Vaeltaja tuntee arkiliikunnan hyödyt ja ottaa arjen valinnoissaan huomioon myös arkiliikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnilleen.

Valikko

Arkiliikunta


Tavoite:

Vaeltaja tuntee arkiliikunnan hyödyt ja ottaa arjen valinnoissaan huomioon myös arkiliikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnilleen.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu, mitä arkiliikunnalla tarkoitetaan ja millaisia terveyshyötyjä arkiliikunnalla on. Vaeltaja alkaa toteuttaa elämässään arkiliikuntaa suosivia valintoja. Hän pohtii myös, mitkä tekijät voivat estää arkiliikunnan hyödyntämisen ja mitä näille tekijöille voi tehdä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot Itsestä huolehtiminen
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi etsiä etukäteen tietoa arkiliikunnasta. Luotsin tehtävä: Luotsi voi keskustella vartion kanssa arkiliikunnan merkityksestä hyvinvoinnille ja nostaa esille erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia arkiliikunnan merkityksestä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Fyysinen hyvinvointi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Mietimme etukäteen, miten koneella suoritettavat askareet voisi vaihtaa lihasvoimalla tehtäviksi. Toteutamme retken, johon liittyen emme käytä muuta kuin lihasvoimalla toimivia koneita (retkikohteeseen siirtyminen, ruokahuolto, retkeilytarvikkeiden huolto ja niin edelleen).

Järjestämme vartion kesken arkiliikuntakilpailun, jossa palkitsemme koko ryhmän jos kaikki jäsenet saavuttavat ennalta asetetun tavoitteen. Voimme esimerkiksi lainata askelmittarin ja testaamme viikon ajan, saammeko vuorokaudessa riittävän määrän askeleita. Samoin voimme testata aktiivisuusrannekkeita ja yrittää saavuttaa 100% päivittäisen aktiivisuustavoitteen. Tsemppaamme ja motivoimme toisiamme.

Kokeilemme järjestää puolen vuoden aikana mahdollisimman monta vartion kokousta ulkoilmassa liikkuen. Kuljemme myös mahdollisuuksien mukaan partiokokouksiin pyöräillen tai kävellen.

Lisää vinkki

Lisää liite