Vaeltaja tiedostaa ala- ja osakulttuurikentän moninaisuuden. Hän vertaa omia henkilökohtaisia arvojaan, partion arvoja sekä eri ala- ja osakulttuurien arvoja toisiinsa. Vaeltaja pohtii, miten hänen omat arvonsa ovat muuttuneet ajan myötä.

Valikko

Ala- ja osakulttuurit


Tavoite:

Vaeltaja tiedostaa ala- ja osakulttuurikentän moninaisuuden. Hän vertaa omia henkilökohtaisia arvojaan, partion arvoja sekä eri ala- ja osakulttuurien arvoja toisiinsa. Vaeltaja pohtii, miten hänen omat arvonsa ovat muuttuneet ajan myötä.

Kuvaus:

Vaeltaja selvittää millaisia ala- ja osakulttuureita on olemassa tänä päivänä ja ovatko ne muuttuneet viime vuosien aikana jotenkin. Hän miettii miten eri ala- ja osakulttuurit ovat näyttäytyneet ja näyttäytyvät omassa ystäväpiirissä. Vaeltaja vertaa, miten näistä kulttuureista tulleet arvot näkyvät omassa elämässään ja vertaa niitä partion arvoihin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi hankkia aktiviteettia tukevaa materiaalia. Vartionjohtaja miettii etukäteen keskustelua johdattelevia kysymyksiä ja toimii keskustelun vetäjänä. Luotsi voi keskustella vaeltajien kanssa partion arvoista ja ala- ja osakulttuureista. Luotsi voi verrata omana aikaan näkyneitä kulttuurien piirteitä vaeltajien kanssa. Mikäli luotsilla ja vaeltajilla on pidempää yhteistä partiohistoriaa, voi luotsi myös kertoa vaeltajille miten eri ala- ja osakulttuurien vaikutus vaeltajiin on näyttäytynyt luotsille.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Me ihmiset

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Mitä osakulttuureja partiossa on (esimerkiksi paperipartiolaiset, kisaajat ja niin edelleen)? Pohdimme yhdessä miten eri partion alakulttuurit näkyvät partion arjessa.

Pohdimme, mitä eri alakulttuureja olemme partioaikanamme edustaneet (esimerkiksi hevari, vegaani tai joukkuevoimistelija). Olenko pystynyt yhdistämään nämä kaksi elämään ongelmitta? Mietimme ovatko ne olleet ristiriidassa partion arvojen kanssa.

Keskustelemme yhdessä niin, että jokainen saa kertoa toisesta mitä ala- tai osakulttuuria hän edustaa tai on edustanut. Voimmeko lokeroida ihmisiä ja näyttäytyvätkö arvot eri tavalla partiossa ja partion ulkopuolella?

Vertaan omaa peruskouluaikaani ensimmäistä luokasta viimeiseen. Millaisina ala- ja osakulttuurit näkyivät omana kouluaikanani ja miten ne näkyivät partiossa? Vaikuttiko esimerkiksi jokin musiikkityyli, televisiosarja tai urheilulaji? Mikä vaikutus näillä kulttuureille on ollut nykyisten arvojeni syntyyn?

Lisää vinkki

Liite