Vaeltaja hallitsee perusteet yleisestä päihdetietämyksestä sekä vastuullisesta päihteiden käytöstä.

Valikko

Päihteet


Tavoite:

Vaeltaja hallitsee perusteet yleisestä päihdetietämyksestä sekä vastuullisesta päihteiden käytöstä.

Kuvaus:

Vaeltaja hankkii tietoa erilaisista päihteistä, kuten mitä luetaan päihteiksi, mitkä ovat päihteiden käyttöä koskevia säädöksiä sekä mitä vaikutuksia päihteiden käytöllä on. Vaeltaja ottaa huomioon mikä on laillista, vastuullista ja kohtuullista päihteidenkäyttöä. Vaeltajavartio keskustelee yhdessä myös eettisistä ja moraalisista kysymyksistä eri päihteiden kohdalla.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Itsestä huolehtiminen
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Maailmankatsomus terveys-ja-turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi hankkia materiaalia aktiviteetin tekemistä varten tai pyytää vierailevaa asiantuntijaa. Luotsin tehtävä: Luotsi voi keskustella vaeltajien kanssa vastuullisesta päihteidenkäytöstä. Hän voi myös esittää haastavia ja provosoivia kommentteja keskustelua eteenpäin viedäkseen. Luotsin on tärkeää huomioida, että vaeltajilla itsellään tai heidän läheisillään voi olla kokemuksia päihteiden väärinkäytöstä. Luotsin tehtävänä ei ole tuomita vaan antaa vaeltajalle turvallinen mahdollisuus puhua halutessaan kokemuksistaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Fyysinen hyvinvointi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Osallistun selvinpäin tapahtumaan, jossa nautitaan alkoholia. Tapahtuma voi olla esimerkiksi opiskelijajuhlat, musiikkifestarit tai illanvietto kaverien kanssa. Pohdin kokemuksen jälkeen, miten alkoholi vaikutti kavereihini tai minuun. Miten alkoholi muutti heidän käytöstään ja käytöstä minua kohtaan? Painostivatko kaverit minua nauttimaan alkoholia?

Tutustumme partion internet-sivuilla Suomen Partiolaisten linjaukseen päihteistä. Lähdemme kävelylle ja keskustelemme samalla päihteistä partiossa. Keskustelun aiheita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Partiolaisten leirimatkalla täysi-ikäiset partiolaiset kävivät ravintolassa syömässä ja saivat tilaamattaan alkoholiannoksen. Yhteisissä säännöissä oli sovittu, ettei alkoholi kuulu leirimatkalle. Miten olisit tilanteessa toiminut? Miten matkanjohtajana olisit suhtautunut, jos juomat olisi nautittu?
Miten lippukunnassasi suhtaudutaan partion ja alkoholin yhdistelmään? Oletko tyytyväinen tilanteeseen?
Joissakin maissa partioleireillä on esimerkiksi johtajateltoissa myynnissä alkoholia. Mitä mieltä olisit jos suurleirin johtajateltassa olisi anniskeluoikeudet
Mikä on oma suhteesi alkoholiin?
Voiko partiohuivi kaulassa tai partiopaita päällä juoda alkoholia?
Voiko partiokavereiden kanssa käydä oluella?

 

Perehdymme päihteisiin esimerkiksi YTHS:n internetsivuilla. Tämän jälkeen keskustelemme tupakointiin, alkoholin ja kannabiksen käyttöön liittyvistä moraalisista ja eettisistä kysymyksistä. Voimme esimerkiksi tehdä väittämiä ja muodostaa mielipidejanan. Miten vartion eri jäsenten suhtautuminen päihteisiin vaihtelee? Miksi?

Pyydämme paikkakuntamme päihdetyöntekijää vierailemaan tapahtumassamme tai kokouksessamme ja puhumaan meille päihteistä. Voimme myös osallistua yleisiin tilaisuuksiin, joissa on asiantuntija puhumassa. Osallistumme elävään kirjastoon tai kutsumme tuttavapiiristämme koloiltaan vieraaksi päihteiden käyttäjän läheisen ja keskustelemme hänen kanssaan hänen kokemuksistaan.

Osallistun johonkin nuorison parissa tehtävään vapaaehtoistyömuotoon, jossa kohdataan päihtyneitä nuoria. Iltojen aikana pohdin, millaista nuorison alkoholin käyttö on tämän päivän Suomessa. Mitä alkoholi saa ihmiset tekemään? Millaisia riskejä siihen liittyy? Millä keinoilla nuorten juhlimiskulttuuria saataisiin turvallisemmaksi?

Roolipeli huumekaupasta: Ennen pelin alkua meidän pitää valmistaa suuria määriä leikkirahaa ja sopia selkeät rajat kahden maan välillä. Saamme myös jokainen roolikortin. Kun jokaisella on rooli, pelaamme peliä roolien mukaisten ohjeiden mukaan. Pelin jälkeen käymme myös purkukeskustelun, jossa keskustelemme pelin aikana esille nousseista ajatuksistamme.
1. Köyhä maanviljelijä köyhässä maassa Töitäahertaa.
Viljelet joko kokalehtiä tai perunaa piirtämällä jompaakumpaa paperille. Saat matkustaa ulkomaille.
2. Huumekauppias Töitäahertaassa
Sinulla on aika paljon rahaa, mutta maksat huonosti maanviljelijöille. 1 kokalehti = 5 rahaa, 5 perunaa = 1 raha. Et voi matkustaa ulkomaille, mutta voit vierailla tulliasemalla.
3. Tullihenkilöstö Töitäahertaassa
Yrität saada kiinni huumekauppiaita. Myyt lippuja maahan Paljonrikkaita (maksaa 100 rahaa). Tutkit ihmisiä, jotka käyvät tulliasemalla koska kokalehtien myynti on laitonta. Otat usein vastaan lahjuksia (rahaa tai kokalehtiä), jotta voisit elättää perhettäsi.
4. Kansainvälinen rikollisliiga
Sinullaon paljon rahaa. Ostat kokalehtiä paikallisilta huumekauppiailta ja salakuljetat ne tullin läpi. Myyt huumeet huumekauppiaille maassa Paljonrikkaita.
5. Huumediileri maassa Paljonrikkaita
Sinullaon paljon rahaa. Ostat kokalehtiä kansainväliseltä liigalta ja myyt niitä narkkareille omassa maassa.
6. Tullihenkilöstö tai poliisi maassa Paljonrikkaita
Otat työsi tosissaan etkä ota vastaan lahjuksia. Jos huomaat huumeiden salakuljetusta tai kauppaa otat kiinni syylliset ja viet heidät vankilaan.
7. Narkkari maassa Paljonrikkaita
Olet käyttänyt kokalehtiä pitkään ja tarvitset sitä päivittäin. Hommaat itsellesi rahaa. Ostat huumeita huumediilereiltä ja varot poliisia.
Lähde: Scouterna

Lisää vinkki

Lisää liite