Tarpoja oppii mitä tarkoittaa metsien monimuotoisuus ja tutustuu suomalaisiin metsiin ja niiden hoitoon.

Valikko

Suhde ympäristöön: Vihreää kultaa


Tavoite:

Tarpoja oppii mitä tarkoittaa metsien monimuotoisuus ja tutustuu suomalaisiin metsiin ja niiden hoitoon.

Kuvaus:

Suomi on tunnettu metsäteollisuudestaan ja Suomessa on paljon metsiä. Metsää kutsutaan Suomen vihreäksi kullaksi. Metsä kattaa kaksi kolmasosaa pinta-alastamme. Noin 8 prosenttia metsistä on suojeltuja ja pääosin suojellut metsät sijaitsevat Pohjois-Suomessa. Metsä on uusiutuva luonnonvara, mutta se tarvitsee kestävää hoitoa. Kestävällä metsänhoidolla tarkoitetaan metsien hyödyntämistä vastuullisella tavalla. Metsien monimuotoisuus on tärkeä asia huomioida. Vastuullisessa metsien hoidossa yhdistyvät tasapuolisesti metsien ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys .

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto Suomalainen kulttuuri
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää mitä tarkoittaa monimuotoisuus ja miten se selitetään tarpojille sekä auttaa tarpojia tiedon etsimisessä. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa vartiota tutustumaan metsäalan toimintaan esimerkiksi metsäalalla työskentelevien henkilöiden avulla. Metsäalan ammattilaisia löytyy esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten tai kuntien viheryksiköiden kautta. Luotsi tukee vartionjohtajaa tiedon hankinnassa sekä avustaa tarvittaessa yhteyden ottamisessa. Metsäalan ammattilaiset voivat tulla kertomaan työstään vartion kokoukseen tai vartio voi vierailla heidän työpaikallaan. Metsäalan ammattilaisilta voi myös saada ammatissa tarvittavia välineitä kokoukseen tutustuttaviksi. Vartion on mahdollista hakea apurahaa opintoretkille metsäelinkeinosta kertovaan kohteeseen, kuten hakkuualueelle, tehtaille, taimitarhoille tai sahoille. Lisätietoja asiasta löytyy Metsäsäätiön sivuilta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tehtävä: Lajit ilmastonmuutoksen kourissa Tarvikkeet: Lajit ilmastonmuutoksen kourissa -kortit Tässä tehtävässä tarpojat oppivat mihin kaikkiin lajeihin ilmastonmuutos vaikuttaa ja millä tavoilla. Kortit löytyvät osoitteesta wwf.fi/opetusmateriaalit nimellä ”Lajit ilmastonmuutoksen kourissa -kortit”. Pelin ohjeet: Tarpojat pohtivat yhdessä tai pienemmissä ryhmissä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa eri lajeihin eri tavalla. Lajeja voi ryhmitellä sen mukaan, kärsivätkö ne kuivuudesta, veden lämpenemisestä vai lumen ja jään vähyydestä. Kortit toimivat myös lähtökohtana pohdinnalle, mikä osa-alue lajin elämässä vaikeutuu ilmaston lämmetessä. Apua tehtävän tekoon lajien tarkemmista kuvauksista löytyy esimerkiksi osoitteesta wwf.fi/elainlajit/. Peli soveltuu hyvin Suhde ympäristöön: Vihreää kultaa -kokonaisuuteen, sillä korteissa on mukana myös suomalaisia lajeja. Luotsin tehtävänä on halutessaan tulostaa ja leikata kuvat irti. Luotsi voi myös halutessaan jakaa tarpojat muutaman hengen ryhmiin. Vinkki: WWF

Tehtävä: Uhanalaiset -sanaselityspelikortit Tarvikkeet: Sanaselityskortit Tässä tehtävässä tarpojat oppivat Suomen metsistä sanaselityspelin avulla. Sanat löytyvät osoitteesta wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit nimellä ”Uhanalaiset -sanaselityspelikortit”. Pelin ohjeet: Jakautukaa muutamaan joukkueeseen. Jokaisesta joukkueesta tulee vuoron perään yksi selittämään pinkasta nostamaansa sanaa siten, että ko. sanaa ei saa sanoa. Joukkueet yrittävät arvata, mikä sana on kyseessä. Sanan oikein arvannut joukkue saa sanalapun itselleen ja voi tarvittaessa selittää, mitä ko. sana tarkoittaa (ja miten se liittyy uhanalaisuuteen). Jos aikaa on ja kaikki sanat ehditään selittää, voitte lopuksi laskea laput ja julistaa voittajaksi eniten sanoja arvanneen ryhmän. Luotsin tehtävänä on tulostaa ja leikata Sanoja uhanalaisuudesta -tiedostossa olevat sanalaput. Luotsi voi myös halutessaan jakaa tarpojat muutamaan joukkueeseen. Vinkki: WWF

