Vaeltaja selvittää keinoja, joilla vakavia tapahtumia voi käsitellä.

Valikko

Vakavan onnettomuuden käsittely


Tavoite:

Vaeltaja selvittää keinoja, joilla vakavia tapahtumia voi käsitellä.

Kuvaus:

Vaeltajat pohtivat millaisilla keinoilla kuolemaan tai muuta vakavaa tilannetta voi käsitellä. He selvittävät millaisia eri vaiheita vakavien tapahtumien käsittelyyn liittyy ja mitä eri vaiheissa tapahtuu. Vaeltajat voivat tutustua aiheeseen kirjallisen materiaalin tai omien kokemustensa pohjalta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Itsestä huolehtiminen katsomustaidot kaveritaidot vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ihmissuhteet
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi etsiä vartiolleen aktiviteetin tekemistä tukevaa materiaalia. Luotsi keskustelee vaeltajien kanssa kuolemasta ja vakavista onnettomuuksista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ensiapu

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Mietimme, mitä sitten, jos joku omasta porukasta tai lippukunnasta kuolee. Voimme sopia treffit esimerkiksi seurakuntamme papin kanssa ja keskustella aiheesta. Teemme valmiiksi suunnitelman esimerkiksi toiminnallemme jonkun lippukuntalaisen poismenon yhteyteen.

Pohdimme, mitkä ovat omat ajatuksemme kuolemasta sekä vakavien onnettomuuksien seurauksista. Keskustelemme siitä, mikä elämässä muuttuisi, jos onnettomuuden seurauksena ei voisi enää kävellä.

Tutustun vakavan tapahtuman jälkeisiin vaiheisiin teoriatiedon avulla. Voimme käyttää hyödyksi elävää kirjastoa tai YleArenaa, jossa ihmiset kertovat Jokelan, Estonian tai Konginkankaan traagisista tapahtumista.

Keskustelemme omakohtaisista kokemuksista liittyen kuolemaan ja vakaviin onnettomuuksiin. Pohdimme, miten haluamme tulla kohdatuksi läheisen kuoleman jälkeen. Onko kokemuksissamme hyviä tai huonoja muistoja siitä, miten tilanteita on käsitelty?

Lisää vinkki

Lisää liite