Vaeltaja tuntee paikkakuntansa maahanmuuttajien kulttuuritaustaa ja osaa arvostaa sitä. Hän tunnistaa omia asenteitaan ja pyrkii tarvittaessa muuttamaan niitä.

Valikko

Maahanmuuttajat


Tavoite:

Vaeltaja tuntee paikkakuntansa maahanmuuttajien kulttuuritaustaa ja osaa arvostaa sitä. Hän tunnistaa omia asenteitaan ja pyrkii tarvittaessa muuttamaan niitä.

Kuvaus:

Vartio ottaa yhteyttä paikkakuntansa maahanmuuttajayhteisöön ja selvittää millaista toimintaa heillä on. Vartio vierailee heidän tilaisuudessa tai järjestää yhdessä heidän kanssaan molempia kulttuureita yhdistävän tapahtuman.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: Kolo muu
Taitoalueet: Kansalaisuus Sosiaaliset taidot Yhteiskunta
Johtamistaito: Vuorovaikutustaidot
Kesto: 2-4 tuntia
Kasvatustavoitteet: toisten-kunnioittaminen yhteisoon-kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja hoitaa aktiviteetin tekemiseen käytännön järjestelyitä, kuten yhteydenottoa maahanmuuttajiin. Luotsi voi keskustella etukäteen vaeltajien kanssa maahanmuuttajiin liittyvistä asenteista. Tapahtuman jälkeen luotsin on hyvä kysyä vaeltajilta, mitä he kokemuksestaan oppivat.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Me ihmiset

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tutustun maahanmuuttajiin liittyvään sanastoon. Selvitän itselleni ainakin seuraavat termit maahanmuuttaja, ulkomaalainen, vieraskielinen, siirtolainen, maahanmuuttajataustainen, ulkomaalaistaustainen, pakolainen ja turvapaikanhakija.

Järjestämme toimintaa vastaanottokeskuksen asukkaille. Otamme yhteyttä vastaanottokeskuksen työntekijöihin ja sovimme heidän kanssaan, millaiselle toiminnalle olisi tarvetta.

Järjestämme tapahtuman, jossa kokoonnumme maahanmuuttajien kanssa yhteen ajankohtaisen juhlapäivän tiimoilta. Voimme esimerkiksi itsenäisyyspäivän aikana tutustua maahanmuuttajien kotimaan perinteisiin ja suomalaisiin itsenäisyyspäivän viettotapohin. Voimme myös esitellä toinen toisillemme eri maiden tapoja viettää joulua.

Osallistun paikkakuntani “Mahdollisuuksien tori” -tapahtumaan.

Kutsumme paikkakunnan maahanmuuttajayhteisön eri-ikäisiä jäseniä mukaan partiotapahtumaan. Näytämme ja kerromme heille millaista toimintaa partio on ja missä ja milloin sitä voi paikkakunnalla harrastaa.

Opetamme kukin vuorollamme vartion muille jäsenille jonkin taidon puhumatta vartion jäsenten osaamia kieliä. Kun tehtävät on ohi, pohdimme mikä tehtävässä oli helppoa ja mikä vaikeaa. Millaista on ottaa vastaan ohjeita ymmärtämättä kieltä? Entä millaista oli neuvoa ilman yhteisiä sanoja?

Lähde: Yhteiseen partioon

Samaistumme pakolaisen elämään pelaamalla joko Kirkon Ulkomaanavun Peli Elämästä -lautapeliä tai netissä olevaa Kovat kertoimet -peliä. Selviämmekö vaikeassa tilanteessa? Kuinka paljon tuuri vaikuttaa elämään? Pelin jälkeen keskustelemme vielä siitä, miten meidän ikäisten nuorten elämä eroaa suomalaisten nuorten arjesta. Kovat kertoimet -peli elämästä
löytyy osoitteesta bit.ly/kovatkertoimet.

Samaistumme pakolaisen elämään pelaamalla netissä olevaa Kovat kertoimet -peliä. Selviämmekö vaikeassa tilanteessa? Kuinka paljon tuuri vaikuttaa elämään? Pelin jälkeen keskustelemme vielä siitä, miten meidän ikäisten nuorten elämä eroaa suomalaisten nuorten arjesta. Kovat kertoimet -peli elämästä löytyy osoitteesta bit.ly/kovatkertoimet.

Lähde: Yhteiseen partioon

Lisää vinkki

Lisää liite