Vaeltaja ymmärtää vuorokausirytmin merkityksen hyvinvoinnille. Hän osaa tehdä tarvittaessa terveyttä edistäviä muutoksia omassa elämässään.

Valikko

Vuorokausirytmi


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää vuorokausirytmin merkityksen hyvinvoinnille. Hän osaa tehdä tarvittaessa terveyttä edistäviä muutoksia omassa elämässään.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu vuorokausirytmistä kertovaan materiaaliin ja pohtii omaa vuorokausirytmiään niiden perusteella. Vaeltaja seuraa omaa vuorokausirytmiään ja harjoittee sen muuttamista tilanteiden mukaan.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Itsestä huolehtiminen
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: osaaminen-ja-ongelmanratkaisu terveys-ja-turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi kerätä mahdollisimman laajasti materiaalia vuorokausirytmistä (artikkeleita, uutisia, videoita...) ja kertoa niistä vartiolleen. Luotsi voi auttaa vaeltajia löytämään hyvää vuorokausirytmistä kertovaa materiaalia.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Fyysinen hyvinvointi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Selvitän eri tekijöitä, jotka vaikuttavat unenlaatuuni heikentävästi ja mietin samalla millaiset asiat sekoittavat vuorokausirytmiäni. Jos huomaan unenlaadussani kehittämisen kohteita, pyrin kiinnittämään niihin erityistä huomiota noin viikon ajan poistamalla erilaisia häiriötekijöitä. Pohdin seurantajakson jälkeen, miten kokeilu vaikutti uneni ja sitä kautta koko jaksamiseeni. Älypuhelimiin on myös saatavilla erilaisia unenseuraamissovelluksia, joissa monessa on kahden viikon ilmainen kokeiluaika. Halutessani voin testata myös niiden ja aktiivisuusrannekkeiden käyttöä.

Seuraamme vuorokausirytmiämme esimerkiksi viikon ajan. Keskustelemme, mitkä asiat vaikuttavat vuorokausirytmiimme ja missä voisi parantaa.

Etsimme materiaalia vuorokausirytmistä hyödyntäen esimerkiksi youtubea ja yleareenaa. Testaamme erilaisia vuorokausirytmejä. Tällaisia ovat normaalin yksivaiheisen rytmin lisäksi kaksivaiheinen rytmi (biphasic cycle), jokamiehen rytmi (everyman cycle), dymaxion rytmi (dymaxion cycle) ja ylimiehen rytmi (uberman). Sopivatko rytmit millaiseen elämänvaiheeseen tai -tyyliin? Keksimme erilaisia työtehtäviä, joissa olisi hyötyä enemmän muista vuorokausirytmeistä kuin yksivaiheinen.

Lisää vinkki

Lisää liite