Vaeltaja rakentaa omaa identiteettiään ja maailmankatsomustaan. Hän tunnistaa ja tiedostaa oman maailmankatsomuksensa olevan vain yksi näkemys muiden joukossa.