Vaeltaja osaa seurata omaa fyysistä kuntoaan ja parantaa sitä tavoitteidensa mukaan.

Valikko

Kuntotesti


Tavoite:

Vaeltaja osaa seurata omaa fyysistä kuntoaan ja parantaa sitä tavoitteidensa mukaan.

Kuvaus:

Vaeltajat tekevät kuntotestin, joka määrittää heidän fyysisen kuntonsa. Tulosten perusteella vaeltajat laativat itselleen tavoitteita kuntonsa parantamiseksi haluamalleen tasolle esimerkiksi vaativaa vaellusta, kymmenen kilometrin juoksua tai armeijaa varten. Tavoitteiden saavuttamiseksi vaeltajat suunnittelevat kunto-ohjelman ja seuraavat sen toteutumista.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Itsestä huolehtiminen
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot Visiointitaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: osaaminen-ja-ongelmanratkaisu terveys-ja-turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi etsiä sopivan kuntotestin tai hankkia ohjaajan testin tekemistä varten. Luotsi voi toimia testaajana tai kannustajana testitilanteessa. Luotsi voi myös harjoittelujakson aikana kysellä säännöllisesti vaeltajan kuulumisia hankkeen tiimoilta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Fyysinen hyvinvointi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Harjoittelemme yhdessä kukin omia tavoitteita kohti ja saamme näin kannustusta toisiltamme.

Osallistun opiskelijaliikunnan tai muuhun paikkakunnalla järjestettävään kuntotestiin itse tai koko vartion kanssa.

Etsimme tietoa erilaisista kuntotesteistä ja toteutamme jonkun niistä. Hyviä testejä ovat esimerkiksi UKK-kävelytesti erityisesti heikko- ja normaalikuntoisille tai Cooperin-testi. Lisätietoa UKK-kävelytestistä löytyy UKK-instituutin internetsivuilta. Cooperin-testi on yksinkertainen. Siinä juostaan (tai kävellään) 12min aikana mahdollisimman pitkä matka metreissä mitattuna. Tuloksista kertovia taulukoita löytyy internetistä. Toteutamme kuntotestin useampaan kertaan vuoden aikana, jolloin saamme tietoa kuntomme kehityksestä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Lisää vinkki

Lisää liite