Vaeltaja tuntee erilaisia ekologisia jalanjälkimerkkejä ja ymmärtää laskumenetelmät niiden takana. Vaeltaja suhtautuu kriittisesti eri medioissa näkyviin laskelmiin ja osaa arvioida niiden todenmukaisuutta.

Valikko

Jalanjälkeni


Tavoite:

Vaeltaja tuntee erilaisia ekologisia jalanjälkimerkkejä ja ymmärtää laskumenetelmät niiden takana. Vaeltaja suhtautuu kriittisesti eri medioissa näkyviin laskelmiin ja osaa arvioida niiden todenmukaisuutta.

Kuvaus:

Vaeltaja selvittää millaisia ekologisia jalanjälkimerkkejä on olemassa. Erityisesti hän kiinnittää huomiota jalanjälkimerkkien laskumenetelmiin ja tieteelliseen taustaan. Hän laskee itselleen pari jalanjälkeä ja pohtii miten ne kuvaavat hänen elämänsä ympäristövastuullisuutta.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kestävä kehitys Medialuku
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi etsiä etukäteen muutamia eri jalanjäljen laskutapoja. Vartionjohtaja ohjaa muita esittämään kriittisiä huomioita laskutavoista. Luotsi ohjaa vaeltajia kriittiseen ajatteluun.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävä kehitys

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Vertailen eri tuotteissa ja mainoksissa käytettäviä jalanjälkimerkintöjä. Selvitän miten ne on laskettua ja ovatko merkinnät vertailukelpoisia.

Laskemme oman hiilijalanjälkemme. Käytämme laskuissa eri jalanjälkilaskureita ja vertailemme niiden mittaustapoja ja saamiamme tuloksia. Mikä mittareista sopii parhaiten nuorten yksineläjien jalanjäljen mittaamiseen, mikä taas suurperheelliselle? Mitä asiaa mittarissa ei otettu huomioon ja mikä vastaus korostui tuloksessa?

Seuraan elämis- ja ruokailutottumuksiani parin päivän ajan. Lasken niille vesijalanjäljen. Erilaisia laskureita löytyy hakusanalla water footprint. Tutkin miltä alueilta paljon vesivaroja käyttävät tuotteet (esimerkiksi suklaa) tulevat ja kärsivätkö kyseiset alueet kuivuudesta. Pohdin onko oikein viedä vesirikkaita tuotteita pois maasta. Mietin, olisiko minun syytä muuttaa kulutustottumuksiani.

Lisää vinkki

Liite