Vaeltaja osaa ottaa selvää erilaisista kehitysyhteistyöhankkeista, niiden tavoitteista ja tietää, miten voi osallistua niihin.

Valikko

Kehitysyhteistyö


Tavoite:

Vaeltaja osaa ottaa selvää erilaisista kehitysyhteistyöhankkeista, niiden tavoitteista ja tietää, miten voi osallistua niihin.

Kuvaus:

Vaeltaja osallistuu kehitysmaiden auttamiseen. Suomen erityisiä vahvuuksia kehitysyhteistyössä ovat vesihuolto, metsät, koulutus, sukupuolten tasa-arvo ja vammaistyö.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Kansainvälisyys palvelu Vaikuttaminen varainhankinta
Kesto:
Kasvatustavoitteet: yhteiskunnallinen-vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii tarvittavista järjestelyistä. Luotsi auttaa tiedonhaussa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kansainvälinen partio

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tutustun metsällisiin kehitysyhteistyömahdollisuuksiin. Monet ympäristöalan järjestöt tekevät laajasti kehitysyhteistyötä liittyen metsiin. Otamme selvää esimerkiksi kuinka voimme osallistua ENO-projektiin, jossa toimitaan kehitysmaiden koulujen kanssa istuttamalla puita sekä tätä kautta edistämällä tietämystä metsien roolista ilmastonmuutoksessa. Tavoitteena on istuttaa 100 miljardia puuta vuoteen 2017 mennessä

Lähden tekemään vapaaehtoistyötä kehitysmaahan kehitysyhteistyötä tekevän järjestön kautta. Keskustelen ennen lähtöäni luotsini kanssa siitä, miksi kansainvälisyys on tärkeä osa partiotoimintaa ja partioliikettä. Miten vapaaehtoistyö sopii partion arvoihin?

Järjestämme paneelikeskustelun kehitysyhteistyöstä. Otamme itse etukäteen selvää esimerkiksi kehitysyhteistyön hyödyistä ja kritiikistä sekä Suomen valtion kehitysyhteistyömäärärahoista ja -kohteista. Voimme toimia itse panelisteina tai lähteä kuuntelemaan asiantuntijoiden keskustelua kehitysyhteistyöstä.

Otan hoitaakseni lippukuntamme partiolaisten kansainvälisyyskasvatuksen. Mietin ensin itse, miksi kansainvälisyys on tärkeä osa partiotoimintaa ja partioliikettä. Miten se sopii partion arvoihin ja mitä yksittäinen partiolainen siitä saa? Esittelen lippukunnallemme Suomen Partiolaisten kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiä hankkeita. Järjestän esimerkiksi seikkailijoiden leirin, jolla tehdään Suomen ja Senegalin partiolaisten väliseen Woomal-kumppanuushankkeeseen liittyviä aktiviteetteja. Huolehdin siitä, että lippukuntalaiseni ymmärtävät partion olevan kansainvälinen liike.

Haastamme vartion kanssa lippukunnan kumppanin tai muu paikallisen toimijan mukaan johonkin kehitysyhteistyö-/hyväntekeväisyyshankkeeseen. Kerromme kumppanille tai muulle toimijalle kehitysyhteistyön merkityksestä ja siitä miksi partio haluaa toimia paremman maailman hyväksi. Varmistamme, että ehdottamanne hanke on partion arvojen mukainen.

Lisää vinkki

Lisää liite