Vaeltaja osaa ottaa selvää lippukunnan historiasta arkiston avulla. Hän osaa kehittää arkistointia.

Valikko

Lippukunnan arkistot


Tavoite:

Vaeltaja osaa ottaa selvää lippukunnan historiasta arkiston avulla. Hän osaa kehittää arkistointia.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu lippukunnan vanhoihin leirikirjeisiin, valokuviin, lehtiin sekä muihin materiaaleihin ja miettii, miten arkistointi olisi järkevää hoitaa. Tarvittaessa vaeltaja perustaa tai organisoi uudelleen lippukunnan arkiston, tai suunnittelee miten uudet materiaalit otetaan osaksi vanhaa kokonaisuutta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: organisointitaidot Partiokulttuuri Viestintä yhdistystoiminta
Johtamistaito: Organisointitaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: yhteisoon-kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa yhteyttä lippukunnanjohtajan ja selvittää arkiston sijainnin ja arkistoinnin periaatteet. Luotsi tukee vartionjohtajaa ja auttaa vartiota arkistoon perehtymisessä. Luotsi toimii tarvittaessa linkkinä lippukunnan vanhemman johtajiston ja vaeltajan välillä asian tiimoilta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Lippukunta

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Pohdimme millaisia riskejä arkiston ylläpitoon liittyy. Varaudumme esimerkiksi tulipaloon tai vesivahinkoon digitoimalla lippukuntamme asiakirjoja, valokuvia ja käyttöesineitä. Huomioimme myös sähköisten arkistojen rajallisuuden (tallennusmuotojen muuttuminen, vastuukäyttäjien poistuminen lippukunnasta ja niin edelleen)

Osallistumme lippukuntamme historiikkiprojektiin esimerkiksi haastattelijoina, materiaalin kerääjinä, digitoijina tai koordinoimalla koko projektin.

Mietimme, mitä haluamme kertoa tuleville sukupolville tämän päivän partiosta. Pohdimme, miten esimerkiksi sosiaalisen median kanavien viestintä arkistoidaan. Luomme uudet ohjeistukset lippukunnalle arkistoinnista.

Keräämme yhteen vanhoja vartioiden päiväkirjoja. Luemme niitä ja keskustelemme, miten partio on muuttunut vuosien varrella. Voimme esimerkiksi tehdä lippukunnan juhliin näytelmän tai sketsejä eri vuosikymmenten partiokokouksista.

Lisää vinkki

Lisää liite