Vaeltaja osaa kertoa partion mahdollisuuksista ihmisille, joille partiotoiminta ei ole ennestään tuttua. Hän selvittää, mitä avoin partio tarkoittaa, ja tietää, ketkä partiota harrastavat. Vaeltaja osaa keksiä uusia ja kehittää olemassa olevia ideoita partion esilletuomiseksi erilaisille kohderyhmille.

Valikko

Avoin partio


Tavoite:

Vaeltaja osaa kertoa partion mahdollisuuksista ihmisille, joille partiotoiminta ei ole ennestään tuttua. Hän selvittää, mitä avoin partio tarkoittaa, ja tietää, ketkä partiota harrastavat. Vaeltaja osaa keksiä uusia ja kehittää olemassa olevia ideoita partion esilletuomiseksi erilaisille kohderyhmille.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu siihen, mitä avoimuus partiossa tarkoittaa. Hän selvittää, miten voisi omassa lippukunnassaan edistää avoimuutta. Vaeltaja järjestää partion markkinointitempauksen tai käynnistää lippukunnassa uuden toimintamallin uusien kohderyhmien mukaan saamiseksi partioon. Hän huolehtii, että uusilla partiolaisilla on joku tukemassa partiopolun alussa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Moninaisuus Partiokulttuuri Viestintä Yhdistystoiminta
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii tehtävien jakautumisesta kaikkien vartion jäsenten kesken. Luotsi tukee vaeltajia tempauksen järjestämisessä tai toimintamallin jalkauttamisessa. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltajilla on lippukunnan muun johtajiston tuki. Hän käy vaeltajien kanssa keskustelua siitä, miksi markkinointia tehdään.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Lippukunta

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite