Vaeltaja osaa arvioida omia syitä valintojensa takana ja muuttaa niitä tarvittaessa. Hän tunnistaa partioaatteen vaikutuksen elämäänsä. Vaeltaja suhteuttaa oman toimintansa ja kulutustottumuksensa vallitsevaan maailman tilanteeseen.

Valikko

Oma moraali ja eettisyys


Tavoite:

Vaeltaja osaa arvioida omia syitä valintojensa takana ja muuttaa niitä tarvittaessa. Hän tunnistaa partioaatteen vaikutuksen elämäänsä. Vaeltaja suhteuttaa oman toimintansa ja kulutustottumuksensa vallitsevaan maailman tilanteeseen.

Kuvaus:

Vaeltaja pohtii arjen valintojaan sekä syitä omien päätöstensä takana. Vaeltaja haastaa itsensä katsomaan asioita useasta eri näkökulmasta ja etsii perusteluja erilaisille valinnoille. Vaeltaja tarkastelee vaeltajalupauksen ja -ihanteiden näyttäytymistä valintatilanteissa elämän eri vaiheissa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Katsomustaidot Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, huolehtii vartionjohtaja käytännön järjestelyistä sekä mahdollisista etukäteisvalmisteluista, esimerkiksi väitelauseiden miettimisestä. Luotsi huolehtii siitä, että jokaisen mielipide kuunnellaan ja että jokainen voi ilmaista kantansa turvallisesti. Luotsi sekä opastaa että kannustaa tapamuutokseen, jos siihen ilmenee tarvetta. Luotsin tehtävänä ei ole tuoda omia asenteitaan esille.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Eettinen arki

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Toteutamme arvojanan. Yksi meistä lukee väitteen. Sen jälkeen asetumme jokainen kuvittelulle janalle, jossa huoneen toisessa päässä on täysin samaa mieltä ja toisessa on täysin eri mieltä. Kun olemme kaikki valinneet paikkamme, keskustelemme siitä, miksi kukin on valinnut sen paikan, jonka on valinnut. Väittämät: Ihmiskokeet voivat olla perusteltuja. Ihminen syntyy hyvänä. Yksi ihminen voi muuttaa maailman. On olemassa mielipiteitä, joita ei kuulu hyväksyä. Nationalismissa ei ole mitään vikaa. Kaikkien kuuluu saada päättää missä asuvat. Kaikki ihmiset ovat samanarvoiset. On huono asia, että maiden välillä on rajat. Demokratia on paras tapa johtaa maa. Kuolinrangaistus on oikeutettu. Sota on aina oikein. Työ on yksi elämän tärkeimmistä asioista. Kaikki voivat saada töitä, jos haluavat. Hyvinvointimme rakentuu siihen, että kaikki käyvät töissä. Voi toteuttaa itseään ainoastaan työn kautta. Elleivät työ ja tulot liittyisivät toisiinsa, harva valitsisi työn teon. Työ on tärkein lähde yhteisöllisyydelle. Ellei olisi pakko käydä töissä, voisi elämänsä täyttää merkityksellisillä asioilla. Työnteko on ainoa tapa oikeuttaa itselleen paikan yhteiskunnassa. Ellei kunnioita itseään, ei voi odottaa, että muut kunnioittaisivat. On häpeällisempää joutua syljetyksi kasvoihin kuin sylkeä jotakuta kasvoihin. On ok, käyttäytyä huonosti jotakuta kohtaan, jos kertoo, että se on vitsi. On olemassa asioita, joita ei voi antaa anteeksi. Lähde: Scouterna

Laitamme jokainen seuraavat asiat tärkeysjärjestykseen. Tämän jälkeen perustelemme järjestyksen toisillemme. Ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia. Koulutus, oikeudenmukaisuus, terveys, kauneus, seksi, valta, taloudellinen turvallisuus, ura, menestys, rauha, perhe, ruoka, kulttuuri, jännitys, seikkailu, haasteet, yhteisolo, kaveruus, ystävyys, arvostus, huumori, ilo, leikki, yhteisöllisyys, joustavuus, täsmällisyys, ystävät, palkka, uskottavuus, tulokset, laatu, kontrolli, harrastukset, rehellisyys, liikunta, ympäristö, viihde, luovuus ja työ. Lähde: Scouterna

Teemme väittämiä päivän polttavista aiheista (Ostan vain luomua, Suomen rajat tulee avata kaikille, Jokaisella on oikeus osoittaa mieltään) ja asetumme janalle sen mukaan kuinka vahvasti olemme asiasta mieltä. Tarkastelemme mihin kohtaan janaa sijoitumme. Perustelemme jokainen vuorollamme sijaintimme. On hyvä muistaa, että samoilla perusteluilla voi olla hyvinkin eri kohdissa janaa. Lopuksi pohdimme teimmekö valintoja oman päätöksen mukaan vai ryhmäpaineen alaisena.

Miten kohtaamme toiset ihmiset? Miten kiinnitämme huomiota eri ihmisten erilaisiin taustoihin ja ominaisuuksiin? Miten nämä tekijät vaikuttavat suhtautumiseemme heihin? Kohtaammeko ihmiset yhdenvertaisina? Mietimme mistä asioista meillä itsellämme on ennakkoluuloja. Haastamme ne esimerkiksi tutustumalla sisupartiotoimintaan tai tekemällä vapaaehtoistempauksen maahanmuuttajien tai pakolaisten parissa.

Pidämme viikon ajan kirjaa omista valinnoistamme käyttäytymisemme suhteen. Viikon jälkeen vertaamme tuloksia vaeltajien ihanteisiin ja pohdimme, onko tekemissämme valinnoissa jotain muutettavaa suhteessa vaeltajien ihanteisiin. Teenkö erilaisia valintoja partiossa, työ- tai opiskelupaikalla tai muussa elämässä?

Lisää vinkki

Liite