Vaeltaja ymmärtää eri työtehtäviin liittyviä sääntöjä sekä miksi sellaisia on olemassa. Hän tutustuu niiden samanarvoisuutta lisäävään merkitykseen yhteiskunnan toiminnassa.

Valikko

Ammattien eettiset säännöt


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää eri työtehtäviin liittyviä sääntöjä sekä miksi sellaisia on olemassa. Hän tutustuu niiden samanarvoisuutta lisäävään merkitykseen yhteiskunnan toiminnassa.

Kuvaus:

Vaeltaja ottaa selvää eri ammattien eettisistä säännöistä sekä työpaikkojen käyttäytymissäännöistä ja esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmien politiikoista. Hän pohtii mihin niillä pyritään ja miten ne ohjaavat toimintaa. Vaeltaja keksii erilaisia epäselviä tai arveluttavia tilanteita ja pyrkii ratkaisemaan ne ohjeiden mukaisesti.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Katsomustaidot Kestävä kehitys
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on tehdä tarvittavia järjestelyjä aktiviteetin toteutustavasta riippuen. Luotsi auttaa vaeltajia etukäteen valitsemaan itselleen sopivan aktiviteetin toteutustavan. Hän ohjaa vaeltajia tekemään riittävän haastavia kysymyksiä ja johdattelee heitä syvemmälle pohdinnoissa. Kun vaeltaja on aktiviteetin tehnyt, pyytää luotsi vielä vaeltajaa kokoamaan ja esittelemään ajatuksiaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Eettinen arki

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Osallistun ammatteja esittelevään elävään kirjastoon. Kysyn lainaamaltani “kirjalta” kysymyksiä, jotka liittyvät ammattien eettiseen toimintaan.

Järjestämme paneelin, jossa on mukana eri ammattikuntiin kuuluvia henkilöitä esimerkiksi pappi, vankilan vartija, lakimies, tehtaan johtaja ja toimittaja. Mukaan voi pyytää esimerkiksi vanhempia tai lippukunnan johtajia.Teemme kysymyksiä, joissa pyydämme heitä vertailemaan omia näkemyksiään eettisistä valinnoista töissään. Mikä on sallittua? Mikä ei ole?

Tutustun jonkin yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikkaan, jotka ovat usein saatavilla yritysten nettisivuilla. Valitsen sellaisen yrityksen, jolla on toimipiste omalla paikkakunnallani ja yritän saada sovittua tapaamisen yrityksen edustajan kanssa. Keksin etukäteen kysymyksiä laatu- ja ympäristöpolitiikasta (esimerkiksi Miten takaatte tasaisen laadun? Miten käsittelette asiakaspalautteita? Miten seuraatte ympäristölainsäädännön kehittymistä ja otatte sen huomioon toiminnassanne?) ja kysyn nämä yrityksen edustajalta.

Lisää vinkki

Liite