Vaeltaja tuntee ympäristömerkkien ja erilaisten sertifikaattien eroja ja myöntämiskriteereitä. Hän ymmärtää virallisten ja yritysten luomien merkkien erot. Vaeltaja osaa tehdä valintansa oikeiden kriteerien perusteella ja tekee kriittisiä ostopäätöksiä.

Valikko

Ympäristömerkit


Tavoite:

Vaeltaja tuntee ympäristömerkkien ja erilaisten sertifikaattien eroja ja myöntämiskriteereitä. Hän ymmärtää virallisten ja yritysten luomien merkkien erot. Vaeltaja osaa tehdä valintansa oikeiden kriteerien perusteella ja tekee kriittisiä ostopäätöksiä.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu ympärillä oleviin erilaisiin ympäristömerkkeihin sekä sertifikaatteihin ja niiden myöntämiskriteereihin. Hän tarkastelee mainontaa ja pohtii miten ympäristömerkeillä yritetään vaikuttaa ostopäätöksiin.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: kestava-kehitys medialuku Vaikuttaminen
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja vastaa aktiviteetin käytännön toteutuksesta. Hän valmistelee etukäteen mielenkiintoisen tavan toteuttaa tutustuminen erilaisiin merkintöihin. Luotsi tukee ja sparraa vartionjohtajaa tämän valmistellessa aktiviteetin toteutusta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävä kehitys

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Kerään medioista tuotemainoksia, jotka mainostavat samaa tuotetta tai palvelua mutta ovat eri mainostajien. Tutkin ja vertaan mainoksia. Mietin eroavaisuuksien syitä. Selvitän millaisia ympäristö-, talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia tuotteilla on. Pohdin, olenko kriittinen kuluttaja.

Pohdimme vartiomme kesken mitkä ovat merkityksellisen ympäristömerkin edellytykset ja milloin nämä ovat vain viherpesua. Selvitämme yhden ympäristömerkin tai sertifiointijärjestelmän taustajärjestöt ja tekijät. Mitä merkkejä itse ostamme ja minkä takia?

Valitsen jonkin arkipäiväisen metsäalan tuotteen ja selvitän mistä materiaalista se on peräisin ja mistä tämä materiaali tulee. Apuna voi käyttää järjestöjen nettisivuja, metsäsertifiointijärjestöjen sivuja tai voi ottaa yhteyttä tuotteen valmistajan asiakaspalveluun ja kysy mistä tuote on peräisin. Pohdin tutkimukseni jälkeen vaikuttavatko saamani tiedot tuleviin ostopäätöksiin. Olisiko materiaalin tarkemmasta alkuperästä syytä kertoa tarkemmin tuotteen pakkauksessa?

Tutkin millaisia merkkejä näkyy ruokatavaroiden ja esimerkiksi elektroniikan pakkauksissa ja mainoksissa. Otan selvää mitä nämä merkit tarkoittavat. Pohdin miten merkit vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseen.

Lisää vinkki

Lisää liite