Vaeltaja osaa antaa ensiapua sekä opettaa hallitsemiaan taitoja muille. Vaeltaja hyödyntää ensiapuosaamistaan.

Valikko

Ea-treenit


Tavoite:

Vaeltaja osaa antaa ensiapua sekä opettaa hallitsemiaan taitoja muille. Vaeltaja hyödyntää ensiapuosaamistaan.

Kuvaus:

Vaeltaja perehtyy yhteen tai useampaan ensiaputaitoon ja kertaa ne itselleen hyvin. Kertaamisen ja teoriaan perehtymisen jälkeen vaeltaja sopii itselleen tilanteen, jossa opettaa taitojaan muille.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Ensiapu
Kesto:
Kasvatustavoitteet: terveys-ja-turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on huolehtia, että vartion vaeltajat hallitsevat opettamansa asiat. Vartionjohtaja auttaa tarvittaessa sopimaan niitä tilanteita, joissa opettaminen voidaan toteuttaa. Luotsi ohjaa vaeltajia kehittämään hyviä tapoja ja keinoja opettaa ensiapua. Luotsi voi tarvittaessa auttaa opetustilaisuuden järjestämisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ensiapu

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Hyödynnän mahdollista terveysalan koulutustani ja jaan osaamistani muille.Pidän esimerkiksi vartiokavereillenni koulutusillan sellaisista ensiavun antoon liittyvistä asioista, kuten rytmihäiriön ensiavusta, joista myös siviilille voi olla hyötyä ja joita kaverinin eivät välttämättä ole oppineet esimerkiksi ensiapukursseilta.

Järjestän leirillä ohjelmaa tai partiotaitokisoissa rastin ensiaputaidoista esimerkiksi harjoituksen muodossa ja käyn tilanteen läpi osallistujien kesken harjoituksen jälkeen. Tavoite on, että osallistujat pääsevät testaamaan ensiavun antamista mahdollisimman todenmukaisessa tilanteessa. Jotta vääriä toimintatapoja ei syntyisi, käydään harjoitus ja oikeat toimintatavat lopuksi lävitse. Kisoissa oikeat toimintatavat voi laittaa tiedoksi esimerkiksi kisakeskukseen.

Käymme ensiapukurssin ja opetamme tietomme sieltä muille. Ohjattavat voivat olla esimerkiksi toisia johtajia ja muita vaeltajia, nuorempia ikäkausia tai partion ulkopuolisia tahoja. Opetustilanteet voivat vaihdella leiristä kokoukseen. Tarkoitus on luoda partioon sopivia käytännönläheisiä ja realistisia harjoitustilanteita, joissa osallistujat pääsevät kokeilemaan suositusten mukaisen ensiavun antamista.

Lisää vinkki

Lisää liite