Vaeltaja tunnistaa partiossa oppimiaan tietoja ja taitoja. Hän osaa kuvailla näiden taitojen merkitystä myös muun elämän kontekstissa, esimerkiksi työnhakutilanteessa.

Valikko

Mitä tuli tehtyä?


Tavoite:

Vaeltaja tunnistaa partiossa oppimiaan tietoja ja taitoja. Hän osaa kuvailla näiden taitojen merkitystä myös muun elämän kontekstissa, esimerkiksi työnhakutilanteessa.

Kuvaus:

Vaeltaja pohtii tähänastista partiopolkuaan sekä sitä, mitä on partiossa oppinut ja miten partio on vaikuttanut hänen elämäänsä.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi tutustua etukäteen eri menetelmiin osoittaa partiossa opittuja taitoja. Luotsi opastaa ja ohjaa vaeltajaa erilaisten partiossa opittujen tietojen ja taitojen tunnistamistyökalujen käytössä (esimerkiksi Partio-CV, Empower Yourself -työkalu, open badge -merkit)

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Aikuisuuteen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Käytämme jotakin partiossa opittujen tietojen ja taitojen tunnistamistyökalua. Täytämme esimerkiksi jäsenrekisteriohjelmasta löytyvän Partio-CVn kuntoon tai kokeilemme Empower yourself -työkalua. Muistamme käyttää näitä välineitä hyödyksi myös seuraavan työnhaun tai vastaavan yhteydessä.

Peilaamme partion ikäkausien kasvatustavoitteita omiin partiopolkuihimme ja tunnistamme hetkiä tai vaiheita, jolloin tietyt kasvatustavoitteet ovat omilta kohdiltamme toteutuneet tai alkaneet toteutua. Voimme esimerkiksi jäljentää ikäkausien kasvatustavoitteet listaavan taulukon suurelle paperille ja merkitä erivärisillä Post-It-lapuilla omat kasvatustavoitehetkemme “Seikkailijana puutuin kiusaamiseen, kun…”

Kuvaamme partiopolkuamme konkreettisesti esimerkiksi paperilla. Merkitsemme polulle tärkeät tapahtumat ja elämänvaiheet partion ulkopuolella partiopestien, leirien ja muiden tapahtumien lisäksi. Pohdimme, mitkä näistä ovat olleet kaikista merkityksellisimpiä ja kasvattavimpia, ja onko joukossa asioita, jotka eivät ole parhaiden muistojen joukossa. Mistä polun osista olemme oppineet eniten? Mitkä ovat parhaita muistoja, ja miksi? Miten partiossa ja partion ulkopuolella tapahtuneet asiat ovat vaikuttaneet toisiinsa? Voimme kuvata partiopolkuamme konkreettisesti esimerkiksi asettamalla köyden maahan kuvaamaan polun ylä- ja alamäkiä. Kuljemme köyden muodostamaa polkua yhdessä, ja kerron muille polkuni tärkeistä kohdista.

Listaamme kukin omasta mielestämme tärkeimmät asiat, joita olemme partiossa oppineet ja annamme esimerkkejä siitä, miksi ne ovat olleet niin tärkeitä. Vertailemme listojamme ja pohdimme niiden välisiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Löytyykö yhteinen “partion perusoppimäärä”?

Lisää vinkki

Liite