Vaeltaja osaa uuden erätaidon. Hän osaa käyttää tulta uudella tavalla ja huomioida siihen liittyvät turvallisuustekijät. Vaeltaja hyödyntää tulta käytännössä.

Valikko

Rakovalkea


Tavoite:

Vaeltaja osaa uuden erätaidon. Hän osaa käyttää tulta uudella tavalla ja huomioida siihen liittyvät turvallisuustekijät. Vaeltaja hyödyntää tulta käytännössä.

Kuvaus:

Vaeltaja rakentaa rakovalkean huomioiden luonnonsuojelulliset ja turvallisuusnäkökulmat. Vaeltaja yöpyy tai tekee ruokaa tulilla.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Retkeily tulenteko turvallisuus
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Luontosuhde terveys-ja-turvallisuus
Johtajan tehtävä: Luotsi huolehtii siitä, että toiminta on turvallista. Luotsi voi tarvittaessa ohjata vaeltajat erätaitoja osaavien ihmisten luo.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Erätaidot

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Valmistamme raappanan tulet ja valmistamme sillä ruokaa.

Teemme rakovalkean lippukuntaleirin yhteydessä, jolloin myös nuoremmat partiolaiset pääsevät näkemään sen.

Hankimme rakovalkeaan sopivaa puuta. Puun laatu vaikuttaa suuresti rakovalkean syttymiseen ja palamiseen. Tietoa rakovalkean tekemisestä löytyy esimerkiksi Olli Aulion teoksesta Suuri Retkeilykirja. Yövymme majoitteessa, jossa rakovalkea toimii lämmön lähteenä, esimerkiksi laavussa tai louteessa.

Lisää vinkki

Lisää liite