Vaeltaja ottaa vastaan itselleen haastavan pestin. Hän rakentaa käsitystä itsestään ja omista taidoistaan. Vaeltaja omaksuu arvioinnin osaksi toimintaansa. Hän osaa ja uskaltaa tukeutua aikuiseen pestiä hoitaessaan. Hän osaa aikatauluttaa pestinsä hoitamista ja pysyä aikatauluissa.

Valikko

Vaativa pesti


Tavoite:

Vaeltaja ottaa vastaan itselleen haastavan pestin. Hän rakentaa käsitystä itsestään ja omista taidoistaan. Vaeltaja omaksuu arvioinnin osaksi toimintaansa. Hän osaa ja uskaltaa tukeutua aikuiseen pestiä hoitaessaan. Hän osaa aikatauluttaa pestinsä hoitamista ja pysyä aikatauluissa.

Kuvaus:

Vaeltaja ottaa itselleen hieman liian ison pestin hoidettavaksi. Vaeltaja suhteuttaa pestiin käyttämänsä ajan muuhun elämäänsä ja noudattaa sovittuja aikatauluja. Luotsi tai muu aikuinen pestaa hänet tehtävään ja käy hänen kanssaan keskusteluja myös pestin aikana ja sen jälkeen. Tämä aktiviteetti voi myös olla osa Pesti-rastia.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona Vesillä
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja kannustaa vartiotovereitaan pestin ottamisessa. Luotsi auttaa vaeltajaa löytämään itselleen sopivan ja tarpeeksi haastavan pestin. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltaja tulee pestatuksi ja saa riittävän tuen pestin tekemiseen. Luotsi keskustelee vaeltajan kanssa pestistä ja siinä opitusta pestin aikana ja sen päätyttyä. Luotsi ohjaa vaeltajaa tarkkailemaan omaa ajankäyttöään ja aikataulujen noudattamista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Laitetaan likoon

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Toimin haastavassa pestissä lippukunnassa. Pestejä voivat olla esimerkiksi vastaava akela, sihteeri, rahastonhoitaja, lippukunnanjohtaja tai melkein mikä vain. Pohdin yhdessä luotsin kanssa, mikä pesti olisi minulle tarpeeksi haastava ja antaa uutta näkökulmaa lippukuntatoimintaan.

Otan selvää, mitä suuria partioleirejä, esimerkiksi piirileiri tai jamboree, on tulossa Suomessa tai ulkomailla. Valitsen kiinnostavan leirin ja etsin sieltä itselleni sopivan pestin, joka kuulostaa mielenkiintoisilta, mutta on aiempia pestejäni haastavampi. Jos olen aiemmin ollut tekemässä ohjelmaa, voin valita pestin esimerkiksi viestinnästä tai huollosta.

Järjestän lippukunnan kesäleirin. Huolehdin siitä, että minut pestataan tehtävään ja kanssani sovitaan, mitkä tehtävät pestiini kuuluvat. Hankin riittävän ajoissa paikan sekä staabin leiriä varten. Muistan tiedottamisen tärkeyden. Huolehdin tehtäviä delegoimalla siitä, että leirillä on laadukasta ohjelmaa, maittavaa ruokaa sekä riittävä kalusto. Leirin jälkeen kiitän kaikkia leirin toteuttamisessa mukana olleita.

Järjestän varainhankintakampanjan esimerkiksi lippukunnan veneen tai kämpän ostoa varten. Huolehdin siitä, että minut pestataan tehtävään ja kanssani sovitaan, mitkä tehtävät pestiini kuuluvat. Varainhankintakampanjan tempauksen voi toteuttaa esimerkiksi haastamalla paikallisia yrityksiä maksua vastaan mukaan jalkapalloturnaukseen tai keräämällä mainoksia lippukunnan myymään kalenteriin. Lisäksi monilta tahoilta on mahdollista saada avustuksia lippukunnan toimintaan avustusanomuksia hakemalla.

Toimin piirin partiotaitokilpailujen johtajana. Käyn pestikeskustelun joko lippukunnan kisavastaavan tai piirin kisajaoston edustajan kanssa. Ennen kisojen järjestämistä on hyvä tutustua kisakulttuuriin osallistumalla piirin kisoihin joko kisaajana tai rastimiehenä. Ohjeita partiotaitokilpailujen järjestämiseen saa piirien järjestämistä koulutuksista sekä keskusjärjestön julkaisemasta Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet -kirjasesta.

Lisää vinkki

Liite