Vaeltaja osaa toimia vaikeassakin tilanteessa. Hän osaa kohdata surua ja haastavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Vaeltaja osaa lohduttaa muita ihmisiä ja tietää mistä saa apua silloin kun hänen omat voimavaransa eivät enää riitä lohduttamiseen.

Valikko

Olen läsnä toiselle


Tavoite:

Vaeltaja osaa toimia vaikeassakin tilanteessa. Hän osaa kohdata surua ja haastavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Vaeltaja osaa lohduttaa muita ihmisiä ja tietää mistä saa apua silloin kun hänen omat voimavaransa eivät enää riitä lohduttamiseen.

Kuvaus:

Vaeltaja pohtii omassa elämässään tapahtuneita haastavia tilanteita sekä niissä tarvitsemaansa, saamaansa ja toivomaansa tukea. Vaeltaja pohtii ja harjoittelee etukäteen toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: kaveritaidot vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ihmissuhteet
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii tarvittavista järjestelyistä. Hän vastaa siitä, että jokainen osallistuu aktiviteetin tekemiseen. Luotsi huolehtii, että keskustelu on turvallista. Tarvittaessa hän käy keskusteluja erikseen yksittäisten vaeltajien kanssa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ihmisten kanssa

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Haastattelemme esimerkiksi sosiaalityöntekijää, sairaanhoitajaa, pappia tai muuta henkilöä, joka kohtaa ihmisiä haastavissa tilanteissa. Miten hän löytää oikeat sanat? Millainen on hänen mielestään hyvä kuuntelija? Minkälaista koulutusta hän on saanut haastavien elämäntilanteiden ja surun käsittelyyn?

Pohdimme tilanteita, joissa joku muu on tarvinnut lohdutusta ja apua. Millaisia tilanteita nämä ovat olleet? Olemmeko osanneet antaa apua? Miten lohdutimme toista? Millaiselta tuntui lohduttaa toista? Olisinko kaivannut itse lisää apua omassa roolissani tässä tilanteessa?

Pohdimme tilanteita, joissa olemme itse tarvinneet lohdutusta ja apua. MIllaisia tilanteet olivat? Keneltä pyysimme ja saimme apua? Millainen lohdutus tuntui hyvältä, millaisista sanoista ei ollut apua?

Lisää vinkki

Lisää liite