Vaeltaja toteuttaa kansainvälisyyttä Suomessa. Hän osaa esitellä omaa kulttuuriaan ja sen tapoja vieraalle.

Valikko

Kansainvälisyyttä Suomessa


Tavoite:

Vaeltaja toteuttaa kansainvälisyyttä Suomessa. Hän osaa esitellä omaa kulttuuriaan ja sen tapoja vieraalle.

Kuvaus:

Vaeltaja esittelee suomalaista partiotoimintaa ja yhteiskuntaa toisesta kulttuurista kotoisin olevalle.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Partiokulttuuri suomalainen-kulttuuri Viestintä
Johtamistaito: Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: yhteisoon-kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii yhteydenpidosta ulkomaalaisiin partiolaisiin. Hän kannustaa kaikkia vartion jäseniä osallistumaan vieraskieliseen viestintään. Luotsi auttaa tarvittaessa kontaktien etsimisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kansainvälinen partio

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Järjestämme lippukunnassamme tai alueen vaeltajien kesken Jamboree on the Air (JOTA) tai Jamboree on the Internet (JOTI) -tapahtuman. Pyrimme tapahtuman aikana ottamaan yhteyttä mahdollisimman moneen maahan. Jos mahdollista, voimme yrittää selvittää tarkempia tietoja kyseisten maiden partiotoiminnasta valitsemamme teeman mukaan.

Otan hoitaakseni lippukuntamme partiolaisten kansainvälisyyskasvatuksen. Esittelen lippukunnallemme Suomen Partiolaisten kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiä hankkeita. Järjestän esimerkiksi seikkailijoiden leirin, jolla tehdään Suomen ja Senegalin partiolaisten väliseen Woomal-kumppanuushankkeeseen liittyviä aktiviteetteja. Huolehdin siitä, että lippukuntalaiseni ymmärtävät partion olevan kansainvälinen liike.

Tarjoamme Suomeen leirille tuleville partiolaisille mahdollisuutta yöpyä kotonani tai kutsumme vaeltajavartion ulkomailta oman vartiomme vieraiksi. Esittelemme partiolaisille suomalaista partiota sekä yhteiskuntaa. Keskustelemme vieraiden kanssa partion yhtäläisyyksistä ja eroista Suomessa ja vieraiden kotimaassa. Suomessa vierailevia partiolaisia voimme löytää esimerkiksi Suomen Partiolaisten kv-asiamiesten tai piirin kv-vastaavan tai työntekijän avulla.

Etsimme itsellemme kirjekaverivaeltajavartion jostain päin maailmaa. Voimme olla yhteydessä perinteisillä kirjeillä tai sosiaalisen median tai sähköpostin välityksellä. Viestinvaihdon tavoitteena on tutustua kirjekaverivartion toteuttamaan partio-ohjelmaan ja vertailla sitä Suomessa käytössä olevaan ohjelmaan. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on eri ikäkausien toiminnassa eri maiden partiotoiminnassa? Miten partiotapahtumat eroavat toisistaan? Entäpä partion tavoitteet ja toteutustavat?

Toimin piirin tai Suomen Partiolaisten leirin vastuuta sisältävissä kansainvälisissä tehtävissä.

Järjestämme yhdessä koko lippukunnan kanssa tapahtuman, jossa järjestetään partiomaista ohjelmaa esimerkiksi vastaanottokeskuksen asukkaille tai muulle maahanmuuttajien yhteisölle, esimerkiksi jonkin uskontokunnan
yhdistykselle. Tapahtuma voi sisältää esimerkiksi rastiradan, iltanuotion tai luontoretkeilyä. Samalla maahanmuuttajat saavat tietää, mitä partio on Suomessa ja kuinka siihen pääsee mukaan.

Lähde: Yhteiseen partioon

Esittelemme vartion kanssa Suomessa vieraileville partiolaisille Suomen koulutusjärjestelmää tai jotakin muuta suomalaista yhteiskunnan palvelua jonka tunnemme hyvin. Vieraiden kanssa voimme vertailla yhteiskuntiemme eroja ja pohtia, että mitä asioita he voisivat oppia meiltä ja me heiltä.

Jokamiehenoikeudet ovat pohjoismaalainen erikoisuus, josta on syytä olla ylpeä. Monille ulkomaalaisille tämä on kuitenkin erikoinen käsite. Opettakaa ulkomaalaisille partiolaisille ja tutuillenne jokamiehenoikeudet ja kertokaa mistä oikein on kyse! Vieraileville voi myös järjestää jokamiehenoikeuksia esittelevän metsäretken. Käyttäkää apuna esimerkiksi Ympäristöministeriön jokamiehenoikeudet -esitettä, joka löytyy myös englanniksi. Voitte myös käydä keskustelua ulkomaalaisten vieraiden kanssa siitä, mikä jokamiehenoikeuksissa mielestänne toimii hyvin ja mikä huonosti. Lisäksi voitte vertailla luonnossa liikkumisen sääntöjä eri maiden välillä!

Lisää vinkki

Lisää liite