Tarpoja havaitsee epäkohtia omassa elinympäristössään. Hän toimii yhteisen hyvän eteen.

Valikko

Vaikuttaminen


Tavoite:

Tarpoja havaitsee epäkohtia omassa elinympäristössään. Hän toimii yhteisen hyvän eteen.

Kuvaus:

Tarpoja oppii huomaamaan kehittämiskohteita omassa elinympäristössään. Tarpoja kokeilee erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja arvioi niiden toimivuutta.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Vaikuttaminen
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja valmistelee aktiviteetin toteutuksen yhdessä tarpojien kanssa. Vartionjohtaja ja luotsi ottavat ennalta yhteyttä tahoon, johon vierailu tehdään. Vartionjohtajan kannattaa ottaa ennalta selvää erilaisista vaikuttamiskanavista yhdessä luotsin kanssa ja miettiä, minkälainen aktiviteetti sopisi vartiolle. Vartionjohtaja pitää huolta, että koko vartio osallistuu aktiviteettiin. Luotsin tehtävä: Aktiviteetin toteutus saattaa vaatia luotsin apua käytännön järjestelyissä. Luotsi tarvittaessa auttaa vartionjohtajaa ja tarpojavartiota suunnitelemaan aktiviteetin toteutusta ennakolta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Partiolaisaloitteen avulla kuka tahansa jäsenmaksun maksanut partiolainen voi tehdä aloitteita partion alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. Jäsenmaksun maksaneet partiolaiset voivat myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita. Aloitteet ovat voimassa kuusi kuukautta ja jos aloite saa sinä aikana 100 kannattajaa, se siirtyy keskusjärjestön käsiteltäväksi. Vartio tutustuu partioaloitteeseen. Sen jäsenet kannattavat haluamiaan aloitteita. Trapojat voivat myös kirjoittaa omia aloitteita.

Tarpojat kirjoittavat yhdessä kirjeen jollekin kansanedustajalle, ministeriön työntekijälle, presidentille tai muulle päättäjälle tai vaikutusvaltaiselle ihmiselle.

Tarpojat pohtivat jokainen itsekseen 15 minuutin ajan, mitkä asiat ovat sellaisia, jotka saavat heidät näkemään punaista, vaikka muut suhtautuvat välinpitämättömästi? Minkä puolesta he palavat? Mikä todellakin saa heidät kiehumaan? Apuna voi käyttää sanoma- tai aikakauslehtiä, joita tarpojat voivat selata. Jokainen yrittää keksiä vähintään kolme asiaa. Vartio keskustelee: Miten voimme näyttää maailmalle, että oikeasti olemme valmiita tekemään töitä muutoksen eteen? Miksi yhteiskunnallinen toiminta on tärkeää? Lähde: DDS

Tarpojat rakentavat pienoismallin unelmayhteiskunnasta. Materiaalina tarpojat käyttävät kierrätysmateriaalia. Vartionjohtaja tai luotsi kannustaa perustelemaan valintoja. Lähde: DDS

Tarpojat kirjoittavat lähiympäristöä koskevia haaveitaan post-it lapuille, yksi haave per lappu. Kun laput ovat valmiita tarpojat valitsevat vuorotellen lempihaaveensa. Luotsi arpoo kullekin tarpojalle valittuun haaveeseen liittyvän kysymyksen. Kysymykset voivat olla esimerkiksi seuravanlaisia: Mitä tekisit haaveen eteen jos sinulla olisi äärettömästi rahaa? Mitä tekisit haaveen eteen, ellei se maksaisi mitään? Yhdistä haave toiseen haaveeseen. Mitä on jo tehty, mikä muistuttaa haavetta? Mitä voisit tehdä, että haaveesta tulisi totta? Mitä ei saisi muuttaa kun haavetta toteutetaan? Kierroksen jälkeen tarpojat valitsevat yhdessä yhden haaveen tai yhdistelmän haaveista, jota haluavat työstää enemmän. Valinta tapahtuu äänestämällä. Tarpojat kirjoittavat haaveen tarkemmin paperille. Seuraavaksi tarpojavartio kutsuu sellaisen vierailijan kylään, joka voisi kertoa, miten haavetta kannattaisi lähteä edistämään. Lähde: DDS

Vartio valmistelee kysymyksiä esimerkiksi kunnallisvaaliehdokkaille ja lähtee kysymään niitä ehdokkaiden vaaliteltoille.

