Vaeltaja pitää huolta omasta fyysisestä hyvinvoinnista valitsemalla omaa terveyttä edistävän elämäntavan. Vaeltaja osaa tarkkailla omaa fyysistä hyvinvointiaan ja suunnitella elämäänsä hyvinvointia edistävästi. Vaeltaja osaa täysi-ikäisen ihmisen päihteiden käytön.

Valikko