Vaeltaja tuntee ympäristömerkkien ja erilaisten sertifikaattien eroja ja myöntämiskriteereitä. Hän ymmärtää virallisten ja yritysten luomien merkkien erot. Vaeltaja osaa tehdä valintansa oikeiden kriteerien perusteella ja tekee kriittisiä ostopäätöksiä.

Valikko

Ympäristömerkit


Tavoite:

Vaeltaja tuntee ympäristömerkkien ja erilaisten sertifikaattien eroja ja myöntämiskriteereitä. Hän ymmärtää virallisten ja yritysten luomien merkkien erot. Vaeltaja osaa tehdä valintansa oikeiden kriteerien perusteella ja tekee kriittisiä ostopäätöksiä.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu ympärillä oleviin erilaisiin ympäristömerkkeihin sekä sertifikaatteihin ja niiden myöntämiskriteereihin. Hän tarkastelee mainontaa ja pohtii miten ympäristömerkeillä yritetään vaikuttaa ostopäätöksiin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kestävä kehitys Medialuku Vaikuttaminen
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja vastaa aktiviteetin käytännön toteutuksesta. Hän valmistelee etukäteen mielenkiintoisen tavan toteuttaa tutustuminen erilaisiin merkintöihin. Luotsi tukee ja sparraa vartionjohtajaa tämän valmistellessa aktiviteetin toteutusta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävä kehitys

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Pohdimme vartiomme kesken mitkä ovat merkityksellisen ympäristömerkin edellytykset ja milloin nämä ovat vain viherpesua. Selvitämme yhden ympäristömerkin tai sertifiointijärjestelmän taustajärjestöt ja tekijät. Mitä merkkejä itse ostamme ja minkä takia?

Kerään medioista tuotemainoksia, jotka mainostavat samaa tuotetta tai palvelua mutta ovat eri mainostajien. Tutkin ja vertaan mainoksia. Mietin eroavaisuuksien syitä. Selvitän millaisia ympäristö-, talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia tuotteilla on. Pohdin, olenko kriittinen kuluttaja.

Tutkin millaisia merkkejä näkyy ruokatavaroiden ja esimerkiksi elektroniikan pakkauksissa ja mainoksissa. Otan selvää mitä nämä merkit tarkoittavat. Pohdin miten merkit vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseen.

Valitsen jonkin arkipäiväisen metsäalan tuotteen ja selvitän mistä materiaalista se on peräisin ja mistä tämä materiaali tulee. Apuna voi käyttää järjestöjen nettisivuja, metsäsertifiointijärjestöjen sivuja tai voi ottaa yhteyttä tuotteen valmistajan asiakaspalveluun ja kysy mistä tuote on peräisin. Pohdin tutkimukseni jälkeen vaikuttavatko saamani tiedot tuleviin ostopäätöksiin. Olisiko materiaalin tarkemmasta alkuperästä syytä kertoa tarkemmin tuotteen pakkauksessa?

Lisää vinkki

Liite