Vaeltaja ymmärtää, miten yhdistys toimii. Vaeltaja ymmärtää virallisten ja epävirallisten päätöksentekokanavien eron sekä tietää, millaiset asiat kuuluu päättää missäkin.

Valikko

Lippukunnan päätöksenteko


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää, miten yhdistys toimii. Vaeltaja ymmärtää virallisten ja epävirallisten päätöksentekokanavien eron sekä tietää, millaiset asiat kuuluu päättää missäkin.

Kuvaus:

Vaeltaja selvittää, mitä oman lippukunnan säännöt sanovat päätöksenteosta. Hän tutustuu vuosi- tai kevät- ja syyskokouksen esityslistoihin ja tutustuu viimeisimpiin pöytäkirjoihin. Vaeltaja kartoittaa kuka on lippukunnassa vastuussa mistäkin ja kuka tekee päätökset. Hän selvittää myös, miten päätöksenteko ja yhdistyslakiin kuuluvat asiat hoidetaan käytännössä. Vaeltaja ottaa selvää kaikista eri foorumeista, joissa lippukunnassa tehdään päätöksiä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona
Taitoalueet Partiokulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtajan tehtävänä on joko kutsua koloiltaan mukaan joku lippukunnan hallintoa tunteva henkilö tai pyytää jokaista vartion jäsentä selvittämään tietyt asiat etukäteen. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että asia tulee kokonaisuudessaan selvitettyä. Jos luotsi osallistuu aktiviteetin tekemiseen, hän voi esittää tarkentavia kysymyksiä ja syventää keskustelua sekä kertoa mahdollisia omia kokemuksiaan erilaisista yhdistyksen hallintoon liittyvistä tilanteista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Lippukunta

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutustumme voimassa olevaan yhdistyslakiin ja tarkastelemme oman lippukunnan sääntöjä sekä toimintatapoja kriittisesti suhteessa lakiin. Toimimmeko oikein? Mitä vaatimuksia laki asettaa yhdistyksen hallinnolle? Kuka on vastuussa yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta? Ovatko lippukuntamme säännöt hyvät ja ajanmukaiset? Yhdistysrekisterin nettihausta voi tarkistaa yhdistyksen tiedot esimerkiksi nimenkirjoittajista. Tarkistamme ovatko ne ajan tasalla. Jos säännöissä havaitaan puutteita tai edellisestä päivittämisestä on paljon aikaa, vartio voi ehdottaa sääntömuutosprosessin aloittamista. Vartio voi osallistua uusien sääntöjen laatimiseen yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Sääntömuutoksista saa lisätietoa Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta.

Selvitämme lippukunnan tavan tiedottaa päätöksistä. Millaisista päätöksistä pitää tiedottaa ja ketä? Tavoittaako lippukunnan nykyinen viestintä kaikki, joita asia koskee? Jos lippukuntamme joko ulkoisessa tai sisäisessä viestinnässä on parantamisen tarvetta, kehitämme tiedotuskanavia.

Keskustelemme kuinka paljon lippukunnanjohtaja voi itse päättää asioista kysymättä muilta? Mistä asioista päättää lippukunnanjohtajaa korkeampi taho? Mitkä ovat sellaisia asioita, joiden käsittelyyn haluan ehdottamasti osallistua? Entä millaisia konflikteja on syntynyt tai voi syntyä lippukunnassa liittyen valtaan?

Toimin vuosikokouksen puheenjohtajana. Otan etukäteen selvää, miten puheenjohtajan kuuluu toimia kokouksessa sekä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lisää vinkki

Liite