Vaeltaja rakentaa omaa identiteettiään ja vahvistaa omia näkemyksiään. Hän arvostaa moninaisuutta ja ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia. Vaeltaja osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Valikko

Katsomus, jota en itse edusta


Tavoite:

Vaeltaja rakentaa omaa identiteettiään ja vahvistaa omia näkemyksiään. Hän arvostaa moninaisuutta ja ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia. Vaeltaja osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu sekä lähdeaineiston että vuorovaikutteisen kokemuksen kautta johonkin itselleen vieraaseen uskontoon tai katsomukseen. Vaeltaja harjoittelee kertomaan omasta uskonnostaan tai elämänkatsomuksestaan muille.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot katsomustaidot moninaisuus vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Maailmankatsomus toisten-kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi järjestää koko vaeltajavartiolle yhteisen illan, jossa tutustutaan vaeltajille vieraampiin uskontoihin tai katsomuksiin. Jos vaeltajat itse tai heidän ystäväpiirinsä edustavat erilaisia katsontoja, voi vartionjohtaja järjestää illanvieton, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa omista ja edustamansa katsannon näkemyksistä. Luotsi kannustaa ja rohkaisee vaeltajaa ottamaan yhteyttä häntä kiinnostavaan tahoon ja järjestämään lähempi tutustuminen. Tutustumisen jälkeen luotsin on hyvä jutella vaeltajan kanssa kokemuksesta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Hengellisyys ja henkisyys

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Lähden kaverini matkaan johonkin hänen edustamansa uskonnon tai elämänkatsomuksen tilaisuuteen. Seuraan kaveriani tilaisuudessa. Mikä uskonnossa tai elämänkatsomuksessa on vetänyt häntä puoleensa? Kyselen kaveriltani tietoja ja tuntemuksia tuohon yhteisöön kuulumisesta.

Tutustun ensin esimerkiksi internetin tai kirjallisuuden avulla johonkin itselleni vieraaseen uskontoon. Perehdyn sen jälkeen valitsemaani uskontoon tarkemmin, osallistumalla heidän järjestämäänsä tapahtumaan tai keskustelemalla uskonnon edustajan kanssa. Pohdin kokemuksen jälkeen, miten tutustumani katsomus eroaa omastani? Mitä piirteitä arvostan ja mihin suhtaudun epäluuloisesti?

Vierailen uskonnollisessa yhteisössä esimerkiksi Valamon luostarissa (http://www.valamo.fi/) tai buddhalaisessa keskuksessa (http://www.triratna.fi/).

Lisää vinkki

Lisää liite