Vaeltaja osaa arvioida sosiaalisia taitojaan ja kehittää niitä oman arvionsa ja muilta saamansa palautteen perusteella. Hän ymmärtää sosiaalisuuden ja sosiaalisten taitojen eron.