Tarpoja kokee metsien suojelun myönteisenä asiana. Tarpoja tutustuu suomalaisen metsän luonteenomaisiin piirteisiin. Tarpoja tiedostaa, että metsien eläinten on hyvä olla mahdollisimman rauhassa.

Valikko

Suhde ympäristöön: Retkeilyalueet


Tavoite:

Tarpoja kokee metsien suojelun myönteisenä asiana. Tarpoja tutustuu suomalaisen metsän luonteenomaisiin piirteisiin. Tarpoja tiedostaa, että metsien eläinten on hyvä olla mahdollisimman rauhassa.

Kuvaus:

Vartio selvittää, mitä retkialueita kotiseudulta löytyy. Tarpojavartio samoilee metsässä ja tunnistaa erilaisia metsätyyppejä. Tarpoja tutustuu Suomen kansallis- ja luonnonpuistoihin sekä tuntee niiden säännöt ja merkityksen. Tarpoja tutustuu kansallis- tai luonnonpuistoon tai luonnonsuojelualueeseen, joka sijaitsee kaukana kotipaikkakunnasta. Tarkoituksena on tutustua erityisesti puiston tai alueen luontoon ja erikoisuuksiin sekä merkitykseen suojelualueena.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: Kolo metsä
Taitoalueet: Luonnonsuojelu Metsä
Kesto: 2 h
Kasvatustavoitteet: Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja valitsee vartiolle sopivan toteutustavan ja ottaa etukäteen selvää metsiensuojeluun liittyvistä asioista. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa löytämään tarvittavia tietoja metsiensuojelusta ja retkeilyalueista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Kotiseutuni retkeilyalueet. Vartio selvittää, mitä retkialueita kotiseudulta löytyy. Vartio voi tutustua yhdessä samaan retkialueeseen tai jakaa tiedonhankintatehtäviä esimerkiksi pareittain. Tällöin osa etsii tietoa alueen maastosta, osa eläimistöstä, osa valmiista retkipoluista, nähtävyyksistä, yöpymispaikoista ja julkisista liikenneyhteyksistä. Näistä voidaan koota kolon seinälle yhdessä mainos lähiretkialueesta, jossa kerrotaan alueen hyvät ja huonot puolet.

Jos lähellä on useita retkeilyalueita, niitä voidaan vertailla toisiinsa. Tietoja kannattaa käyttää hyväksi ja suunnata esimerkiksi harjoitusvaellukselle lähiretkeilyalueelle. Tai jos alue on kovin lähellä, voidaan kohteessa pitää yksi kokous ja testata, pitivätkö mainostetut asiat paikkansa. Seikkailijoiden kanssa voi myös tehdä yhteisen retken alueelle.
Etsikää netistä lähialueenne retkipaikkoja ja tutkikaa tarjontaa. Tehkää kolon seinälle huoneentaulu lähialueen retkipaikoista. Vinkkejä retkipaikoista löytyy mm. Metsähallituksen Luontoon.fi palvelusta ja pääkaupunkiseudulla Viherkehä Wikistä: http://viherkeha.haltia.com/Etusivu. Lisäksi hyvä paikka tutustua koko Suomen tarjontaan on Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/ Pohtikaa mikä tekee mielestänne retkeilykohteesta houkuttelevan? Onko netissä retkikohteet selkeästi merkattu.

Kansallis- ja luonnonpuistoja lähellä tai kaukana. Vartio tutustuu Suomen kansallis- ja luonnonpuistoihin sekä tuntee niiden säännöt ja merkityksen. Vartio tutustuu kansallis- tai luonnonpuistoon tai luonnonsuojelualueeseen, joka sijaitsee kaukana kotipaikkakunnasta. Tarkoituksena on tutustua erityisesti puiston tai alueen luontoon ja erikoisuuksiin sekä merkitykseen suojelualueena.

Maassamme on 39 kansallispuistoa ja vuoden 2017 jälkeen 40. Uusin kansallispuisto Hossa avataan vuoden 2017 aikana. Kansallispuistoja hoitaa Metsähallitus. Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueidemme helmiä, suuria ja luonnoltaan monipuolisia alueita. Ne ovat luonnonnähtävyyksiä ja myös kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkainta osaa luonnostamme. Kansallispuistojen lisäksi Suomessa on monenlaisia muita luonnonsuojelualueita, joita on perustettu mm. soiden, lehtojen, lintuvesien ja vanhojen metsien suojelua tai tutkimusta varten. Suurin osa alueista kuuluu Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon. Luonnonsuojelualueita koskevat säännöt poikkeavat toisistaan. Osalla alueista saa retkeillä jokamiehenoikeuksin, kun taas osalla on liikkuminen kokonaan kielletty. Liikkumista on rajoitettu etenkin luonnonpuistoissa.

Tietoa luontokohteista löytyy netistä esimerkiksi http://luontoon.fi -sivustolta. Jos kokouksessa ei ole mahdollista käyttää nettiä, tulosta lähimmistä kansallispuistoista info mukaan kokoukseen tai tilaa paperiset esitteet Metsähallituksesta.

Jotta tutustuminen ei jäisi vain paperinmakuiseksi puuhaksi, lähikansallispuistoista kannattaa valita mielestänne soveliain ja suunnata sinne esimerkiksi harjoitusvaellukselle tai vaikkapa itse majakkavaellukselle. Vaelluksella arvioidaan vielä käytännössä puiston plussat ja miinukset ja tutkitaan, pitävätkö esitteiden mainostekstit todella paikkansa. Tutustumiskäynnistä voi kirjoittaa arvioinnin lippukunnan lehteen tai kololle.

Lisää vinkki

Lisää liite