Vaeltaja tunnistaa oman ensiapuosaamisensa sekä täydentää ja pitää yllä taitojaan.

Valikko

Ensiapukurssi


Tavoite:

Vaeltaja tunnistaa oman ensiapuosaamisensa sekä täydentää ja pitää yllä taitojaan.

Kuvaus:

Vaeltaja arvioi omaa ensiapuosaamistaan. Arvioinnin voi tehdä esimerkiksi vertailemalla ensiapukurssien aihealueita ja omaa osaamistaan suhteessa niihin. Vaeltaja käy ensiavun perus- tai jatkokurssin, jollei ole sitä käynyt tai siitä on jo aikaa. Jos vaeltaja on käynyt kurssi lähivuosina, hän kertaa kurssin sisällön.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Ensiapu itsensa-johtamisen-taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: terveys-ja-turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja varmistaa, että kukin vartion jäsen pohtii omaa osaamistaan ja syventää taitojaan. Luotsi auttaa vaeltajaa pohtimaan omia taitojaan ja ohjaa vaeltajaa löytämään itselleen sopivan ensiapukurssin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ensiapu

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Teemme harjoituksen, jossa käymme läpi erilaisia tapoja antaa ensiapua vaikeissa tilanteissa ja puutteellisilla välineillä. Tilanteita voivat olla esimerkiksi vaellus, melontaretki, juoksulenkki tai koulumatka. Mitä näissä tilanteissa voi sattua, ja millaiset ensiapuvälineet tälläisissä tilanteissa on saatavilla. Demonstroimme tilanteet.

Perehdymme tarkemmin johonkin osa-alueeseen jota koemme vähiten hallitsevamme. Harjoittelemme esimerkiksi palovammapotilaan hoitoa ja nimenomaan tällaisen potilaan oikeaoppista ensiapua. Tarvittaessa pyydämme harjoitusta vetämään alan osaajan.

Käyn Suomen Punaisen Ristin EA2 -kurssin.

Lisää vinkki

Lisää liite