Vaeltaja tuntee paikkakuntansa maahanmuuttajien kulttuuritaustaa ja osaa arvostaa sitä. Hän tunnistaa omia asenteitaan ja pyrkii tarvittaessa muuttamaan niitä.

Valikko

Maahanmuuttajat


Tavoite:

Vaeltaja tuntee paikkakuntansa maahanmuuttajien kulttuuritaustaa ja osaa arvostaa sitä. Hän tunnistaa omia asenteitaan ja pyrkii tarvittaessa muuttamaan niitä.

Kuvaus:

Vartio ottaa yhteyttä paikkakuntansa maahanmuuttajayhteisöön ja selvittää millaista toimintaa heillä on. Vartio vierailee heidän tilaisuudessa tai järjestää yhdessä heidän kanssaan molempia kulttuureita yhdistävän tapahtuman.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Vierailukohteessa
Taitoalueet Moninaisuus Suomalainen kulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja hoitaa aktiviteetin tekemiseen käytännön järjestelyitä, kuten yhteydenottoa maahanmuuttajiin. Luotsi voi keskustella etukäteen vaeltajien kanssa maahanmuuttajiin liittyvistä asenteista. Tapahtuman jälkeen luotsin on hyvä kysyä vaeltajilta, mitä he kokemuksestaan oppivat.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Me ihmiset

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutustumme harjoituksen avulla pakolaisten jakautumiseen maailmassa suhteessa kyseisessä maanosassa oleviin resursseihin. Jakaudumme ensin itse sen mukaan miten maailman resurssit jakautuvat. Jos osallistujia on 10, jakaudumme niin, että Afrikassa on 1, Amerikoissa 3, Aasiassa 3, Euroopassa 2 ja Lähi-Idässä 1 henkilö. Jos osallistujia on 20 jakaudumme puolestaan niin, että Afrikassa on 1, Amerikoissa 6, Aasiassa 7, Euroopassa 5 ja Lähi-Idässä 1 henkilö. Valitsemme kullekin maanosalle oman paikan, joihin menemme jaon mukaan. Seuraavaksi keräämme maanosiimme seuraavan määrän havuja, käpyjä, kiviä, helmiä, tulitikkuja tai muita vastaavia esineitä: Afrikka 29, Amerikka 13, Aasia 14, Eurooppa 11 ja Lähi-Itä 33. Jokainen saa kuljettaa kerrallaan vain yhtä havua. Toisia maanosia ei saa auttaa. Havut kuvastavat pakolaisten suhteellista määrää kyseisessä maanosassa. Maanosan resurssit on laskettu suhteessa sen mukaan miten bruttokansantuotteella mitattu varallisuus näillä alueilla jakaantuu. Aktiviteetin tekemisen jälkeen luemme vielä seuraavat faktat maailman pakoilaistilanteesta ja pohdimme sein jälkeen vastauksia kysymyksiin: Pakolaisia on eniten sellaisilla alueilla, joissa mahdollisuudet heistä huolehtimiseen ovat rajalliset. Vuonna 2016 maailmassa oli yhteensä 65,6 miljoona pakolaista. Määrä on melkein sama kuin Ranskan väkiluku. Heistä 22,5 miljoonaa on kansainvälisiä pakolaisia. Euroopassa pakolaisia on noin 2,3 miljoonaa. Turkissa on noin 2,8 miljoonaa ja Pakistanissa 1,3 miljoonaa pakolaista. Turkissa yksin on siis enemmän pakolaisia kuin koko Euroopassa yhteensä. Mitä ajatuksia tämä herättää? Yllättikö jokin tässä aktiviteetissa? Muuttiko aktiviteetti omia käsityksiä pakolaisten jakautumisesta maailmassa? Jos, niin miten? Mitä ongelmia siinä on, että hauraat, köyhät valtiot kantavat suurimman osan maailman pakolaisista? Lähde: Yli rajojen

Samaistumme pakolaisen elämään pelaamalla netissä olevaa Kovat kertoimet -peliä. Selviämmekö vaikeassa tilanteessa? Kuinka paljon tuuri vaikuttaa elämään? Pelin jälkeen keskustelemme vielä siitä, miten meidän ikäisten nuorten elämä eroaa suomalaisten nuorten arjesta. Kovat kertoimet -peli elämästä löytyy osoitteesta bit.ly/kovatkertoimet. Lähde: Yhteiseen partioon

Samaistumme pakolaisen elämään pelaamalla joko Kirkon Ulkomaanavun Peli Elämästä -lautapeliä tai netissä olevaa Kovat kertoimet -peliä. Selviämmekö vaikeassa tilanteessa? Kuinka paljon tuuri vaikuttaa elämään? Pelin jälkeen keskustelemme vielä siitä, miten meidän ikäisten nuorten elämä eroaa suomalaisten nuorten arjesta. Kovat kertoimet -peli elämästä löytyy osoitteesta bit.ly/kovatkertoimet.

Opetamme kukin vuorollamme vartion muille jäsenille jonkin taidon puhumatta vartion jäsenten osaamia kieliä. Kun tehtävät on ohi, pohdimme mikä tehtävässä oli helppoa ja mikä vaikeaa. Millaista on ottaa vastaan ohjeita ymmärtämättä kieltä? Entä millaista oli neuvoa ilman yhteisiä sanoja? Lähde: Yhteiseen partioon

Kutsumme paikkakunnan maahanmuuttajayhteisön eri-ikäisiä jäseniä mukaan partiotapahtumaan. Näytämme ja kerromme heille millaista toimintaa partio on ja missä ja milloin sitä voi paikkakunnalla harrastaa.

Järjestämme toimintaa vastaanottokeskuksen asukkaille. Otamme yhteyttä vastaanottokeskuksen työntekijöihin ja sovimme heidän kanssaan, millaiselle toiminnalle olisi tarvetta.

Tutustun maahanmuuttajiin liittyvään sanastoon. Selvitän itselleni ainakin seuraavat termit maahanmuuttaja, ulkomaalainen, vieraskielinen, siirtolainen, maahanmuuttajataustainen, ulkomaalaistaustainen, pakolainen ja turvapaikanhakija.

Osallistun paikkakuntani “Mahdollisuuksien tori” -tapahtumaan.

Järjestämme tapahtuman, jossa kokoonnumme maahanmuuttajien kanssa yhteen ajankohtaisen juhlapäivän tiimoilta. Voimme esimerkiksi itsenäisyyspäivän aikana tutustua maahanmuuttajien kotimaan perinteisiin ja suomalaisiin itsenäisyyspäivän viettotapohin. Voimme myös esitellä toinen toisillemme eri maiden tapoja viettää joulua.

Lisää vinkki

Liite