Vaeltaja löytää itselleen mielekkään tavan olla partiossa aikuisena. Hän tuntee partion aikuisille tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa tarttua niihin. Vaeltaja näkee millä tavalla hänen tähänastinen partiopolkunsa on vaikuttanut hänen kehitykseensä ihmisenä. Siirtymäriitissä vaeltaja tulee osaksi lippukunnan aikuista johtajistoa.