Vaeltaja osaa uuden erätaidon. Hän osaa käyttää tulta uudella tavalla ja huomioida siihen liittyvät turvallisuustekijät. Vaeltaja hyödyntää tulta käytännössä.

Valikko

Rakovalkea


Tavoite:

Vaeltaja osaa uuden erätaidon. Hän osaa käyttää tulta uudella tavalla ja huomioida siihen liittyvät turvallisuustekijät. Vaeltaja hyödyntää tulta käytännössä.

Kuvaus:

Vaeltaja rakentaa rakovalkean huomioiden luonnonsuojelulliset ja turvallisuusnäkökulmat. Vaeltaja yöpyy tai tekee ruokaa tulilla.

Suoritustiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Metsässä Ulkona
Taitoalueet Retkeily Tulenteko Turvallisuus
Kesto A muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Luotsi huolehtii siitä, että toiminta on turvallista. Luotsi voi tarvittaessa ohjata vaeltajat erätaitoja osaavien ihmisten luo.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Erätaidot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Valmistamme raappanan tulet ja valmistamme sillä ruokaa.

Hankimme rakovalkeaan sopivaa puuta. Puun laatu vaikuttaa suuresti rakovalkean syttymiseen ja palamiseen. Tietoa rakovalkean tekemisestä löytyy esimerkiksi Olli Aulion teoksesta Suuri Retkeilykirja. Yövymme majoitteessa, jossa rakovalkea toimii lämmön lähteenä, esimerkiksi laavussa tai louteessa.

Teemme rakovalkean lippukuntaleirin yhteydessä, jolloin myös nuoremmat partiolaiset pääsevät näkemään sen.

Lisää vinkki

Liite