Vaeltaja tunnistaa ihmisen vaikutuksia ympäristöön. Hän osaa tarkastella oman toimintansa vaikutuksia ja tarpeen tullen muuttaa omaan toimintaansa kestävämpään muotoon.

Valikko

Suhteeni ympäristöön


Tavoite:

Vaeltaja tunnistaa ihmisen vaikutuksia ympäristöön. Hän osaa tarkastella oman toimintansa vaikutuksia ja tarpeen tullen muuttaa omaan toimintaansa kestävämpään muotoon.

Kuvaus:

Vaeltaja havainnoi jonkin ajanjakson ajan ihmisten toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristöön. Hän keskustelee omasta suhteestaan ympäristöön, pohtii millaisia ympäristövaikutuksia toiminnallaan on ja tuo itselleen ilmi tärkeitä ympäristöaiheita.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: kestava-kehitys Vaikuttaminen vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi toimia keskustelun johtajana ja houkutella kaikkia mukaan kertomaan mielipiteitään. Luotsin tehtävänä on haastaa vaeltajia ajattelemaan kriittisesti ja tekemään havaintoja omista toimistaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävä kehitys

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Omistanko itse tai joku läheiseni metsää? Miten omilla toimilla voi vaikuttaa Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen? Vaikka en omistaisikaan metsää niin, mikä rooli näillä metsillä on ilmastonmuutoksessa? Soitan paikalliseen Metsänhoitoyhdistykseen ja kysyn miten metsät ja niiden hoito vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. Tutustun myös mille metsien monimuotoisuutta tukeville tahoille tahoille voin myydä tai lahjoittaa metsäni.

Selvitämme järjestetäänkö alueellaamme esimerkiksi kaupungin, järjestöjen tai korkeakoulujen toimesta avoimia ympäristöön liittyviä luentoja/esityksiä ja osallistumme niihin. Tuomme myös aktiivisesti omia mielipiteitämme ja kysymyksiämme esiin.

Teen kaverini kanssa vieraaseen paikkaan yön yli kestävän retken, jonka aikana yövymme maastossa. Havainnoimme retken aikana erilaisia ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristössä ja pidämme niistä kirjaa. Otamme itse retkipaikan, varusteiden ja yöpymistavan valinnassa erityisesti huomioon ympäristönäkökohdat.

Lisää vinkki

Lisää liite