Vaeltaja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä kehittää itseään.

Valikko

Oma SWOT-analyysini


Tavoite:

Vaeltaja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä kehittää itseään.

Kuvaus:

Vaeltajat tutustuvat SWOT-analyysin nelikenttämalliin ja tekevät sen pohjalta itseään koskevan arvioinnin. Vaeltajat pohtivat, miten vahvuudet saadaan hyödynnettyä, heikkoudet käännettyä vahvuuksiksi, miten mahdollisuuksiin tartutaan ja miten uhat vältetään. Näiden perusteella vaeltajat laativat toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: itsensa-johtamisen-taidot Viestintä
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: osaaminen-ja-ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi hankkia SWOT-analyysin tekemistä tukevaa materiaalia sekä seurata mahdollista yhteistä projektia varten tehdyn toimintasuunnitelman toteutumista. Luotsi voi auttaa vaeltajia saamaan SWOT-analyysistä kaiken hyödyn irti.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Henkinen hyvinvointi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tutustumme SWOT-analyysiin etsimällä tietoa esimerkiksi internetistä tai kirjallisuudesta. Analyysistä löytyy hyvin tietoa muunmuassa opetusministeriön sivuilta sekä wikipediasta. Teemme SWOT analyysin esimerkiksi opiskeluun, töihin, harrastuksiin tai johonkin niitä kaikkia yhdistävään tekijään, kuten ajanhallintaan liittyen. Missä asioissa ja taidoissa olen hyvä? Mitä asioita ja taitoja voisin kehittää? Tuleeko ulkopuolelta viestejä jotka voin kokea opintojani, töitäni tai harrastuksiani kohtaan mahdollisuuksina tai haasteina?

Tunnistan omaa osaamistani ja vahvuuksiani. Teen omasta osaamisestani mind mapin. Jaottelen osaamiseni sen perusteella missä olen sen hankkinut.

Lähde: OSATA-hanke 2018

Tiedostot
application/pdf Mind map

Lisää vinkki

Lisää liite