Vaeltaja ymmärtää, että partio ei lopu siirryttäessä kohderyhmästä mahdollistajaksi. Hän ymmärtää aikuisen roolin partioharrastuksen mahdollistajana lapsille ja nuorille. Hän tietää oman aktiivisuuden merkityksen ja osaa etsiä itselleen sopivaa tekemistä partiossa.

Valikko

Tästä eteenpäin


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää, että partio ei lopu siirryttäessä kohderyhmästä mahdollistajaksi. Hän ymmärtää aikuisen roolin partioharrastuksen mahdollistajana lapsille ja nuorille. Hän tietää oman aktiivisuuden merkityksen ja osaa etsiä itselleen sopivaa tekemistä partiossa.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin olla partiossa aikuisena ja valitsee niistä itselleen sopivimman toteutettavaksi. Vaeltaja pohtii ja sisäistää miten aikuisen rooli eroaa hänen aiemmista partiorooleistaan.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on kannustaa vaeltajia aktiviteetin tekemisessä. Luotsi auttaa vaeltajaa pohtimaan tapaansa harrastaa partiota jatkossa. Luotsi haastaa vaeltajaa miettimään harrastamisen ja vapaaehtoisuuden laajuutta. Haluaako vaeltaja toimia jatkossa aktiivisesti, tehdä pieniä projekteja, huolehtia esimerkiksi kämppävoutiudesta tai jäädä pieneksi hetkeksi tauolle.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Aikuisuuteen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutkin piirin ja keskusjärjestön tai tulevan suurleirin sivuilta avoimet pestit. Mietin, kiinnostaako jokin pesteistä minua. Jokainen auki oleva pesti on partiossa oikeasti auki oleva. Haen rohkeasti mukaan uusiin tehtäviin.

Haastattelen (kasvotusten, puhelimitse, sähköpostin kautta) aikuista partiolaista, jolla on eri tasoisia pestejä lippukunnassa, piirissä tai SPssä. Keskustelen hänen kanssaan siitä, miten hänen partiopolkunsa on vienyt hänet nykyisiin pesteihin, mitä niihin käytännössä kuuluu, paljonko niihin yhteensä menee aikaa ja mitä hän saa niistä itselleen irti. Mitä hän on oppinut eri pesteistään ja miten opit ovat auttaneet häntä toisissa pesteissä tai muualla partiossa? Mietin, miten voisin itse toimia useassa samanaikaisessa pestissä itselleni mielekkäällä tavalla, vai haluaisinko keskittyä yhteen pestiin kerrallaan. Vai haluanko ylipäätään ottaa itselleni pestiä?

Pohdimme erilaisia tavoitteita tai pestejä partiossa, joista olemme kiinnostuneita. Valitsemme jonkin esineen symboloimaan tuota tavoitetta. Asetamme esineen maahan janaksi asetetun köyden päähän, ja menen itse seisomaan toiseen päähän selkä esineeseen päin. Luotsi tai toinen vaeltaja kysyy minulta kysymyksiä, jotka liittyvät tavoitteen toteuttamiseen. Aina kun löydän asian, joka vaikuttaa myönteisesti tavoitteen saavuttamiseen, astun askeleen taaksepäin, lähemmäs tavoitetta. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi Mitä tietoa ja kokemusta minulla on, joka auttaa tavoitteen saavuttamisessa? Mitkä taidot ja vahvuudet auttavat minua saavuttamaan tavoitteen? Mitkä arvot ja motivaation lähteet auttavat minua saavuttamaan tavoitteen? Mitä sellaista tiedät omista vahvuuksistasi tavoitteiden saavuttajana, joka auttaa minua saavuttamaan juuri tämän tavoitteen? Mitä resursseja, tukea, kontakteja ja suhteita minulla on, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa? Mitkä jo tekemäni asiat auttavat tavoitteen saavuttamisessa? (Roger Greenaway, Reviewing Skills Training)

Lisää vinkki

Liite