Vaeltaja pohtii omaa ajankäyttöään ja miettii mihin hän aikaansa käyttää. Vaeltaja miettii mitä kiireelle voi tehdä ja miten omaa jaksamistaan voi parantaa.

Valikko

Ajankäyttöni


Tavoite:

Vaeltaja pohtii omaa ajankäyttöään ja miettii mihin hän aikaansa käyttää. Vaeltaja miettii mitä kiireelle voi tehdä ja miten omaa jaksamistaan voi parantaa.

Kuvaus:

Vaeltajat kiinnittävät huomiota omassa ajankäytössään muun muassa seuraaviin asioihin mihin aikaansa käyttää, kuinka paljon hän niihin aikaansa käyttää, mitkä asiat ovat vaeltajalle tärkeimpiä juuri tällä hetkellä ja näkyvätkö ne ajankäytössä ansaitsemallaan tavalla. Vaeltajat miettivät myös termiä ”aikavaras”, mitä se tarkoittaa ja mikä on sen merkitys kiireen syntymiselle. Vaeltajat pohtivat, mitkä asiat auttavat häntä itseään jaksamaan ja antavat niille aikaansa sekä opettelevat kieltäytymään sellaisista asioista, jotka syövät omaa jaksamista.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot itsensa-johtamisen-taidot Itsestä huolehtiminen
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: osaaminen-ja-ongelmanratkaisu terveys-ja-turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja tekee esivalmisteluja etsimällä esimerkiksi ajankäyttöön liittyvää materiaalia. Luotsi keskustelee vaeltajien kanssa ajankäyttöön liittyvistä haasteista ja miten niitä voi helpottaa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Henkinen hyvinvointi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Muistelemme kukin edellistä päiväänne ja teemme sen päivän aikataulu mahdollisimman tarkkaan. Kiinnitämme huomiota sellaisiin asioihin kuten kuinka paljon olemme ahkeroineet ja levänneet, miten olemme nauttineet, kuinka usein olemme syöneet, mihin on kulunut liikaa aikaa ja mihin liian vähän. Mietimme voisimmeko jossakin parantaa. Keskustelemme lopulta yhdessä millaisiin lopputuloksiin olemme päätyneet.

Listaan asioita, jotka ovat tällä hetkellä kaikkein tärkeimpiä minulle. Suunnittelen, miten annan niille aikaani. Mietin tarvitsenko niiden toteuttamiseen itsekuria ja mistä saan motivaatiota. Pyrin karsimaan niiden kannalta epäedulliset asiat pois tieltä.

Teen kalenterin, johon merkitsen parin seuraavan päivän ajankäyttöni mahdollisimman tarkkaan. Seuraan parin päivän jälkeen, miten onnistuin. Mietin millaisessa suhteessa aikaani eri asioihin käytät ja olen armollinen itselleni.

sdfsafdsadfsafdafdsdsafsadffdsafdsafsad

Lisää vinkki

Lisää liite