Vartio vierailee toisessa kansalaisjärjestössä ja tutustuu siihen miten kyseisen järjestön kautta voi vaikuttaa sen ajamiin asioihin.

Ongelma, johon halutaan vaikuttaa, voi tunnistaa esimerkiksi seuraavalla menetelmällä: Tarpojat aloittavat sillä, että kaikki piirtävät kuvan nyky-yhteiskunnasta omasta näkökulmastaan. Piirtämiselle voidaan antaa seuraavia tukikysymyksiä: – Mitä priorisoidaan tämän päivän yhteiskunnassa? – Mitä ongelmia kohdataan yhteiskunnassa? – Miltä elämä näyttää? – Minkälaisia edellytyksiä on? – Missä olemme hyviä yhteiskunnassamme ja mitä pitäisi kehittää? 10 minuutin jälkeen tarpojat näyttävät kuviaan toisilleen. Tämän jälkeen vartio piirtää yhteisen kuvan samasta aiheesta. Yhteisessä kuvassa kannattaa huomioida eri näkökulmia ja mielipiteitä. Johtaja huolehtii, että tähän käytetään tarpeeksi aikaa ja runsaasti mielikuvitusta. Kuvan avulla tarpojien pitää tunnistaa asioita, jotka heidän mielestään ovat ongelmallisia. Kaikki kirjoittavat ensin post-it lapuille mitä ongelmia itse näkevät. Tämän jälkeen vartio keskustelee ongelmista yhdessä ja listaa niistä mahdollisimman monta. Tarpojat asettavat nämä ongelmat tärkeysjärjestykseen esimerkiksi liimaamalla post-it laput janalle. Lähde. Scouterna

Tarpojat pohtivat vartioissa seuraavia kysymyksiä vartionjohtajan tai luotsin johdolla: Mihin pystyt elämässäsi vaikuttamaan? Mitä asioita et pysty muuttamaan? Tarpojat kirjoittavat ajatukset taululle tai fläpille kahteen sarakkeeseen ”voi muuttaa” ja ”ei voi muuttaa”. Tämän jälkeen tarpojat pohtivat itsekseen mitä haluaisivat muuttaa. Joku voi esimerkiksi haluta muuttaa jotakin itsessään, jotakin koulussa, yhteiskunnassa tai partiossa. Kun kaikki ovat keksineet mitä haluaisivat muuttaa, käy vartio asiat läpi yhdessä. Vartio tekee toimintasuunnitelman, johon kirjataan muutokseen tarvittavat askeleet. Jos jonkun mielestä esimerkiksi koulujen vessat ovat likaisia ja ällöttäviä voisi toimintasuunnitelma näyttää seuraavalta: 1. Otan selvää ovatko muutkin samaa mieltä asiasta. Kysyn mielipiteitä kavereiltani ja muilta oppilailta. 2. Kirjoitan millaisia vessoja haluaisin, esimerkiksi kivan värisiksi maalatut vessat, useammin siivotut vessat ja niin edellee. 3. Selvitän mitä muutos maksaisi. 4. Kirjoitan ehdotukseni oppilaskunnalle, joka ottaa asian puheeksi koulun johdon kanssa. Jos useampi tarpoja on pohtinut samaa asiaa, he voivat lähteä muuttamaan sitä yhdessä. Johtaja kannustaa kaikkia tarpojia toteuttamaan suunnitelmansa. Hän kysyy myöhemmin miten muutostyön kanssa sujuu. Lähde: Scouterna

Vartio tutustuu vaalimainoksiin. Johtaja voi tuoda kokouksiin kaupungilla jaettuja lehtisiä tai sanomalehden, jossa vaalimainoksia on. Jos käytössä on internet ja tietokone, tarpojat voivat tutustua ehdokkaisiin myös heidän vaalisivujensa kautta. Mainoksiin voi tutustua esimerkiksi niin, että tarpojat leikkivät ehdokkaiden tuoretta kampanjapäällikköä. Päällikkönä osallistujat pohtivat ehdokkaan mainonnan perusteella, millainen on ehdokkaan kohderyhmän edustaja. Millaisissa kanavissa edustajalle kannattaisi mainostaa? Millaiset teemat kohderyhmän edustajaa kiinnostavat? Tarpojat suunnittelevat ehdokkaalle seuraavan mainoksen. Mainoksen formaatti voi olla mikä vain: vihkonen, lappunen, Snapchat tai esimerkiksi meemi.

Lisää vinkki

Liite