Vaeltaja ymmärtää roolinsa esimerkin näyttäjänä kaikessa toiminnassaan. Hän tiedostaa oikean ja väärän eron valintoja tehtäessä. Hän toimii oman etiikkansa mukaisesti jokapäiväisessä elämässään.