Tarpoja oppii mitä tarkoittaa metsien monimuotoisuus ja tutustuu suomalaisiin metsiin ja niiden hoitoon.

Valikko

Suhde ympäristöön: Vihreää kultaa


Tavoite:

Tarpoja oppii mitä tarkoittaa metsien monimuotoisuus ja tutustuu suomalaisiin metsiin ja niiden hoitoon.

Kuvaus:

Suomi on tunnettu metsäteollisuudestaan ja Suomessa on paljon metsiä. Metsää kutsutaan Suomen vihreäksi kullaksi. Metsä kattaa kaksi kolmasosaa pinta-alastamme. Noin 8 prosenttia metsistä on suojeltuja ja pääosin suojellut metsät sijaitsevat Pohjois-Suomessa. Metsä on uusiutuva luonnonvara, mutta se tarvitsee kestävää hoitoa. Kestävällä metsänhoidolla tarkoitetaan metsien hyödyntämistä vastuullisella tavalla. Metsien monimuotoisuus on tärkeä asia huomioida. Vastuullisessa metsien hoidossa yhdistyvät tasapuolisesti metsien ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys .

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto Suomalainen kulttuuri
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää mitä tarkoittaa monimuotoisuus ja miten se selitetään tarpojille sekä auttaa tarpojia tiedon etsimisessä. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa vartiota tutustumaan metsäalan toimintaan esimerkiksi metsäalalla työskentelevien henkilöiden avulla. Metsäalan ammattilaisia löytyy esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten tai kuntien viheryksiköiden kautta. Luotsi tukee vartionjohtajaa tiedon hankinnassa sekä avustaa tarvittaessa yhteyden ottamisessa. Metsäalan ammattilaiset voivat tulla kertomaan työstään vartion kokoukseen tai vartio voi vierailla heidän työpaikallaan. Metsäalan ammattilaisilta voi myös saada ammatissa tarvittavia välineitä kokoukseen tutustuttaviksi. Vartion on mahdollista hakea apurahaa opintoretkille metsäelinkeinosta kertovaan kohteeseen, kuten hakkuualueelle, tehtaille, taimitarhoille tai sahoille. Lisätietoja asiasta löytyy Metsäsäätiön sivuilta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Pidä huolta vihreästä kullasta. Vartio tekee tietolaatikon metsänomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Tietoa löydät esimerkiksi WWF:n Metsänhoito-oppaasta ja Metsäkeskuksen nettisivuilta.

Uhanalainen ympäristö. Vartio valitsee yhden  Suomen uhanalaisista metsälajeista. Vartio kirjoittaa internetistä ja kirjoista löytämiensä tietoje perusteella juttu siitä, millaisen elinympäristön laji tarvitsee. Minkälaisessa metsässä laji viihtyy, mitkä ovat sen elintavat ja mitä ravintoa laji tarvitsee? Jos vartiolla on mahdollisuus, se voi tehdä retken kyseisen metsälajin alueella.

Lähiympäristön metsäalueet. Vartio laatii karttoihin perustuvan jutun kotikuntansa tai naapurikuntansa metsistä. Vartio piirtää nykyiset luonnonsuojelualueet kartalle ja esittele ne esimerkiksi seinätaulussa. Vartio merkitsee kartalle myös paikat missä yleensä retkeilee ja ne paikat missä vartio on saattanut havaita esimerkiksi hakkuita. Ilmakarttoja löytyy esimerkiksi osoitteesta www.retkikartta.fi tai kansalaisen karttapaikasta.

Vartio pelaa Mobimetsä peliä, jonka avulla se voi tutustua vastuulliseen metsäteollisuuteen sekä erilaisiin metsäteollisuuden tuotteisiin.

Mitä tehdään relaskoopilla ja miten sitä käytetään? Kuinka paljon puuta on metsässä ja minkä arvoista se on? Tehtävän avulla tutustutaan metsän taloudelliseen arvoon ja selvitetään kuinka paljon puuta metsästä löytyy. Tähän tehtävään kannattaa kysyä vetäjäksi tuttua metsänomistajaa. Suomalaisista joka kolmas on metsänomistaja jossain vaiheessa elämäänsä, joten sellainen saattaa lippukunnasta löytyä lähempää kuin arvaatkaan. Toteutusohjeet liitteessä.

Vartio vierailee metsähakkuilla. Se pyytää oppaakseen kaupungin viheryksikön tai paikallisen metsänhoitoyhdistyksen työntekijän. Vartio tutkii oppaan johdolla, miten hakkuisiin on päädytty, millä aikataululla ja miten ne on toteutettu, mihin puumateriaali päätyy hakkuiden jälkeen ja miten metsän istutus hoidetaan. Jos mahdollista, vartio vierailee kohteessa useamman kerran, jolloin se voi seurata hakkuiden ja metsän uudelleen kasvun vaiheita.

Lisää vinkki

Liite