Vaeltaja osaa hyödyntää lunta yöpymiseen retkellä. Hän osaa rakentaa lumimajoitteen ja tietää rakentamiseen ja yöpymiseen liittyvät turvallisuustekijät.

Valikko

Lumimajoite


Tavoite:

Vaeltaja osaa hyödyntää lunta yöpymiseen retkellä. Hän osaa rakentaa lumimajoitteen ja tietää rakentamiseen ja yöpymiseen liittyvät turvallisuustekijät.

Kuvaus:

Vaeltaja rakentaa lumimajoitteen ja yöpyy siinä. Hän tekee majoitteesta turvallisen ja tarkoitukseen sopivan.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Retkeily turvallisuus
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Luontosuhde terveys-ja-turvallisuus
Johtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä. Luotsin tehtävä on varmistaa, että vaeltaja ottaa huomioon lumimajoitteisiin liittyvät turvallisuustekijät.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Erätaidot

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Yhdistämme lumimajoitteen tekemisen esimerkiksi hiihtovaellukseen.

Huomioimme erityisesti lumen laadun, majoitteen paikan, ilmanvaihdon ja merkitsemisen, jotta yöpyminen on turvallista.

Tutustumme erilaisiin lumimajoitteisiin (esim lumiluola, iglu, quinzee) ja niiden käyttötarkoituksiin. Valitsemme niistä sopivimman toteutettavaksi käytännössä.

Lisää vinkki

Lisää liite