Tarpoja kokee metsien suojelun myönteisenä asiana. Tarpoja tutustuu suomalaisen metsän luonteenomaisiin piirteisiin. Tarpoja tiedostaa, että metsien eläinten on hyvä olla mahdollisimman rauhassa.

Valikko

Suhde ympäristöön: Retkeilyalueet


Tavoite:

Tarpoja kokee metsien suojelun myönteisenä asiana. Tarpoja tutustuu suomalaisen metsän luonteenomaisiin piirteisiin. Tarpoja tiedostaa, että metsien eläinten on hyvä olla mahdollisimman rauhassa.

Kuvaus:

Vartio selvittää, mitä retkialueita kotiseudulta löytyy. Tarpojavartio samoilee metsässä ja tunnistaa erilaisia metsätyyppejä. Tarpoja tutustuu Suomen kansallis- ja luonnonpuistoihin sekä tuntee niiden säännöt ja merkityksen. Tarpoja tutustuu kansallis- tai luonnonpuistoon tai luonnonsuojelualueeseen, joka sijaitsee kaukana kotipaikkakunnasta. Tarkoituksena on tutustua erityisesti puiston tai alueen luontoon ja erikoisuuksiin sekä merkitykseen suojelualueena.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Metsässä
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto Suomalainen kulttuuri
Kesto viikonloppu
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja valitsee vartiolle sopivan toteutustavan ja ottaa etukäteen selvää metsiensuojeluun liittyvistä asioista. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa vartiota käyttämään esimerkiksi Retkipaikka.fi-sivustoa, Luontoon.fi-sivustoa tai tutkimaan lähialueen karttoja ja löytämään niiden avulla uuden retkikohteen lähiseudulta tai kansallispuistosta. Uusia retkikohteita voi kysyä myös esimerkiksi paikallisilta retkeily-, metsästys- tai lintuyhdistyksiltä. Luotsin tehtävänä on retken suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ohjata tarpojia löytämään mahdollisimman monta erilaista metsätyyppiä. Luotsin on hyvä perehtyä metsätyyppien moninaisuuteen ja lajistoihin etukäteen. Asiasta löytyy useita nettisivuja, esimerkiksi Helsingin yliopiston Virtuaalimetsä. Metsähallituksen Luontoon.fi-sivusto kirjaa luonnossa liikkumisen ohjeita. Luotsi perehtyy etukäteen esimerkiksi lintujen pesimiseen liittyviin ohjeistuksiin ja ohjaa myös tarpojat pohtimaan niitä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kansallis- ja luonnonpuistoja lähellä tai kaukana. Vartio tutustuu Suomen kansallis- ja luonnonpuistoihin sekä tuntee niiden säännöt ja merkityksen. Vartio tutustuu kansallis- tai luonnonpuistoon tai luonnonsuojelualueeseen, joka sijaitsee kaukana kotipaikkakunnasta. Tarkoituksena on tutustua erityisesti puiston tai alueen luontoon ja erikoisuuksiin sekä merkitykseen suojelualueena. Maassamme on 40 kansallispuistoa vuoden 2017 lopussa. Kansallispuistoja hoitaa Metsähallitus. Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueidemme helmiä, suuria ja luonnoltaan monipuolisia alueita. Ne ovat luonnonnähtävyyksiä ja myös kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkainta osaa luonnostamme. Kansallispuistojen lisäksi Suomessa on monenlaisia muita luonnonsuojelualueita, joita on perustettu muun muassa soiden, lehtojen, lintuvesien ja vanhojen metsien suojelua tai tutkimusta varten. Suurin osa alueista kuuluu Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon. Luonnonsuojelualueita koskevat säännöt poikkeavat toisistaan. Osalla alueista saa retkeillä jokamiehenoikeuksin, kun taas osalla on liikkuminen kokonaan kielletty. Liikkumista on rajoitettu etenkin luonnonpuistoissa. Tietoa luontokohteista löytyy netistä esimerkiksi luontoon.fi -sivustolta. Jos kokouksessa ei ole mahdollista käyttää nettiä, luotsi voi tulostaa lähimmistä kansallispuistoista infon mukaan kokoukseen tai tilata paperiset esitteet Metsähallituksesta. Jotta tutustuminen ei jäisi vain paperinmakuiseksi puuhaksi, lähikansallispuistoista kannattaa valita vartion mielestä soveliain ja suunnata sinne esimerkiksi harjoitusvaellukselle tai vaikkapa itse majakkavaellukselle. Vaelluksella arvioidaan vielä käytännössä puiston plussat ja miinukset ja tutkitaan, pitävätkö esitteiden mainostekstit todella paikkansa. Vartio voi kirjoittaa tutustumiskäynnistä arvioinnin lippukunnan lehteen tai kololle.

Kotiseudun retkeilyalueet. Vartio selvittää, mitä retkialueita kotiseudulta löytyy. Vartio voi tutustua yhdessä samaan retkialueeseen tai jakaa tiedonhankintatehtäviä esimerkiksi pareittain. Tällöin osa etsii tietoa alueen maastosta, osa eläimistöstä, osa valmiista retkipoluista, nähtävyyksistä, yöpymispaikoista ja julkisista liikenneyhteyksistä. Näistä voidaan koota kolon seinälle yhdessä mainos lähiretkialueesta, jossa kerrotaan alueen hyvät ja huonot puolet. Vinkkejä retkipaikoista löytyy muun muassa Metsähallituksen luontoon.fi -palvelusta sekä retkikartta-sivusto. Sivuja tutkittaessa tarpojat voivat myös pohtia, mikä tekee retkeilykohteesta houkuttelevan? Onko netissä retkikohteet selkeästi merkattu? Jos lähellä on useita retkeilyalueita, niitä voidaan vertailla toisiinsa. Tietoja kannattaa käyttää hyväksi ja suunnata esimerkiksi harjoitusvaellukselle lähiretkeilyalueelle. Tai jos alue on kovin lähellä, voidaan kohteessa pitää yksi kokous ja testata, pitivätkö mainostetut asiat paikkansa. Seikkailijoiden kanssa voi myös tehdä yhteisen retken alueelle.

Lisää vinkki

Liite