Tarvikkeet: oma puhelin tai tabletti Tässä aktiviteetissa tarpojat tutustuvat luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen  tekemällä WWF:n monimuotoisuuselvityksen valitsemassaan pihapiirissä. Testi löytyy osoitteessa https://wwf.typeform.com/to/qIEmXm, tai www.wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit kirjoittamalla hakukenttään Helppo pihan monimuotoisuusselvitys mobiilisti. Testin voi tehdä pihalla omalla puhelimella tai tabletilla. Tehtävän tavoitteena on, että tarpojat oppivat havainnoimaan ympäristöään monimuotoisuuden näkökulmasta: kuinka laajalle kirjoille lajeja piha voi tarjota elinympäristön. Tarpojat oppivat, että ympäristön monimuotoisuutta voi edistää ja tutkia muuallakin kuin metsässä. Luotsin tehtävänä on jakaa mobiililinkki tarpojille ja samalla varmistaa, että kaikki pystyvät tekemään testin onnistuneesti. Pelin jälkeen tarpojien kanssa voi luotsin johdolla keskustella esimerkiksi seuraavista asioista:

  • Millaisen pistemäärän ja sanallisen arvion testi antoi tutkimastasi pihasta?
  • Jos tutkitte kaikki samaa pihaa, saitteko saman tuloksen? Mistä mahdolliset erot johtuivat?
  • Yllättikö testin tulos? Mitä uutta tietoa testi sinulle tarjosi?
  • Millä tavoin voisitte edistää pihan monimuotoisuutta?
Aikaa aktiviteetin toteuttamiseen menee kokonaisuudessaan noin 30-45 minuuttia. Vinkki: WWF

Vartio vierailee metsähakkuilla. Se pyytää oppaakseen kaupungin viheryksikön tai paikallisen metsänhoitoyhdistyksen työntekijän. Vartio tutkii oppaan johdolla, miten hakkuisiin on päädytty, millä aikataululla ja miten ne on toteutettu, mihin puumateriaali päätyy hakkuiden jälkeen ja miten metsän istutus hoidetaan. Jos mahdollista, vartio vierailee kohteessa useamman kerran, jolloin se voi seurata hakkuiden ja metsän uudelleen kasvun vaiheita.

Mitä tehdään relaskoopilla ja miten sitä käytetään? Kuinka paljon puuta on metsässä ja minkä arvoista se on? Tehtävän avulla tutustutaan metsän taloudelliseen arvoon ja selvitetään kuinka paljon puuta metsästä löytyy. Tähän tehtävään kannattaa kysyä vetäjäksi tuttua metsänomistajaa. Suomalaisista joka kolmas on metsänomistaja jossain vaiheessa elämäänsä, joten sellainen saattaa lippukunnasta löytyä lähempää kuin arvaatkaan. Toteutusohjeet liitteessä.

Vartio pelaa Mobimetsä peliä, jonka avulla se voi tutustua vastuulliseen metsäteollisuuteen sekä erilaisiin metsäteollisuuden tuotteisiin.

Lähiympäristön metsäalueet. Vartio laatii karttoihin perustuvan jutun kotikuntansa tai naapurikuntansa metsistä. Vartio piirtää nykyiset luonnonsuojelualueet kartalle ja esittele ne esimerkiksi seinätaulussa. Vartio merkitsee kartalle myös paikat missä yleensä retkeilee ja ne paikat missä vartio on saattanut havaita esimerkiksi hakkuita. Ilmakarttoja löytyy esimerkiksi osoitteesta www.retkikartta.fi tai kansalaisen karttapaikasta.

Uhanalainen ympäristö. Vartio valitsee yhden  Suomen uhanalaisista metsälajeista. Vartio kirjoittaa internetistä ja kirjoista löytämiensä tietoje perusteella juttu siitä, millaisen elinympäristön laji tarvitsee. Minkälaisessa metsässä laji viihtyy, mitkä ovat sen elintavat ja mitä ravintoa laji tarvitsee? Jos vartiolla on mahdollisuus, se voi tehdä retken kyseisen metsälajin alueella.

Pidä huolta vihreästä kullasta. Vartio tekee tietolaatikon metsänomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Tietoa löydät esimerkiksi WWF:n Metsänhoito-oppaasta ja Metsäkeskuksen nettisivuilta.

Lisää vinkki

Liite