Vaeltaja tutustuu luontomatkailuun Suomessa. Hän tuntee metsien erilaiset käyttömuodot sekä luontomatkailun ja virkistyksen osana taloudellista toimeliaisuutta. Hän tutustuu luonnon ja metsien kestävään käyttöön, sekä partiossa hankitun luonto- ja retkeilyosaamisen tuotteistamiseen.

Valikko

Luontomatkailu ja luonnontuotteet


Tavoite:

Vaeltaja tutustuu luontomatkailuun Suomessa. Hän tuntee metsien erilaiset käyttömuodot sekä luontomatkailun ja virkistyksen osana taloudellista toimeliaisuutta. Hän tutustuu luonnon ja metsien kestävään käyttöön, sekä partiossa hankitun luonto- ja retkeilyosaamisen tuotteistamiseen.

Kuvaus:

Metsäala ei ole pelkkää puuta ja paperia. Vaeltaja selvittää mikä on luontomatkailun- sekä luonnontuotteiden merkitys Suomen taloudelle. Hän tutustuu luontomatkailuun Suomessa, metsien erilaisiin käyttömuotoihin sekä luonnon ja metsien kestävään käyttöön. Aktiviteetin toteutettuaan vaeltaja osaa myös kertoa ulkomaisille ystävilleen Suomen luonnosta ja sieltä saatavasta hyvinvoinnista sekä matkailusta.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luonto Retkeily Talous Viestintä
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii vierailujen ja tapaamisten käytännön järjestelyistä. Luotsi tukee tiedon etsinnässä ja sparraa vaeltajaa. Luotsi esittää vaeltajalle kriittiseen ajatteluun pakottavia kysymyksiä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Erätaidot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Luen luontomatkailua käsittelevän teoksen ja pohdin kriittisesti kirjassa esitettyjä näkökulmia. Keskustelen kirjasta vartioni jäsenten tai luotsin kanssa. Voin lukea esimerkiksi jonkin seuraavista Sitran julkaisemista teoksista Luonnon lukutaito - Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista tai Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys.

Otamme yhteyttä paikalliseen luontoyrittäjään ja haastattelemme häntä. Voimme kysyä esimerkiksi näitä kysymyksiä Mitä haasteita luontomatkailulle Suomessa on? Miten perustan oman luontomatkailuyrityksen? Mitä kaikenlaisia palveluita luonnosta saadaan ja miten nämä tuotetaan ottaen huomioon myös luonnonsuojelulliset näkökulmat?

Lisää vinkki

Liite