Vaeltajalla ymmärtää, mikä on kehityskeskustelun merkitys. Hän osaa tuoda esille omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Valikko

Kehityskeskustelu


Tavoite:

Vaeltajalla ymmärtää, mikä on kehityskeskustelun merkitys. Hän osaa tuoda esille omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu kehityskeskusteluihin. Vaeltaja käy läpi kehityskeskustelumalleja esimerkiksi erilaisten kehityskeskustelulomakkeiden avulla. Hän suunnittelee kehityskeskustelun omille johdettavilleen (esimerkiksi projektissa) tai osallistuu itse kehityskeskusteluun. Vaeltaja pohtii omaa osaamistaan ja mahdollisuuksiaan kehittyä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja etsii tietoa kehityskeskusteluista ja erilaisia kehityskeskustelurunkoja hyödynnettäväksi. Luotsi pitää kehityskeskustelun esimerkiksi suunnantarkastuksessa. Luotsi kertoo omista kokemuksistaan kehityskeskusteluista ja antaa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi oman työpaikkansa kehityskeskustelurungon näytille ja keskustelun pohjaksi.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Arjen taidot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Käyn kehityskeskustelun partiossa joko partiopestissäni tai lippukunnan vaeltajana. Kehityskeskustelun voi pitää luotsini tai minut pestannut henkilö.

Käyn kehityskeskustelun työpaikallani. Kerron kokemuksestani muille vartiossani. Mitä kehityskeskustelussa käytiin lävitse? Miten osasin kertoa partiossa hankkimastani osaamisesta? Minkälaisia tavoitteita kehityskeskustelussa asetettiin?

Täytän Empower yourself -työkalun taulukon pohtien samalla, mitä olen partiossa oppinut. Käyn luotsinin kanssa kehityskeskustelun, jossa käytän työkalua hyväkseni.

Käyn kehityskeskustelun johtamani projektiryhmän kanssa. Suunnittelen kehityskeskustelun jokaiselle projektiryhmän jäsenelle ja käyn keskustelun jokaisen kanssa.

Lisää vinkki

Liite