikeudet


Tavoite:

Tarpoja syventää tietämystään jokamiehenoikeuksista. Tarpoja osaa myös kertoa jokamiehenoikeuksista muille.

Kuvaus:

Tarpojavartio kertaa jokamiehenoikeudet ja harjoittelee kertomaan niistä muille.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Luonto Viestintä
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja kertaa ensin itse jokamiehenoikeudet ja sen jälkeen valitsee vartiolle sopivan tavan käydä niitä läpi. Jokamiehenoikeudet löytyvät osoitteesta http://www.jokamiehenoikeudet.fi, josta löytyy myös testi oman tietämyksen määrittelyyn. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa löytämään vartiolle sopivan tavan opetella tai kerrata jokamiehenoikeuksia. Ennen kuin tarpojat kouluttavat jokamiehenoikeuksia muille, ohjaa hän heidät pohtimaan jokamiehenoikeuksia omassa elämässään. Miten esimerkiksi ryhmän retket ovat sujuneet jokamiehenoikeuksien kannalta? Entäpä tarpojien koulumatkat tai vapaa-ajan menot? Jos tarpojat eivät noudata jokamiehenoikeuksia itse, mitä muutoksia heidän olisi syytä tehdä?

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Vartio järjestää seikkailijoille jokamiehenoikeuksista kokouksen. Voitte suunnitella seikkailijoille yhdessä tavallisen kokoontumisen ja jakaa tästä jokaiselle tarpojalle tai tarpojaparille oman osuuden vedettäväksi. Tai voitte järjestää rastiradan tai pienen kilpailun, jossa jokainen tarpoja toimii omalla rastillaan. Sopii myös toteutusvinkiksi Johtamistehtävä – Luonto –aktiviteettiin.

Jokamiehenoikeudet voi kerrata esimerkiksi muistipelillä, dominolla, etsimällä pikkurasteja kolon lähiympäristöstä tai kokoamalla yksittäisistä sanoista lauseita. Voit kertoa tarinaa retkeilijästä, joka välillä noudattaa jokamiehenoikeuksia ja välillä rikkoo niitä. Tarpojien tehtävänä on tunnistaa tarinasta oikea ja väärä toiminta. Koettakaa tunnistaa jokamiehenoikeuksia myös näyttelemällä, piirtämällä tai selittämällä niitä aliaksen tapaan.

Vartio tekee huoneentaulun jokamiehenoikeuksista. Perinteisen luettelon lisäksi voi piirtää kuvan, jossa erilaiset jokamiehenoikeudet tulevat esille. Taulun sijasta voi valmistaa myös pelin.

Lisää vinkki

Liite